Nanten HM Bio True Colors

Be om mer information

Produktbeskrivning

Tvåkomponents färgad ekologisk bioepoxi för slittåliga beläggningsmetoder med rivputs på gamla/nya betonggolv. Emissionssnål produkt. Andelen snabbt förnybara råvaror är 67 %.

Beläggningen tål bränslen, salter, tvättmedel samt som tillfällig påfrestning utspädda syror och baser. Ytan är hygienisk, lätt att rengöra och innehåller inga beståndsdelar som främjar tillväxten av mikrober eller biocider.

Användningsområden

  • Offentliga utrymmen
  • Entréer
  • Sjukhus
  • Undervisningslokaler
  • Butiker, kontor och andra utrymmen med hård påfrestning där man söker ett individuellt utseende
  • LEED- eller BREEAM-projekt där man vill följa principerna för hållbar utveckling och minska kolfotspåret
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN HM BIO TRUE COLORS DEL A 10 L 15009 10 l
NANTEN HM BIO DEL B 5 L 15091 5 l
NANTEN HM BIO DEL B 200 L 15090 200 l

Förblanda HM True Colors Epoxis A-del och B-del i egna kärl, uppskatta nödvändig blandningsmängd efter storleken på det behandlade området och blandningens brukstid. Kombinera komponenterna i rätt proportion med varandra och blanda med långsam blandare i cirka två minuter. Undvik att blanda in luft i massan. Tillsätt nödvändig mängd Nanten-färgsand eller färgsandsblandning till massan under omrörning och fortsätt blanda i ungefär en minut.

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGSFÖRHÅLLANDEN

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/C30 med slitstyrka 3. Betongens relativa fuktighet ska vara under 95 % och ytans temperatur minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Under beläggningsarbetet och medan beläggningen torkar måste luft-, yt- och beläggningstemperaturen vara över +15 °C och den relativa fuktigheten under 80 %.

 

FÖRBEHANDLING

Nytt betonggolv

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement

genom ytslipning, slungrensning eller fräsning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm.

 

Gammalt betonggolv

Avlägsna cementlim och vittrande betong

genom slipning, slungrensning eller fräsning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming.  Avlägsna eventuell gammal målarfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

 

PRIMING

Utför primingen med Nanten HM Bio Epoxi. Primern

måste stänga alla porer i betongen, så att en tät, hel och enhetlig film bildas på ytan.. Så vidhäftande sand på primern i takt med att arbetet framskrider.

 

LAGNING

Rengör och fyll små hål och sprickor exempelvis

med epoxikitt som blandats till av HM Bio Epoxi och fin fyllsand. Större och mer omfattande överfyllning, avjämning och fall kan göras med fyllnings-/avjämningsmassa tillverkad av HM BIO Epoxi och fyllsand (0,1–0,6 mm).

BELÄGGNING

Häll ut den blandade massan (HM True Colors Bio Epoxi + fyllsand) i ett enhetligt stråk på golvet och applicera med inställbar raka i ett skikt av önskad tjocklek.

 

Applicera i stråk, varvid ytans efterbehandling kan göras från det obehandlade golvet. Täta massan för hand efter appliceringen med en stålraka eller med glättningsmaskin till en jämn yta. Med 4 mm skiktstyrka är åtgången 1,3 l True Colors Bio Epoxi och cirka 7 kg fyllsand/m2.

 

YTLACKERING

Efter att den tätt glättade beläggningsmassan har torkat ska den lackas

med förtunnad Nanten HM BIO eller True Colors Epoxi. För att ytan ska bli lättskött och hygienisk rekommenderar vi att utföra lackeringen i två tunna behandlingar.

 

FOTLISTER/UPPDRAGNA SKYDD

Fotlisterna görs med epoxirivmassa, men för att underlätta bearbetningen

görs massan styv med förtjockande fiber (Sylothix). Fotlisterna görs exempelvis 100 mm höga.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Som standard tio naturenliga färger. Hartset kan tonas i flera olika färger.
Förpackningsstorlek A-del 10 l i plåtkärl, B-del 5 l i plastkärl eller bägge i 200 l tunnor.
Lagring

+ 5 °C...+ 25 °C, lagringsperiod högst sex månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.

Blandningstid Cirka två minuter
Användningstemperatur

+15°C...+25°C

Brukstid Uthälld på golvet cirka 20–30 minuter. Tiden förkortas när temperaturen stiger
Torktid

Beröringstorr sju tim. (+ 25 °C) och 14 tim.

(+15 °C). Torr, tål lätt trafik efter cirka tolv tim. (+ 25 °C) och 24 tim. (+ 15 °C). Helt härdad efter cirka sju dygn.

Vidhäftningshållfasthet

1,5 N/mm2

Brandbeständighet Bfl-S1
Luftens relativa fuktighet den relativa fuktigheten under 80 %.
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Applicera med inställbar raka och efterbehandla med stålraka eller mekaniskt med glättningsmaskin. Vid priming och ytlackering används en lämplig gummiskrapa eller roller.