Produktbeskrivning

Lättanvänt och mycket väl utspridbart cementbaserat golvspackel för skikttjocklekar på mindre än 20 mm. Lämplig för användning som mattspackel i offentliga utrymmen och för all efterbehandling och överspackling. Kan användas för överspackling på alla Fescon-golvprodukter och på golvbjälklag under polyuretan- och epoxibeläggningar med en skikttjocklek på över 3 mm. FlowPlan kan användas för överspackling av golvvärmekablar samt för tunn finspackling före fuktisolering. Kan målas, plattsättas och användas som underlag för limmade ytmaterial. 

 • För skikttjocklek 1–15 mm (fördelning max. 20 mm)
 • Pumpbar och utjämnbar för hand
 • Hållfasthetsklass C 30
 • Adhesionsdraghållfasthet > 1,50 MPa

Användningsområden

 • För fin- och överspackling av betonggolv och cementbaserade golv i bostäder, affärslokaler och skolor samt på sjukhus och kontor
 • Kan användas för polyuretan- och epoxibeläggningar med en skikttjocklek på över 3 mm
 • Användas som underlag för limmade ytmaterial
 • För utjämning av ihåliga plattor och betonggolv vid objekt som kräver höga hållfasthetsegenskaper
 • Som underlag för mattor på offentliga platser
 • Med en skikttjocklek på minst 5 mm som alkaliskydd
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841202307 FlowPlan 20230 20 kg
Underlag
 • Betonggolv, ihåliga plattor och cementbaserade golvspackel  
 • Underlaget bör vara rent, dammfritt, fast och orörligt 
 • För att garantera god vidhäftning mellan underlaget och produkt ska lösa skikt, cementlim och andra orenheter avlägsnas mekaniskt
 • Underlagets draghållfasthet ska vara > 1,0 MPa
 • Temperaturen på undergolvkonstruktionen är > +10oC och den relativa fuktigheten < 95% RH. Den relativa fuktigheten i undergolvkonstruktionen påverkar golvspacklets torkning.
 • Fyll vid behov eventuella ojämnheter med ett för ändamålet lämpligt Fescon-golvspackel före spackling av hela golvet
 • Eventuella läckagepunkter har spacklats
Grundning
 • Grundarbetet görs enligt anvisningarna för Fescos Fästbruk eller Flow Primer, beroende på underlaget
 • Förbehandling av icke-absorberande ytor (t.ex. keramiska plattor, epoxi, metallytor) enligt anvisningarna för Fästbruk PLUS
Bruksanvisning
 • Arbetsplatsen måste vara helt skyddad från vind, drag, sol och regn
 • Vid pumpning bör minimiskikttjockleken säkerställas av golvarbetsentreprenören
 • Vid golvarbeten ska inomhustemperaturen vara mellan +10°C och +25oC och inomhusluftens relativa fuktighet ska vara  > 40 % RH
 • Blanda en säck (20 kg) avjämningsmassa med 5,0–5,5 liter kallt vatten
 • Överdosering av vatten är förbjudet, eftersom det försvagar golvspacklets hållfasthetsvärden, ökar risken för separation och förlänger torktiden för golvspacklet
 • Produkt blandas till en jämn massa med hjälp av en borr med en visp eller genom pumpning med en automatisk blandare eller rörblandare
 • Produkt appliceras med en stålmurslev eller med pump på ytan som ska utjämnas. Golvspackling som gjorts med pump jämnas med spackelroller.
 • Arbetstid ca 0,5 h från att vattnet tillsattes
 • Arbetsredskapen tvättas omedelbart med vatten efter avslutat arbete
 • Säkerställ tillräcklig ventilation efter golvspackelarbetet
 • Vid behov kan torkningstiden för golvet förkortas genom slipning av ytan, eftersom det minskar vattenångans motstånd på golvspacklets yta
 • Förhållandena på arbetsplatsen, ventilationen och mängden vatten som använts i golvspacklet har en avgörande inverkan på torktiderna
 • Golvets belastningskapacitet bedöms per arbetsplats tillsammans med entreprenören som ansvarar för golvavjämningen
Beläggning
 • Kan beläggas med keramikplattor, plast- eller textilmattor, vinylplattor, parkett eller kork.
 • Passar även som underlag för limmade trägolv.
 • Kan beläggas med polyuretan- och epoxiprodukter med en skikttjocklek på över 3 mm
 • Det måste dock säkerställas att spacklet uppfyller de tekniska egenskaperna som golvbeläggningstillverkaren och RYL kräver av underlag som ska beläggas med beaktande av hela konstruktionen. Avjämningsytans rakhet mäts vid behov i enlighet med RT-riktlinjen 14-11039
 • När golvspacklet nått den torrhetsgrad som beläggningen kräver, beläggs golvet eller efterbehandlingen inleds
 • Golvspacklet får inte lämnas utan beläggning i mer än 3 månader på grund av risken för att det spricker eller lossnar
 • Golvspacklets goda torkförhållanden förutsätter att inomhusluftens relativa fuktighet är under 50 % RH och temperaturen över 20 °C. Dåliga förhållanden fördröjer utvecklingen av golvspacklets hållfasthetsegenskaper och förlänger torktiden
 • I förhållanden under Rh 40 % bör efterbehandlingens begynnelsetidpunkt observeras särskilt. Behovet av efterbehandling bedöms från fall till fall

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

ca 1,5 kg/m²/mm

Vattenbehov 5,0 – 5,5 l / 20 kg (spridningmätt med Fescons spridningsskiva)
Konsisten pulver
Bindemedel specialcement
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,3 mm

Förpackningsstorlek 20 kg
Lagring

lagringstid på torr plats ca 10 månader

Skikttjocklek

1 – 15 mm (fördelning max. 20 mm)

Fiber icke fiberförstärkt
Tillsatsämnen

ämnen som förbättrar bearbetbarheten, kaseinfri

Användningstemperatur

+10°C...+25°C (underlaget och innertemperatur)

Brukstid ca 0,5 h
Kan beläggas ca 24 h (+20°C, RH 50%) < 10 mm, > 10 mm skikttjocklekar förlänger torktiden
Kan beträdas ca 3 - 4 h
Hållfasthetsklass C 30 (EN 13813)
Tryckhållfasthet

> 30 MPa (28 dag, +20°C, RH 50 %)

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 MPa för betong (28 vrk, +20°C, RH 50 %)

Böjningsdraghållfasthet F 7 (EN 13813)
Adhesionsdraghållfasthet > 1,5 MPa (28 dag, +20°C, RH 50 %)
Slitstyrka

RWFC 550 (EN 13892-7), RWA 10 (EN 13892-5)

Köldtålighet ej frostbeständig, för inomhusbruk
pH < 11 låg-alkalisk (förhårdnat material)
Vattentålighet

vattenbeständigt