Nanten HM Bio AR

Be om mer information

Produktbeskrivning

Tål konstant påfrestning av oljor, fetter, bränslen, utspädda syror och salter samt vid tillfällig påfrestning de flesta starka syror och baser. Emissionssnål produkt. UV-ljusbeständigheten och hållfastheten utvecklas snabbt även i låga temperaturer.

Användningsområden

  • Tungt belastade industri- och lagerlokaler
  • produktionslokaler
  • Storkök
  • Ut-rymmen inom processindustrin
  • i synnerhet golv som utsätts för stora påfrestningar på grund av kemikalier, vatten eller snabba temperaturförändringar/värmechocker.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN HM BIO DEL A 10 L 15005 10 l
NANTEN HM BIO DEL A  200 L 15006 200 l
NANTEN HM BIO AR DEL B 5 L 15094 5 l
NANTEN HM BIO AR DEL B 200 L 15093 200 l

Krav på underlaget och beläggningsförhållanden

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/C30 med slitstyrka 3. Betongens relativa fuktighet ska vara under 95 % och ytans temperatur minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Under beläggningsarbetet och medan beläggningen torkar måste luft-, yt- och beläggningstemperaturen vara över +15 °C och luftens relativa fuktighet under 80 %.

Nytt betonggolv

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement antingen genom ytslipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm.

Gammalt betonggolv

Avlägsna cementlim och vittrande betong genom slipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt underlaget. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming. Avlägsna eventuell gammal målarfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

Priming

Utför primingen med Nanten HM Bio Epoxi. Primern måste täppa till alla porer i betongen, så att en tät, hel och enhetlig film bildas på ytan. Så vidhäftande sand på primern i takt med att arbetet framskrider.

Lagning 

Rengör och fyll små hål och sprickor exempelvis med epoxikitt som blandats till av HM Bio Epoxi och fin fyllsand. Större och mer omfattande överfyllning, avjämning och fall kan göras med fyllnings-/avjämningsmassa tillverkad av Nanten HM Epoxi och fyllsand (0,7–1,2 mm).

Tillblandning

Förblanda HM AR Bio Epoxins A-del och B-del i egna kärl, uppskatta nödvändig blandningsmängd efter storleken på det behandlade området och blandningens brukstid. Kombinera komponenterna i rätt proportion med varandra och blanda med långsam blandare i cirka två minuter. Undvik att blanda in luft i massan. Tillsätt nödvändig mängd Nanten-färgsand eller färgsandsblandning till massan under omrörning och fortsätt blanda i ungefär en minut med hänsyn till kärlets hörn.

Arbetsinstruktioner

Häll ut den blandade massan i ett enhetligt stråk på golvet och applicera med inställbar raka i ett skikt av önskad tjocklek. Applicera i stråk, varvid ytans efterbehandling kan göras från det obehandlade golvet. Täta massan efter appliceringen för hand med stålbrätte eller med glättningsmaskin till en jämn yta. 

Ytlackering

Efter att den tätt glättade beläggningsmassan har torkat ska den lackas med förtunnad Nanten HM AR Bio Epoxi. För att ytan ska bli lättskött och hygienisk rekommenderar vi att utföra lackeringen under två behandlingsgånger.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Färgen på beläggningen bestäms enligt använd färgsand eller färg-sandsblandning från Nanten (se Nantens färgkarta).
Förpackningsstorlek A-del i 10 l plåtkärl B-del i 5 l plastkärl eller bägge delarna i 200 l tunna.
Lagring

+5°C…+25°C, lagringstid högst sex månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.

Blandningstid Cirka två minuter
Täthet

1,06 kg/l

Användningstemperatur

+15°C...+25°C

Brukstid Uthälld på golvet cirka 20–30 minuter. Tiden förkortas när temperaturen stiger.
Torktid

Beröringstorr efter nio tim. (+25°C) och 18 tim. (+15°C). Torr, tål lätt trafik efter cirka 16 tim. (+25°C) och 24 tim. (+15°C). Helt härdad efter cirka sju dygn.

Vidhäftningshållfasthet

1,5 N/mm2

Brandbeständighet Bfl-S1
Luftens relativa fuktighet Luftens relativa fuktighet under 80 %
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Applicera med inställbar raka och efterbehandla med stålbrätte eller mekaniskt med glättningsmaskin. Vid priming och ytlackering används en lämplig roller.
VOC-halt

< 140 g/l (färdig att använda blandning)

EU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 500 g/l (2010)

Kom ihåg att läsa skötselanvisningen för ytbehandlat golv och produkten i säkerhetsdatabladet på vår webbplats www.fescon.fi eller beställ den på numret 09-274 7970. Även om den tekniska informationen i produktbeskrivningen bygger på vår bästa kunskap och erfarenhet måste ovanstående information alltid vara riktgivande. Användaren ska försäkra sig om att produkten lämpar sig för användningsändamålet. Om användaren agerar i strid med anvisningarna ansvarar användaren ensam för eventuella skador och påföljder