Nanten HM W

Be om mer information

Produktbeskrivning

Tvåkomponents färglös, vattenlöslig epoxiharts för beläggningsmetoder med rivputs för gamla och nya betonggolv. 

Beläggningen tål vatten, normala tvättmedel, salter och vid tillfällig påfrestning utspädda syror och baser. Ytan är hygienisk och lätt att rengöra. Emissionssnål produkt.

Användningsområden

  • Utrymmen som utsätts för medelhög påfrestning

  • Fuktiga betonggolv och särskilt golv på marken där fukt som stiger från marken kan orsaka problem med vattenånga för ogenomträngliga beläggningar.

GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN HM W DEL A 6 L 15110 6 l
NANTEN HM W DEL A 200 L 15111 200 l
NANTEN HM SL W/HM W DEL B 12 L 15197 12 l
NANTEN SL W/HM W DEL A 200 L 15196 200 l

Förblanda HM W Epoxis A-del och B-del i egna kärl, uppskatta nödvändig blandningsmängd efter storleken på det behandlade området och blandningens brukstid. Kombinera komponenterna i rätt volymproportion med varandra och blanda omsorgsfullt och mekaniskt med långsam blandare i cirka två minuter. Undvik att blanda in luft i massan. Tillsätt nödvändig mängd vald sandblandning under omrörning tills massan är jämn, med hänsyn till blandningskärlets hörn. Vid priming, tillsätt vattnet sist, efter blandning av komponenten och fortsätt blanda i cirka två minuter.

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGS-
FÖRHÅLLANDEN

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/C30 med slitstyrka 3. Betongens relativa fuktighet ska vara under 98 % och ytans temperatur minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Under beläggningsarbetet och medan beläggningen torkar måste luft-, yt- och beläggningstemperaturen vara över +15 °C och luftens relativa fuktighet (RH) under 80 %.

 

FÖRBEHANDLING

Nytt betonggolv

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement antingen genom ytslipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm.

 

Gammalt betonggolv

Avlägsna cementlim och vittrande betong genom slipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt underlaget. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming. Avlägsna eventuell gammal målfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

 

PRIMING

Utför primingen med roller, med

Nanten HM W-blandning som förtunnats med varmt (cirka 30 °C) vatten.

Så vidhäftningssand på primerfilmen i takt med att arbetet framskrider för fortsatt behandling. Avlägsna efter att fundamentet härdat överflödig sand genom borstning och dammsugning.

 

LAGNING

Rengör och fyll små hål och sprickor exempelvis med epoxikitt som blandats till av HM W Epoxi och fin fyllsand.

BELÄGGNING

Den egentliga beläggningen ska utföras högst tre dygn efter primingen. Häll ut den blandade massan i ett stråk på golvet och applicera med inställbar raka i ett skikt av önskad tjocklek. Applicera i stråk, varvid ytans finish kan göras från obehandlat golv. Täta massan med stålbrätte eller med glättningsmaskin till en jämn yta. Åtgång med cirka 3 mm styrka cirka en l bindemedel och cirka fem kg fyllsand/m2.

YTLACKERING

Lackera den tätt glättade beläggningsmassan med Nanten HM W Epoxi. Lackeringen görs normalt i två behandlingar med tunna filmer.

 

FOTLISTER

Fotlisterna görs med samma glättade rivputs, men för att underlätta bearbetningen görs massan styv med förtjockningsfiber (Sylothix).

 

Obs! Otillräcklig blandning av epoxibeläggningen

kan orsaka ojämn härdning och fel blandningsförhållande kan resultera i en helt ohärdad beläggning. Skrapa inte rester av blandningen från kärlets kanter på golvet.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Färgen på beläggningen bestäms enligt använd färgsand eller färgsandsblandning från Nanten (se Nanten-färgkartan).
Förpackningsstorlek I 18 liters serie (6 l + 12 l) eller delar eller bägge i 200 l tunna.
Lagring

+ 5 °C ...+ 25 °C, lagringsperiod högst tolv månader.

Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.

Blandningstid Cirka två minuter
Täthet

1,04kg/l

Användningstemperatur

+15°C...+25°C

Brukstid Uthälld på golvet cirka 30 minuter. Tiden förkortas när temperaturen stiger.
Torktid

Beröringstorr efter fem tim. (+ 25 °C) och nio tim. (+15 °C). Torr, tål lätt trafik efter cirka tolv tim. (+ 25 °C) och cirka 24 tim. (+15 °C). Helt härdad efter cirka 7–14 dygn.

Vidhäftningshållfasthet

1,5 N/mm2

Brandbeständighet Bfl-S1
Vattenångans genomträngningsförmåga

Klass l

Luftens relativa fuktighet luftens relativa fuktighet (RH) under 80 %.
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Applicera med inställbar raka och efterbehandla med stålbrätte eller mekaniskt med glättningsmaskin. Vid priming och ytlackering används en lämplig roller.
VOC-halt

Produktens totala VOC < 140 g/l

EU VOC 2004/42/EC (cat A/j)

max. 140 g/l (2010)