Paksurappaus eli kolmikerrosrappaus on perinteinen tiilen päälle tehtävä paksu rappausjärjestelmä

Rappauslaastina käytetään kalkkisementtilaasteja ja rappaus vahvistetaan tarvittaessa sinkityllä rappausverkolla. Pinnoitteena käytetään kalkkisementtipohjaisia pinnoitteita ja maaleja tai silikonihartsipinnoitteita.

Paksurappauksessa pintojen kuvio, alustan epätasaisuudet ja muurauksen mahdolliset hammastukset eivät näy rappauspinnan alta. Paksurappaus tehdään kolmella eri kalkkisementtilaastilla. Paksurappauksen eri kerroksia ovat tartuntarappaus, täyttörappaus ja pintarappaus. Laasteina käytetään Fescon Kalkkisementtilaasteja.


Paksurappauksen ratkaisukuvaus

Fescon paksurappaus

 

Ratkaisuun soveltuvat tuotteet

1. Rappauslaasti KS 35/65 3 mm (Ohut kerros tiilen päälle)
2. Rappausverkko Tammet + RVK kiinnike
3. Rappauslaasti KS 35/65 3 mm 
4. Rappauslaasti KS 50/50 3 mm
5. Rappauslaasti KS 50/50 1,2 mm
6. Kiviväri KS (2 kerrosta)


Fescon paksurappaus ratkaisukuvaus

Tartuntarappauksen tarkoituksena on aikaansaada luja tartunta, lisätä täyttörappauksen tartuntapintaa rappausalustaan sekä tasata alustan imua. Tartuntarappaus levitetään 1 - 3 mm:n kerroksena rappausalustalle.

Täyttörappauksella tasataan alustan epätasaisuudet ja muodostetaan koristerappauksissa rappauksen kuviot. Täyttörappaus on kolmikerrosrappauksen paksuin rappauskerros ja se määrääkin koko rappauksen ominaisuudet. Täyttörappaus levitetään tartuntalaastin päälle 10 - 15 mm:n kerroksena. Tarvittaessa levitetään toinen täyttörappauskerros.

Pintarappauksella muodostetaan rapattuun julkisivuun haluttu pintastruktuuri. Värillisellä laastilla tehty pintarappaus muodostaa julkisivun lopullisen näkyvän pinnan, jolloin pintarappauksella ja pinnan muotoilulla saadaan aikaan haluttu lopputulos.

Jos pinta maalataan, täyttörappauksen päälle levitetään 3 – 5 mm:n kerros pintalaastia. Laasti tasataan ja hierretään maalauskelpoiseksi pinnaksi. Jos käytetään värillisiä pintalaasteja, ne ruiskutetaan täyttölaastikerroksen päälle. Siporex-pintojen paksurappauksessa käytetään aina rappausverkkoa.

Rappaustyöohjeet

Alustan esikäsittely 

Rapattavat pinnat puhdistetaan irtopölystä ja liasta. Vanhan laastipinnan korjaustyössä vaurioitunut rappaus poistetaan piikkaamalla, hiekkapuhaltamalla tai jyrsimällä, vaurion laadusta ja laajuudesta riippuen. Kolot muotoillaan, ja korjattavilta pinnoilta poistetaan lika sekä tartuntaa haittaavat aineet ja vanhat pinnoitteet. Lopuksi alusta puhdistetaan irtopölystä esim. painepesulla. Vanhan laastin koostumus ja ominaisuudet selvitetään tarvittaessa. Ennen rappaustyön aloitusta alusta kostutetaan mattakosteaksi. 

Mallityö 

Ennen värillisen pintarappaus- tai maalaustyön aloitusta tehdään koerappaus / -maalaus, jolla varmistetaan värisävy ja pinnan struktuuri. Värisävyyn vaikuttaa mm. alustan imuominaisuudet, laastin / maalin notkeus, pinnan karkeus, käytetyt työvälineet ja työtapa. Valmistuserien välillä saattaa esiintyä pieniä sävyeroja, joten tarvittava ainemäärä kannattaa tilata kerralla. 

Työsaumat, lämpötila, suojaus 

Erityisesti toista maalaus- tai rappauskertaa tehtäessä tulee olosuhteiden olla hyvät. Tummat värit vaativat huomattavasti suurempaa huolellisuutta kuin vaaleat. Kolmas käsittelykertakin saattaa olla tarpeen. Yhtenäiset pinnat tehdään yhtäjaksoisesti. Työsaumat tulee "piilottaa" nurkkiin, liikuntasaumoihin ja esim. syöksytorvien taakse. Sementin vesiliukoiset suolat sekä sementin ja kalkin kovettuessa syntyvät suolat saattavat kulkeutua kosteuden mukana pintaan ja näkyä ns. suolahärmeenä. Suolahärmettä aiheuttaa voimakas vesisade liian pian maalauksen jälkeen, rakenteen sisäinen kosteus, lämpövuoto ja riittämätön tuuletus. Maalaus- / rappaustyötä tulee välttää suorassa auringon paisteessa ja voimakkaalla tuulella. Tuotteiden alin käyttölämpötila on + 5°C.

Paksurappaus

Paksurappauksessa käytetään kolmea rappauskerrosta, jolloin ulkonäkö on pintarappaustavan mukainen. Alustan kuvio ja muurauksen mahdolliset hammastukset eivät näy rappauspinnan alta. Tartuntarappaus eli ns. ”kynnet” tehdään joko Fescon Rappauslaasti KS 35/65/500 tai Rappauslaasti KS 10/90/500 rappausalustasta riippuen. Laasti lyödään tai ruiskutetaan tiiviisti alustaan siten, että se täyttää pohjasta 90-95 %. Tartuntalaastin tulee kovettua vähintään 1 vrk ennen täyttörappausta. Täyttörappauslaastina käytetään Fescon Rappauslaasti KS 50/50/600 tai Rappauslaasti KS 35/65/500 tartuntarappauslaastista riippuen. Laasti levitetään alustaan rappauskauhalla tai -pumpulla. Sopiva yhden täyttörappauskerroksen paksuus on n. 15 mm. Mikäli kerrospaksuus ylittää 20 mm, on työ tehtävä useampana kerroksena siten, että aikaisempi kerros on ehtinyt kuivua 1-2 vrk ennen uuden kerroksen tekoa. Hyvin kuivissa olosuhteissa alusta on kostutettava ennen uutta rappauskerrosta. Täyttörappaus tasataan laudalla tai varovaisella puuhierrolla. Täyttörappauksen tulee kuivua vähintään 2-3 vrk ennen pintarappausta.

Pintarappaus tehdään joko Fescon Rappauslaasti KS 65/35/600 tai Rappauslaasti KS 50/50/600. Laasti valitaan pohjarappausten ja tulevan pinnoitteen asettamien vaatimusten mukaan. Pintarappauksessa käytetään normaalisti rappauspumppua, mutta käsin lyöntikin on mahdollista. Kokonaiskerrosvahvuudeksi tulee 3-5 mm. Vaihtelemalla massan notkeutta, suuttimen kokoa, ilman määrää ja ruiskutusetäisyyttä saadaan aikaan erilaisia pintakuvioita. Laastiruiskulle sopiva ruiskutusetäisyys on noin 1 m ja suppiloruiskulle n. 0,6 m. Pintarappaus jätetään roiskepinnalle tai hierretään. Rappauspinnan voi maalata Kiviväri KS kalkkisementtimaalilla tai Silikaattijulkisivumaalilla

Pintalaastina voi käyttää myös värillisiä Fescon Jalolaasteja tai Kalkkisementtipinnoite KSP:ta, jolloin maalausta ei tarvita. Jalolaastirappaus tehdään rappauspumpulla tai suppiloruiskulla, mutta käsin lyöntikin on mahdollista. Käsittelykertoja on vähintään kaksi. Ensimmäinen kerros tehdään notkeammalla laastilla 2-3 mm:n vahvuisena kerroksena maksimiraekoosta riippuen. Sen annetaan kovettua vähintään 1 vuorokausi ennen toista käsittelykertaa. Toinen käsittely tehdään jäykemmällä laastilla n. 1,5-3 mm:n vahvuisena kerroksena maksimiraekoosta riippuen. Ruiskutustekniikka on sama kuin edellä esitetyillä pintarappauslaasteilla. Liian läheltä ruiskutettuun pintaan tulee helposti kiiltoläikkiä. Siporex-pintojen kolmikerrosrappauksessa käytetään aina rappausverkkoa

Rappauspinnan maalaus

Rappauspinnan voi maalata Fescon Kiviväri KS kalkkisementtimaalilla. Rappauksen annetaan kovettua vähintään 1 viikko ennen maalausta. Kiviväri KS levitetään mattakostealle alustalle kahteen kertaan siveltimellä, kalkkihakkurilla tai ruiskulla. Ensimmäinen maalaus tehdään notkeammalla maalilla. Kun maali on kovettunut kosketuskuivaksi (n. 1 vrk:n kuluttua) voidaan maalata toinen maalikerros. Rappauspinnat voidaan maalata myös Kiviväri S tai Silikaattijulkisivumaalilla tai Silikonihartsimaalilla

Jälkihoito 

Tartuntarappaus kostutetaan 1-2 vrk. Täyttö- ja pintarappausta hoidetaan 2-3 vrk vedellä ja / tai suojaamalla se muovilla. Hyvin kuivissa olosuhteissa maalattu tai Jalolaastilla rapattu alue tulee jälkihoitaa muovilla suojaamalla tai kevyellä vesisumutuksella (vesi ei saa valua) vähintään 1-3 vrk:n ajan. 

Kun lämpötila on:

+ 20°C, suojaa tuore maali-/rappauspinta vesisateelta ja voimakkaalta auringon paisteelta 1 vrk:n ajan
+ 10°C, suojaa tuore maali-/rappauspinta vesisateelta 3 vrk:n ajan
+ 5°C, suojaa tuore rappauspinta vesisateelta 7 vrk:n ajan

Annankatu 28 Helsinki

 • Märkälaastijärjestelmä
 • Paksurappaus
 • Julkisivujen pinnoitukset ja maalaukset

Marsalkanpolku 2 Helsinki

 • Paksurappaus
 • Julkisivujen pinnoitus ja maalaus
 • Parvekkeiden korjaus

Halkoniemenkuja 5 Tampere

 • Fescoterm paksurappaus
 • Julkisivujen pinnoitus ja maalaus
 • Uudiskohde

Sorvarinkatu 2 Lahti

 • Paksurappaus
 • Betonipintojen korjaus

Kajaanin Seurakuntakeskus

 • Paksurappaus
 • Julkisivujen pinnoitus ja maalaus

Leppäsuonkatu 9 Helsinki

Julkisivukorjaus toteutettiin paksurappauksena märkälaastia käyttäen.

Paviljonki Rillitie Vantaa

 • Paksurappaus
 • Julkisivujen pinnoitus ja maalaus
 • Julkisivukorjaus

Kurjenlinna As Oy Turku

Julkisivukorjaus toteutettiin paksurappauksena märkälaastia käyttäen.

Pikalähetintie 18 Helsinki

Julkisivukorjaus tehtiin paksurappauksena märkälaastia käyttäen. 

Kylätie 19 Helsinki

 • Paksurappaus
 • Märkälaastijärjestelmä
 • Julkisivujen maalaus
 • Julkisivukorjaus

Steniuksentie 22 Helsinki

 • Paksurappaus
 • Julkisivukorjaus

Runeberginkatu 32 Helsinki

 • Paksurappaus 
 • Julkisivujen pinnoitus ja maalaus

Töölön Ratikkahallit Helsinki

 • Paksurappaus
 • Julkisivujen pinnoitus ja maalaus
 • Julkisivukorjaus

Lasipalatsi Helsinki

 • Paksurappaus
 • Julkisivujen pinnoitus ja maalaus
 • Peruskorjaus

Hotelli St George Helsinki

 • Paksurappaus
 • Julkisivujen pinnoitus ja maalaus
 • Julkisivukorjaus

Eerikinkatu Helsinki

 • Paksurappaus
 • Julkisivujen pinnoitus ja maalaus

Suomen Pankki Helsinki

 • Paksurappaus
 • Julkisivujen pinnoitus ja maalaus

Parainen

 • Paksurappaus

Mannerheimintie 81 Helsinki

 • Paksurappaus
 • Julkisivujen pinnoitus ja maalaus

Hotelli Katajanokka Helsinki

 • Paksurappaus
 • Julkisivujen pinnoitus ja maalaus

Eteläranta 2 Helsinki

 • Paksurappaus
 • Julkisivujen pinnoitus ja maalaus
 • Julkisivukorjaus

As Oy Vilhola Helsinki

 • Paksurappaus
 • Julkisivujen pinnoitus ja maalaus

Kasarmikatu 44 Helsinki

 • Paksurappaus
 • Julkisivujen maalaus

Kalliolinnantie 3 Helsinki

 • Paksurappaus
 • Julkisivujen pinnoitus ja maalaus

Tiesithän?

Tuotteemme on kehitetty ja valmistettu Suomessa sekä testattu kestämään Suomen vaativia sääolosuhteita.

Kysy lisää myynnistä

Eetu Jäntti

Tuotepäällikkö
Uusimaa, Lahti, Tampere, Turku
Julkisivutuotteiden projektimyynti ja betoninkorjaustuotteet

Keijo Neffling

Tuotepäällikkö
Alue 1
Julkisivutuotteiden projektimyynti ja betoninkorjaustuotteet
Kysy lisätietoa
Pysy ajantasalla uusista tuotteista ja ratkaisuista   Tilaa uutiskirjeemme