Nanten HM Bio ESD

Be om mer information

Produktbeskrivning

Utmärkta elektroniska egenskaper, även i fråga om en persons beredskap (Vb). Tål bland annat oljor, fetter, bränslen, utspädda syror och salter. Emissionssnål produkt med bra UV-ljusbeständighet. Uppfyller kraven i IEC EN 61340-5-1 för elavledande golv.

Användningsområden

  • Elektronikindustrin
  • Läkemedelsindustrin
  • Kemiindustrin
  • Sjukhusens operationssalar samt IT-maskinhallar
  • I utrymmen där statisk elektricitet orsakar problem och där beläggningen kräver ESD-egenskaper.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN HM BIO DEL A 10 L 15005 10 l
NANTEN HM BIO DEL A  200 L 15006 200 l
NANTEN HM BIO DEL B 5 L 15091 5 l
NANTEN HM BIO DEL B 200 L 15090 200 l

Förblanda HM ESD Epoxis A-del och B-del i egna kärl, uppskatta nödvändig blandningsmängd efter storleken på det behandlade området och blandningens brukstid. Kombinera komponenterna i rätt proportion med varandra och blanda med långsam blandare i cirka två minuter. Undvik att blanda in luft i massan. Lägg till 50 % elavledande Nanten ESD-sand och 50 % färgsand under blandning. Fortsätt blanda i cirka två minuter. Du kan också blanda bindemedlet och fyllsanden i en planblandare eller betongkvarn.

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGS-
FÖRHÅLLANDEN

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/C30 med slitstyrka 3. Betongens relativa fuktighet ska vara under 95 % och ytans temperatur minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Under beläggningsarbetet och medan beläggningen torkar måste luft-, yt- och beläggningstemperaturen vara över +15 °C och luftens relativa fuktighet (RH) under 80 %. Se till att beläggningen lämpar sig för det underlag som ska beläggas.

 

FÖRBEHANDLING

Nytt betonggolv

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement antingen genom ytslipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm.

 

Gammalt betonggolv

Avlägsna cementlim och vittrande betong genom slipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt underlaget. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming. Avlägsna eventuell gammal målfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

Om det gått över två dygn sedan primingen med ESD Primer

måste ESD-primingen utföras på nytt. Häll ut den blandade massan i ett enhetligt stråk på golvet och applicera med inställbar raka i ett skikt av önskad tjocklek. Täta massan efter appliceringen för hand med stålbrätte eller med glättningsmaskin till en jämn yta.

 

YTLACKERING

Efter att den tätt glättade beläggningsmassan har torkat ska den lackas

med förtunnad Nanten HM ESD Epoxi. För att ytan ska bli lättskött och hygienisk rekommenderar vi att lackeringen utförs i två tunna behandlingar. Alltför tjocka lackskikt försämrar golvets elavledande egenskaper.

 

FOTLISTER/UPPDRAGNA SKYDD

Fotlisterna görs med epoxirivmassa, men för att underlätta bearbetningen

görs massan styv med förtjockande fiber (Sylothix). Fotlisterna görs exempelvis 100 mm höga.

 

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Färgen på beläggningen bestäms av elavledande sand (svart) och använd färgsand eller färgsandsblandning.
Förpackningsstorlek A-del i 10 l plåtkärl B-del i 5 l plastkärl eller bägge delarna i 200 l fat.
Lagring

+5 °C ...+ 25 °C, lagringstid högst sex månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.

Blandningstid Cirka två minuter
Täthet

n. 1,1 kg/l.

Användningstemperatur

+15°C...+25°C

Brukstid Uthälld på golvet cirka 20–30 minuter. Tiden förkortas när temperaturen stiger.
Torktid

Beröringstorr efter sju tim. (+ 25 °C) och 14 tim. (+15 °C). Torr, tål lätt trafik efter cirka tolv tim. (+ 25 °C) och >24 tim. (+15 °C). Helt härdad efter cirka sju dygn.

Vidhäftningshållfasthet

1,5 N/mm2

Brandbeständighet Bfl-S1
Luftens relativa fuktighet luftens relativa fuktighet (RH) under 80 %.
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Applicera med inställbar raka och efterbehandla med stålbrätte eller mekaniskt med glättningsmaskin. Vid priming och ytlackering används en lämplig roller.
VOC-halt

VOC för bruksfärdig blandning < 25 g/l. EU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 500 g/l (2010).