Julkaistu: 13.06.2024

Fesconin neljä vuosikymmentä - Parempaa pohjasta pintaan

Fescon on kasvanut 40 vuodessa pienestä alusta suurimmaksi suomalaiseksi laasti-, hiekka- ja lattiapinnoitetuotteiden valmistajaksi. Liiketoiminnan kolme tukijalkaa, sitoutunut henkilöstö ja onnistunut tuotekehitys antavat vahvan pohjan tulevien vuosien kasvulle.
Fescon 40 vuotta Kuva Hausjärven tehtaalta

Fesconin juuret ovat Lujabetonissa

Fescon Oy:n juuret kietoutuvat tiiviisti perheomisteisen Luja-yhtiöiden historiaan. Alkunsa yritys sai vuonna 1984 Siilinjärvellä, kun Lujabetonin betoniteknologisen tutkimustyön jatkoksi haluttiin betonin lisäaineita maahan tuova ja niitä kehittävä yritys.

"Lujabetonilla oli paljon betonitietoutta, jonka avulla Fesconin tuotekehitys pääsi hyvään vauhtiin betoni-insinööri Aino Heikkisen johdolla. Kehitystyö keskittyi alussa paljon käytettyihin betonin lisäaineisiin", Fesconin hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Hannu Isotalo muistelee.

Teknologisen osaamisen karttumisen myötä Fescon aloitti kuivalaastien valmistuksen vuonna 1989. Tuotantolaitoksen sijaintipaikaksi valittiin kantahämäläinen Hausjärvi, jossa sijaitsee nykyisin viisi (5) Fesconin tehdasyksikköä.

"Hausjärven lähellä oli paljon hiekanottopaikkoja, ja sen sijainti Etelä-Suomen markkinoiden äärellä oli erinomainen", Isotalo perustelee valintaa.

Yhtiön pääkonttori päätettiin siirtää vuonna 1989 Siilinjärveltä Hyvinkäälle. Keskittyminen omaan tuotekehitykseen ja tuotantoon osoitti toimivuutensa1990-luvun lamavuosina. Rakentamisen syvästä notkahduksesta huolimatta Fescon pystyi kasvamaan perustuotteissa ja tekemään tulosta.


Fescon Hausjärven tehdas 1989 Fescon Hausjärven tehdas vuonna 1989

 

 

 

 


Kaksi uutta tukijalkaa

Laastituotteissa kasvu jatkui. Samalla alettiin kuitenkin miettiä löytyisikö sen rinnalle muutakin liiketoimintaa, jolla saataisiin tasattua rakentamisen suhdanne- ja kausivaihteluja.

Vuonna 2015 ostettiin Hiekkapojat Oy, jonka myötä Raahen ja Harjavallan tehtaat tulivat osaksi yhtiötä. Yritysoston myötä Fesconin tuotevalikoima laajeni hiekka- ja mineraalituotteisiin, joita käytetään voimalaitosten petimateriaaleina.

"Yritysoston myötä lähdimme voimakkaasti energiateollisuuteen", Peltola toteaa.

Hiekkapoikien oston myötä Fesconin tuotevalikoimaan tulivat myös erilaiset urheilukenttä- ja puhallushiekat sekä pihanrakennuksen hiekat. Vuonna 2018 Fesconin tarjonta laajeni edelleen tulenkestäviin erikoismassoihin, kun yritys osti vihtiläisen Finpeston Oy:n liiketoiminnan. Seuraavan aluevaltauksen Fescon teki pinnoitteissa, jotka liittyvät oleellisesti moneen yhtiön laastituotteeseen. Tähän liittyen Fescon osti vuonna 2021 lattiapinnoitteisiin erikoistuneen Nantenin Tuusulasta.

"Fesconin tuoteperheestä löytyi jo ennestään seinien kokonaisratkaisu pohjasta pintaan. Nantenin myötä voimme tarjota vastaavan paketin myös lattioihin", Peltola perustelee yritysostoa.

Nantenin tuotteet vahvistavat Fesconin asemia muun muassa julkisten toimitilojen rakennushankkeissa. Lattiapinnoitteet sopivat hyvin esimerkiksi kouluihin, päiväkoteihin ja terveydenhuollon kiinteistöihin teollisuuskohteiden ja kauppatilojen ohella.

 

 


Feliks Isotalo 60-luvulla Feliks Isotalo kuvassa oikealla
Vuorineuvos Hannu Isotalo Vuorineuvos Hannu Isotalo

Ympäristövastuu korostuu

Toiminnan, tuotteiden ja taloudenpidon vastuullisuus on ollut aina osa Fesconin DNA:ta, mutta 2000-luvun alkupuolelta lähtien vastuullisuusasioita on alettu mitata ja kehittää entistä järjestelmällisemmin, oli sitten kyse työturvallisuudesta tai päästöjen vähentämisestä.

Kimmo Peltola kertoo, että ympäristöasioihin on kiinnitetty erityistä huomiota jo vuodesta 2006 lähtien, jolloin Fescon sai ympäristöjärjestelmälleen ISO 14001 -sertifikaatin.

"Ympäristöstandardi tukee kestävää kehitystä sekä ekologisten että taloudellisten tavoitteiden näkökulmasta. Se auttaa meitä tehostamaan raaka-aineiden ja muiden resurssien käyttöä, tehostamaan prosesseja ja lisäämään materiaalien uusiokäyttöä.”

Myös energiatehokkuudessa Fescon on tehnyt merkittäviä parannuksia. Esimerkiksi hiekan kuivauksessa käytetyn propaanin kulutus on eri toimien ansiosta vähentynyt eri tehtaillamme noin 30–50 prosenttia.


Fescon on tuotekehitysyhtiö

Isotalo ja Peltola korostavat, että Fesconin menestys ei olisi mahdollista ilman intensiivistä tuotekehitystä.

"Fesconin johtoajatuksiin ovat kuuluneet kautta historian onnistunut tuotekehitys ja uusien tuotteiden vieminen markkinoille. Tunnemme perusteellisesti itse kehittämämme tuotteet ja ne soveltuvat suomalaisiin olosuhteisiin. Asiakkaat kertovat meille mitä he tarvitsevat ja me kehitämme tuotteitamme siltä pohjalta. Tarvittaessa niitä voidaan kehittää nopeastikin entistä paremmiksi", Hannu Isotalo sanoo.

"Olemme ennen muuta tuotekehitysyhtiö. Fesconin hinnastosta löytyy noin 500 myyntiartikkelia ja pari sataa eri tuotetta", Kimmo Peltola täydentää.

Fesconin jokaisella kolmella liiketoiminta-alueella on oma tuotekehitysyksikkönsä, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. Keskeisiä kumppaneita ovat myös tutkimuslaitokset ja asiakkaat, joiden kanssa testataan uusien ratkaisujen toimivuutta käytännössä.

Fesconin tuotekehitysjohtaja Raimo Niemelä tuli taloon vuonna 1988 ja on ollut alusta lähtien kehittämässä kuivatuotteiden tuotekehitystä vaatimattomasta alusta nykyisiin mittoihinsa.

"Alkuvuosina olimme kuivatuotteissa pieni startup, mutta vuosien ja vuosikymmenten varrella olemme kasvaneet ja menestyneet. Kehityksessä on ollut antoisaa olla mukana", Niemelä sanoo.

Fesconin kuivatuotteissa kehitettiin aluksi muuraus- ja rappauslaastien sekä kuivabetonien kaltaisia perustuotteita. Vähitellen tuotekehitystä lähdettiin ulottamaan muihinkin kuivatuotteisiin, kuten pinnoitteisiin, maaleihin, tasoitteisiin, korjauslaasteihin ja erikoistuotteisiin.

"Tuotekehityksemme lähtee asiakkaan tarpeesta. Kehitystyö tähtää laadukkaaseen ja kestävään tuotteeseen, jota on mahdollisimman helppo työstää", Niemelä korostaa.

Fesconin tuotekehityksen tuloksena on myös syntynyt muun muassa patentoitu leijupetikattilan käyttömenetelmä ja petimateriaali GR-Granuli. Sitä valmistetaan Raahen tehtaalla terästeollisuuden sivutuotteesta.

Kehitystyöhön liittyy myös tuotteiden hiilijalanjäljen pienentäminen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Esimerkiksi laastien ympäristöpäästöistä suurin osa muodostuu sementin hiilijalanjäljestä. 

"Sementtiteollisuus etsii entistä vähäpäästöisempiä tuotantomenetelmiä sementin valmistukseen ja korvaavia raaka aineita", Niemelä toteaa.
 

Lujabetoni Fescon on saanut alkunsa vuonna 1984 Siilinjärvellä.

 

 

 

 

 

Kasvua onnistuneilla yritysostoilla

Onnistuneilla yritysostoilla on ollut merkittävä rooli Fesconin kasvussa ja kehityksessä. Isotalon mukaan jokainen siirto on harkittu tarkasti.

"Yritysfuusiot ovat mahdollistaneet kasvun, mutta niiden toteuttaminen on ollut aina myös iso haaste. Ostettavan yrityksen liiketoiminnan on sovittava hyvin Fesconin kokonaisuuteen. Lisäksi on pystyttävä kehittämään yrityksen toimintaa ja tuotava markkinoille uusia tuotteita", Isotalo linjaa.

Näistä lähtökohdista Fescon hankki vuonna 2004 Keravalla toimineen Ykkösbetonin. Yritysoston myötä tuotevalikoima täydentyi sisätiloissa käytettävillä lattia- ja seinätasoitteilla sekä laatoitustuotteilla. Vuonna 2007 Fesconiin liitettiin Oulun Haukiputaalla toimiva Kellon Kuivalaasti. Se vahvisti yhtiön markkina-asemia maan pohjoisosissa.

Fesconin toimitusjohtaja Kimmo Peltola tuli taloon laatu- ja kehityspäälliköksi vuonna 2002 ja valittiin toimitusjohtajaksi vuonna 2009 Osmo Mikkosen jälkeen. Uusi tuotantoyksikkö oli juuri valmistunut Hausjärvelle, mutta finanssikriisin jälkimainingeissa rakennusalaa koetteli laskusuhdanne.

"Tilanne oli haastava, kun yhtiön kassa oli käytetty investointiin. Tiesimme kuitenkin, että yhtiö on hyvissä asemissa, kun nousu taas alkaa ja pääsemme uuden tuotantolaitoksen myötä kasvattamaan volyymejä", Peltola sanoo.

Hiekkapojat Fescon Hiekkapoikien alkuajoilta historian havinaa
Hiekkapojat Raahe

Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassa

Hannu Isotalon isä Feliks Isotalo perusti Luja-yhtiöt vuonna 1953. Perheyhtiötausta on näkynyt vahvasti myös Fesconin toiminnassa.

"Fesconin toiminta perustuu Luja-yhtiöiden yhteisiin arvoihin ja toimintatapoihin, jotka ovat muokkautuneet Feliksin ajoista lähtien", Hannu Isotalo sanoo.

Keskeisiin toimintatapoihin on aina kuulunut liian suurten riskien ja velkojen välttäminen.

"Tulevaisuuden turvaaminen on yhtiössämme tärkeintä. Sen vuoksi emme ota liian suuriksi koettuja riskejä tai velkoja. Haluamme olla turvallinen työnantaja ja luotettava kumppani asiakkaille.”

Isotalon mukaan Fesconin perusarvoihin kuuluvat myös jatkuva kehittyminen ja uudistuminen. Niitä ohjaavat asiakkaiden tarpeet, heiltä saatu palaute ja muutokset toimintaympäristössä.

"Koko toimintamme tähtää asiakkaiden tarpeiden täyttämiseen ja korkeaan asiakastyytyväisyyteen. Se edellyttää meiltä hyvää palvelua, korkeaa laatua ja vastuullisuutta. Myös perheyritystaustalla ja kotimaisuudella on asiakkaille iso merkitys.”

Fesconin perusarvoihin on alusta lähtien kuulunut vastuun kantaminen omasta henkilöstöstä. Hannu Isotalo ja Kimmo Peltola korostavat, että sitoutuneet ja motivoituneet työntekijät ovat olleet ratkaiseva tekijä yhtiön menestyksessä. Siksi Fesconilla tehdään jatkuvasti töitä hyvän työilmapiirin ja turvallisen työympäristön varmistamiseksi.

"Työtyytyväisyydestä ja huolenpidosta kertoo, että Fesconissa tehdään usein pitkiä työuria. Myös yritys on hyötynyt, kun vuosien varrella karttunut osaaminen ja kokemus ovat pysyneet talossa", Peltola sanoo.

 

 

 

Fescon Oy toimitusjohtaja Kimmo Peltola Fescon Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Peltola
Raimo Niemelä Fescon Raimo Niemelä tuotekehitystyössä 80-90 -luvun taitteessa

Historia antaa hyvän pohjan tulevaan

Vuonna 2023 Fesconin liikevaihto oli 46,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,2 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on nykyisin tuotantoa Hausjärvellä, Haukiputaalla, Raahessa, Harjavallassa ja Tuusulassa. Työntekijöitä on runsaat sata.

Kimmo Peltola sanoo, että Fesconin liiketoiminnalle rakennetut kolme tukijalkaa – laasti-, hiekka- ja pinnoitetuotteet – ovat osoittaneet toimivuutensa myös rakennusalan nykyisessä notkahduksessa. Asuntorakentamisen volyymit ovat romahtaneet, mutta Fesconin tuotteiden kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla toimistorakentamisessa ja julkisessa rakentamisessa. Nanten-pinnoitteet ovat tästä hyvä esimerkki.

Myös hiekkaliiketoiminta jatkaa vahvaa kasvuaan etenkin voimalaitoksissa. Itse tuotteen lisäksi Fescon on alkanut tarjota asiakkailleen myös petimateriaalien analysointiin ja seurantaan keskittyvää palvelua, joka auttaa voimaloita parantamaan tuottavuutta ja energiatehokkuutta.

Peltolan mukaan muidenkin Fesconin tuotteiden ympärille on mahdollista kehittää asiakkaille lisäarvoa tuovia palveluja. Hyvä esimerkki tästä työmaakaluston vuokraus Fesconin tuotteiden käsittelyyn.

Hannu Isotalo katsoo, että tulevaisuus tarjoaa Fesconille paljon mahdollisuuksia.

"Kokonaan uusia liiketoiminta-alueita emme tällä hetkellä etsi, vaan keskitymme kehittämään nykyisiä ja kasvattamaan niitä. Tuotekehitys ja uudet tuotteet ovat jatkossa toimintamme kivijalka. Uskomme myös hyvin liikkeelle lähteneen vientimme kasvuun."

Pysy ajantasalla uusista tuotteista ja ratkaisuista   Tilaa uutiskirjeemme