Korjausbetoni RKB

Kysy lisätietoa

Tuotekuvaus

Fescon Korjausbetoni RKB on monikäyttöinen, lujuusluokiteltu, valumaton ja kuituvahvistettu erikoisbetoni, joka täyttää standardin EN 1504-3 rakenteellisen korjausaineen R3 luokan vaatimukset. Korjausbetonia voidaan käyttää betonirakenteiden täyttöihin ja kolopaikkauksiin, korjauksiin ja pinnoituksiin lattia-, seinä- ja kattopinnoilla sekä betonin rakennevahvuuden kasvattamiseen. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Soveltuu käytettäväksi myös valubetonina ja ruiskubetonina kohteissa, joissa vaaditaan korkeaa lujuutta sekä hyvää säänkestävyyttä. Maksimi raekoko 3,0 mm. 

 • Suola- ja pakkasrasituksen kestävä, SILKO-hyväksytty. 
 • Erinomainen työstettävyys, ei valu pystysuorilta pinnoilta
 • Lujuusluokka C 30/37
 • Tartuntalujuus R4, puristuslujuus R3
 • Rasitusluokat: XC4, XF4, XS1, XD2 (50 v). XC4, XF3, XS1, XD2 (100 v)
 • Voidaan työstää käsin levittämällä, pumppaamalla tai ruiskuttamalla 
 • M1-hyväksytty

Käyttökohteet

 • Rakennevahvuuden kasvattaminen (myös kantavissa rakenteissa) seinäpinnoilla 10 – 30 mm yhdellä täyttökerralla, kattopinnoilla 10 – 50 mm, täytöt ja kolopaikkaus 10 – 150 mm 
 • Parvekelattioiden pinta- ja kallistusvalut sekä valubetonoinnit 20 – 100 mm
 • Betonivalut, täyttö-, oikaisu- ja kallistusvalut sisä- ja ulkotiloissa
 • Raudoitusterästen suojaetäisyyden kasvatus 
 • Siltojen, tunneleiden ja altaiden betonirakenteiden korjaukset ja ruiskubetonoinnit
 • Soveltuu hyvin myös betonielementtien pystysaumoihin ja alusmassaksi, luonnonkivirakenteiden jälkisaumauksiin, sokkeli- ja porraskorjauksiin sekä eristerappauksiin kohteissa, joissa vaaditaan kovaa mekaanista kestävyyttä.
Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.
GTIN-koodi Tuotenimi Tuotenumero Pakkauskoko
6416841530073 KORJAUSBETONI RKB 3 MM 25 KG 53007 25 kg
6416841330055 KORJAUSBETONI RKB 3 MM 1000 KG 33005 1000 kg
Alusta
 • Alusrakenteen lämpötilan tulee olla +5°C...+25°C
 • Alustana toimii betonialusta tai eristerappaukseen soveltuva eristelevy.
 • Alustan tulee olla puhdas, pölytön, kiinteä ja liikkumaton
 • Irtonaiset kerrokset, sementtiliima ja muut epäpuhtaudet on poistettu mekaanisesti tuotteen ja alustan välisen tartunnan varmistamiseksi. Paras tartunta saadaan karkeaan alustaan
 • Ulkotiloissa suositellaan alustan puhdistamista vedellä painepesuria käyttäen, jolloin alusta saa samalla tarvittavan kosteuden.
 • Raudoitusteräkset puhdistetaan irtoruosteesta.
 • Asennetaan uusi raudoitus tarvittaessa.
 • Valubetonointi toteutetaan uivana, raudoitettuna rakenteena, mikäli alustana on heikko betoni (alustan vetolujuus < 0,5 MPa) tai eriste. Kelluva lattiarakenne tulee irrottaa aluslattiasta Fescon Erotuskankaalla ja pystyrakenteista Fescon Reunanauhalla
 • Eristerappauksissa käytetään aina sinkittyä rappausverkkoa.
Pohjustus
 • Betonialusta kostutetaan vedellä mattakosteaksi. Irtonaista vettä ei saa esiintyä. Alustan kostutus suositellaan aloittamaan asennusta edeltävänä iltana, jotta vesi ehtii imeytyä riittävän syvälle alustaan. Saneerauskohteissa, joissa on hyvin kuiva ja kosteutta imevä alusrakenne, suositellaan alustan kostutusta useampaan kertaan.
 • Betonialustan tulee olla riittävän kostea, jotta tuotteessa oleva vesi ei imeydy alustaan liian nopeasti.
 • Erillisiä nestemäisiä tartuntapohjusteita ei tule käyttää.
 • Eristelevy ei tarvitse pohjustusta / kostutusta.
Sekoitus ja levitys
 • Työtilan tulee olla suojattu voimakkaalta tuulelta, auringolta ja sateelta.
 • Betonoinnin ja tuotteen kovettumisen aikana ilman ja alustan lämpötilan tulee olla +5°C…+25°C.
 • Säkillinen (25kg) kuivajauhetta sekoitetaan 3,5 – 4,1 litraan puhdasta vettä. Suosittelemme sekoittamaan aluksi minimivesimäärän ja lisäämään vettä tarpeen mukaan. Ohjeen mukaista vesimäärää ei saa ylittää, sillä tämä heikentää tuotteen lujuusarvoja, lisää erottumisriskiä ja pidentää kuivumisaikaa. Pystypintoja tehtäessä tuotteen vesimäärä on sopiva, kun tuote ei valu asennettaessa.
 • Tuote sekoitetaan tasaiseksi massaksi laastivispilällä, betonimyllyssä, taso- tai putkisekoittimessa.
 • Laastivispilällä tai betonimyllyllä sekoitettaessa massan annetaan seistä noin 5 minuuttia, jonka jälkeen tehdään lyhyt uusintasekoitus.
 • Työaika on noin 1 h sekoituksesta.
 • Tuote voidaan levittää pumppaamalla, ruiskuttamalla tai käsin alustalle. Tuote tiivistetään ja oikaistaan linjaarilla. Työstetty pinta hierretään tarvittaessa käyttökohteen edellyttämään laatutasoon esimerkiksi polyuretaanihiertimellä ja/tai teräslastalla liippaamalla. Pinnan hierto voidaan suorittaa, kun tuote on hieman jähmettynyt.
 • Laajoilla pinnoilla suositeltava kerrospaksuus on 10 – 50 mm. Paksummat kerrokset tehdään useampana kerroksena siten, että alemman kerroksen annetaan kuivua vuorokauden ajan ennen seuraavan kerroksen levitystä. Kolopaikkauksessa yksittäisten kolojen syvyys voi olla korkeintaan 150 mm.
 • Työvälineet pestään vedellä välittömästi työn päätyttyä.
Päällystys
 • Sisätiloissa pinta voidaan päällystää keraamisilla laatoilla, muovipäällysteillä, tekstiilimatoilla, vinyylilaatoilla, lautaparketilla/laminaatilla ja korkilla.
 • Tarvittaessa pinta voidaan hioa ja/tai ylitasoittaa Fescon seinä- tai lattiatasoitteilla.
 • Tuotteen lujuusarvot ja muut tekniset ominaisuudet riittävät lähes kaikkien pinnoitusmateriaalien alusrakenteeksi. On kuitenkin varmistettava, että tuote täyttää teknisiltä ominaisuuksiltaan pinnoitteen valmistajan vaatimukset alustan osalta.
 • Tuote voidaan myös jättää päällystämättä tai pinnoittamatta.
Jälkihoito
 • Asennetun tuotteen riittävästä kostutuksesta tulee huolehtia kovettumisen aikana, jotta kovettumisreaktio toimii oikealla tavalla ja saavutetaan haluttu lujuus. Näin estetään myös mahdollinen plastinen halkeilu ja pinnan irtoaminen alustasta.
 • Asennetun tuotteen pinta pidetään kosteana 2 – 5 vuorokautta. Kostutus voidaan tehdä olosuhteista ja kohteesta riippuen joko vesisumutuksella, muovikalvolla tai Fescon jälkihoitoaineella.
 • Erityisesti keväällä jälkihoito tulee aloittaa välittömästi ja suorittaa huolellisesti, sillä tällöin ilman suhteellinen kosteus on usein alle 40 % RH. Ilman alhainen suhteellinen kosteus yhdessä auringon valon ja tuulen vaikutuksesta kuivattaa pintaa erittäin nopeasti.
Muuta huomioitavaa
 • Lattiarakenteissa, joissa tuote valetaan kiinni alusbetoniin kerrospaksuus 20 – 100 mm
 • Voidaan käyttää uivissa, raudoitetuissa (esim. # 150/5mm) lattioissa. Tällöin kerrospaksuus on 50 - 100 mm. Yli 100 mm paksuissa valuissa tulee käyttää Fescon Korrobetoni K45 maksimiraekoko 10 mm.
 • Kerralla valettavan lattia-alueen pinta-alaksi suositellaan alle 15 m². Valettaessa yli 15 m²:n alueita halkeamariski kasvaa, jolloin lattiarakenteeseen tulee suunnitella riittävä määrä kutistumasaumoja BY45/BLY 7 Betonilattiat 2014 ohjeen mukaisesti. Kerralla valettavan alueen maksimikoko pintalattioissa on n. 50 – 100 m2.
 • Valettaessa laajoja pintalattioita kiinni alustaan, alusbetonin vetolujuuden tulee olla > 1,5 MPa:ta. Pintalaatan mitoituksessa tartunta alustaan on keskeinen tekijä, jolla estetään pintalaatan kutistumasta aiheutuva alustasta irtoaminen.
 • Kuivunut tuote voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti.

Varastointi ja jätteen käsittely
Katso erillinen varastointi ja hävitysohje https://www.fescon.fi/materiaalipankki

Materiaalimenekki

n. 2,0 kg/m²/mm

Vedentarve 3,5 - 4,1 l / 25 kg
Valmista massaa 12 - 13 l / 25 kg
Olomuoto jauhe
Sideaine erikoissementti
Väri harmaa
Maksimiraekoko

3,0 mm

Pakkauskoko 25 kg ja 1000 kg
Varastointi

varastointiaika kuivassa paikassa n. 12 kk

Kerrospaksuus

10 – 100 mm (uivana ja raudoitettuna min. 50 mm)

Kuitu kuituvahvistettu
Lisäaineet

työstettävyyttä parantavia aineita

Käyttölämpötila

+5°C…+25°C (alustan ja ilman lämpötila)

Työstettävyysaika n. 1 h
Kävelykelpoisuus n. 8 h
Lujuusluokka C 30/37 (R3, EN 1504-3)
Puristuslujuus

> 37 Mpa (28 vrk, +20°C, RH 50 %)

Tartuntalujuus

> 1,5 MPa (R4, EN 1504-3)

Palokäyttäytyminen A1
Rasitusluokat XC4, XF4, XS1, XD2 (50 v.), XC4, XF3, XS1, XD2 (100 v.)
Pakkasenkestävyys pakkasenkestävä, sisä- ja ulkokäyttöön
Vedenkestävyys

vedenkestävä

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.

HUS Meilahden potilastorni Helsinki

 • Fescoterm Ohutrappaus-eristejärjestelmä
 • Peruskorjaus

 

Uimastadion Helsinki

 • Ruiskubetonointi
 • Hyppytornin pinnoitus
 • Uima-altaan korjaus

Länsimetro Espoo

 • Infra
 • Metrotunnelien betonointi

Kaivokselantie 4 Helsinki

 • Fescopanel -levyrappausjärjestelmä
 • Julkisivujen pinnoitus

Sorvarinkatu 2 Lahti

 • Paksurappaus
 • Betonipintojen korjaus

Marsalkanpolku 2 Helsinki

 • Paksurappaus
 • Julkisivujen pinnoitus ja maalaus
 • Parvekkeiden korjaus

Annankatu 28 Helsinki

 • Märkälaastijärjestelmä
 • Paksurappaus
 • Julkisivujen pinnoitukset ja maalaukset

Säätytalon suihkulähde Helsinki

Suihkulähteessä on korjattu altaan pintaa, tukirakennetta sekä koristerakenteita.

Korroshot D KSD 5,0 mm

 • Polymeerimodifioitu ja kuituvahvistettu erikoisbetoni kuivaruiskutusmenetelmällä tehtävään ruiskubetonointiin
 • SILKO-hyväksytty
 • Tartuntaluokka R3

Pysy ajantasalla uusista tuotteista ja ratkaisuista   Tilaa uutiskirjeemme