Nanten SL W

Be om mer information

Produktbeskrivning

Ånggenomsläpplig  (klass I < 5m). Tål vatten, normala tvättmedel, salter och vid tillfällig påfrestning utspädda syror och baser. Emissionssnål produkt.

Användningsområden

  • Olika utrymmen som är utsatta för lätt och medeltung påfrestning
  • Källarutrymmen och andra användningsområden som kräver beläggning som andas
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
SL W DEL A  - FÄRG NANTEN 257 6 L 15113 6 l
SL W DEL A  - OTHER FÄRGER 6 L 15115 6 l
NANTEN HM SL W/HM W DEL B 12 L 15197 12 l

Förblanda SL W Epoxis A-del och B-del i egna kärl, uppskatta nödvändig blandningsmängd efter storleken på det behandlade området och blandningens brukstid. Kombinera komponenterna i rätt volymproportion med varandra och blanda med långsam blandare i cirka två (2) minuter. Undvik att blanda in luft i massan. Vid priming, tillsätt vattnet sist efter blandning av komponenterna. fortsätt blanda i ytterligare två (2) minuter.

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGS-
FÖRHÅLLANDEN

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/C30 med slitstyrka 3. Betongens relativa fuktighet ska vara under 98 % och ytans temperatur minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Under beläggningsarbetet och medan beläggningen torkar måste luft-, yt- och beläggningstemperaturen vara över +15 °C och luftens relativa fuktighet (RH) under 80 %. Se till att beläggningen lämpar sig för det underlag som ska beläggas.

 

FÖRBEHANDLING

Nytt betonggolv

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement antingen genom ytslipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm.

 

Gammalt betonggolv

Avlägsna cementlim och vittrande betong genom slipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt underlaget. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming. Avlägsna eventuell gammal målarfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

 

PRIMING

Primingen görs med varm (ca 30 °C) vattenförtunnad Nanten SLW Epoxibeläggning. Primern måste täppa till alla porer i betongen, så att en tät, hel och enhetlig film bildas på ytan.

 

LAGNING

Rengör och fyll små hål och sprickor exempelvis med epoxikitt som blandats till av SL W Epoxibeläggning och fin fyllsand.

Om primingen är äldre än två dygn (< 48 tim.) ska ytan ruggas upp. Ytbeläggningen görs med oförtunnad SL W Epoxibeläggning. Förblanda SL W Epoxibeläggningens A-del och B-del i egna kärl, uppskatta nödvändig blandningsmängd efter storleken på det behandlade området och blandningens brukstid. Kombinera komponenterna i rätt proportion med varandra och blanda omsorgsfullt mekaniskt med långsam blandare. Blanda i cirka tre (3) minuter. Lägg först till den grövre 0,20 mm fyllsanden under koninuerlig omrörning. Fortsätt blanda och lägg sedan till den finare 200 mesh fyllsanden. Blanda hela massan omsorgsfullt. Undvik att blanda in luft i massan. Häll ut massan i ett enhetligt stråk på golvet och applicera med inställbar raka i ett skikt av önskad tjocklek (1–2 mm). Efterbehandla omedelbart ytan med stålbrätte och/eller mohairroller. Behandla omedelbart ytan med en spikroller för att avlägsna luftbubblor. Beläggningsfilmens skiktstyrka ska vara jämnstark över hela

det belagda området. För att säkerställa ett jämnt färgat resultat rekommenderar vi att måla yta med EP W2-, PU W1- eller PU W2-färg.

 

Obs! Otillräcklig blandning av epoxibeläggningen kan orsaka ojämn härdning och fel blandningsförhållande kan resultera i en helt ohärdad beläggning. Skrapa inte rester av blandningen från kärlets kanter på golvet.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Standardfärg 257 på Nanten-färgkartan. Kan tonas enligt Nanten- och RAL-färgkartan.
Förpackningsstorlek I serier på 18 liter (6 l + 12 l).
Lagring

+5 °C ...+ 25 °C, lagringstid högst tolv månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.

Blandningstid Cirka tre minuter
Täthet

1,2 kg/l

Fastämnesvolym cirka 46 til.-%
Användningstemperatur

+15°C…+25°C

Brukstid Uthälld på golvet cirka 30 minuter. Brukstiden förkortas när ämnet är i kärlet och temperaturen stiger.
Torktid

Beröringstorr efter fem tim. (+ 25 °C) och nio tim. (+15 °C). Torr, tål lätt trafik efter cirka tolv tim. (+ 25 °C) och cirka 24 tim. (+ 15 °C). Helt härdad efter sju dygn.

Draghållfasthet

>1,5 N/mm²

Brandbeständighet Bfl-S1
Vattenångans genomträngningsförmåga

Klass l < 5 m

Luftens relativa fuktighet Luftens relativa fuktighet (RH) under 80 %
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Applicera med korthårig roller eller pensel. Applicera beläggningsmassan med inställbar raka och efterbehandla med stålbrätte eller varsamt med korthårig roller. Beläggningsmassan ska alltid spikrullas genast efter appliceringen!
VOC-halt

< 140g/l

EU VOC 2004/42/EC (cat A/j)

max. 140 g/l (2010)