Nanten SL Bio Low VOC

För mer information

Produktbeskrivning

God mekanisk hållbarhet och ljusbeständighet (gulnar inte).

Mycket låga emissioner av lösningsmedel (VOC) i inomhusluften. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Användningsområden

  • Offentliga utrymmen
  • Sjukhus och laboratorier
  • Skolor och daghem
  • Kontor, butiker
  • Lager, logistikcentraler och andra objekt med hård och medelhög påfrestning Utrymmen där det är viktigt med god inomhusluftkvalitet och lång livslängd på golven.   
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN SL BIO DEL A - NANTEN FÄRG 257 15000 15 l
NANTEN SL BIO DEL A - NANTEN FÄRG 241 15001 15 l
NANTEN SL BIO DEL A - NANTEN ANDRA FÄRGER 15002 15 l
NANTEN SL BIO LOW VOC DEL B 5 L 15096 5 l

Förblanda SL Bio Low VOC:s A-del och B-del i egna kärl. Uppskatta nödvändig blandningsmängd efter storleken på det behandlade området och blandningens brukstid. Kombinera komponenterna i rätt proportion med varandra och blanda med långsam blandare i cirka två minuter. Undvik att blanda in luft i massan. Tillsätt nödvändig mängd torr sand i blandningen under omrörning.

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGS-
FÖRHÅLLANDEN

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/C30 med slitstyrka 3. Betongens relativa fuktighet ska vara under 95 % och ytans temperatur minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Under beläggningsarbetet och medan beläggningen torkar måste luft-, yt- och beläggningstemperaturen vara över +15 °C och luftens relativa fuktighet under 80 %. Se till att beläggningen lämpar sig för det underlag som ska beläggas.

 

FÖRBEHANDLING

Nytt betonggolv

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement antingen genom ytslipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm.

 

Gammalt betonggolv

Avlägsna cementlim och vittrande betong genom slipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt underlaget. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming. Avlägsna eventuell gammal målfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

 

PRIMING

Utför priming med oförtunnad Nanten HM Bio Low VOC. Primern måste täppa till alla porer i betongen, så att en tät, hel och enhetlig film bildas på ytan.

 

LAGNING

Rengör och fyll små hål och sprickor exempelvis med epoxikitt som blandats till av Nanten HM Bio Low VOC och fin fyllsand. Större och mer omfattande överfyllning/avjämning kan göras med fyllnings-/avjämningsmassa tillverkad av Nanten SL Bio Low VOC och fyllsand (kornstorlek exempelvis 0,1–0,6 mm).

Om primingen är äldre än två dygn ska ytan ruggas upp och slipavfallet avlägsnas. Häll ut den blandade massan i en pöl eller ett enhetligt stråk på golvet och applicera med inställbar raka i ett lager av önskad tjocklek. Efter appliceringen, i takt med att arbetet framskrider, rulla ytan med en spikroller för att avlägsna luftbubblor.

Obs! Otillräcklig blandning av epoxibeläggningen kan orsaka ojämn härdning och fel blandningsförhållande kan resultera i en helt ohärdad beläggning. Skrapa inte rester av blandningen från kärlets kanter på golvet.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Kan tonas enligt Nanten- och RAL-färgkartor.
Förpackningsstorlek A-del i 15 l plåtkärl. B-del i 5 l plastkärl.
Lagring

+5 °C…+ 25 °C, lagringstid högst sex månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.

Blandningstid Cirka två minuter
Fastämnesvolym cirka 100 til.- %.
Användningstemperatur

+15°C…+25°C

Brukstid Uthälld på golvet cirka 20–30 minuter. Tiden förkortas när temperaturen stiger.
Torktid

Beröringstorr efter fyra tim. (+ 25 °C) och åtta tim. (+15 °C). Torr, tål lätt trafik cirka tolv tim. (+ 25 °C) och cirka 24 tim. (+ 15 °C). Helt härdad efter sju dygn (+ 20 °C).

Draghållfasthet

>1,5 N/mm²

Brandklass Bfl-S1
Luftens relativa fuktighet luftens relativa fuktighet under 80 %.
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Applicera med inställbar raka eller tandad stålraka.
VOC-halt

< 10 g /l.

Högsta tillåtna halt 500 g/l (Cat. A/j, 2004/42/EC).