Produktbeskrivning

Fescofine är en mångsidig avjämningsmassa för golv-, vägg- och takytor med ett speciellt cementbaserat bindemedel som härdar och torkar snabbt. Passar för både inom- och utomhusbruk. 

 • Skikttjocklek 0-5 mm, skikttjockleken vid lagning av sprickor är max. 10 mm
 • Jämnas till manuellt
 • Kan beläggas ca 2 h
 • Lätt att arbeta med
 • Pastalik konsistens

Användningsområden

 • För snabb spackling av betongytor
 • För reparation av hål i betonggolv, korrigering av golvfall och reparation och avjämning av trappor
 • Reparationer på betongytor inklusive vägg- och takytor
 • Lämpligt för inom- och utomhusbruk
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841202390 Fescofine 20239 20 kg

Underlag

 • Betongunderlag
 • Underlaget ska vara rent, fast och dammsuget
 • För att garantera god vidhäftning ska lösa skikt, cementlim och andra orenheter avlägsnas mekaniskt
 • Släta betongytor ruggas upp
 • Tillräcklig styrka, bärförmåga och stabilitet
 • Underlagets draghållfasthet ska vara > 1,0 MPa
 • Temperaturen på undergolvkonstruktionen är > +10oC och den relativa fuktigheten < 95% RH. Den relativa fuktigheten i undergolvkonstruktionen påverkar golvspacklets torkning

Grundning

 • Priming is performed according to the instructions of Fescon Adhesive Primer or Flow Primer, depending on the base
 • Produkten är avsedd för grundning av icke-sugande ytor (t.ex. keramiska plattor, epoxi, metallytor) enligt bruksanvisningarna för Fescon Primer PLUS
 • För utomhusbruk används inte primer. Grundningen utförs genom att fukta underlaget med vatten ungefär en timme innan Fescofine appliceras. Ytan ska vara lätt fuktig, pölar får inte finnas på underlaget

Arbetsinstruktioner

 • Arbetstiden är ca 15 minuter efter tillsättning av vattnet
 • Arbetsplatsen ska skyddas helt mot vind, drag, sol och regn
 • Medan arbetet pågår ska temperaturen vara +10°C…+25°C och den relativa luftfuktigheten > 40% RH
 • En säck (20 kg) av spackel blandas i 6,0–6,5 liter kallt vatten.
 • Att använda mer vatten är förbjudet, då detta kan försvaga lagningsmassans hållfasthetsvärden, förlänga dess torktid och öka risken för separation
 • Lagningsmassan blandas till en jämn massa med hjälp av en borrvisp
 • Lagningsmassan appliceras med en spackelspade på ytan som ska jämnas ut
 • Tvätta verktygen omedelbart efter avslutat arbete
 • Torkad avjämningsmassa ska tas bort mekaniskt

Beläggning

 • Fescosan kan beläggas direkt med Fescons certifierade tätskiktssystem
 • Kan beläggas med keramiska plattor, plastbeläggningar, textilmattor, vinylplattor, brädparkett/laminat och kork
 • Det måste dock säkerställas att efterbehandling spackel uppfyller de tekniska egenskaperna som golvbeläggningstillverkaren och RYL kräver av underlag som ska beläggas med beaktande av hela konstruktionen 
 • För de goda torkningsförhållandena måste den relativa luftfuktighetens RH-värde inomhus vara under 50% och temperaturen över +20°C. Dåliga förhållanden bromsar utvecklingen av avjämningsmassans hållfasthetsegenskaper och förlänger torktiden

 

 

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

1 mm skikt ca 1,5 kg/m²

Vattenbehov 6,0-6,5 l/20 kg
Konsisten pulver
Bindemedel specialcement
Färg blekt grå
Maximal kornstorlek

0,1 mm

Förpackningsstorlek 20 kg
Lagring

ca 10 månader vid förvaring på en torr plats

Fiber icke fiberförstärkt
Tillsatsämnen

ämnen som förbättrar bearbetbarheten, kaseinfri

Användningstemperatur

+10°C...+25°C

Brukstid ca 15 min
Kan beläggas ca 2 h (+20°C, RH 50 %)
Kan beträdas ca 2 h (+20°C, RH 50 %)
Tryckhållfasthet

> 15 MPa (28 dagar, +20°C, RH 50%)

 

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 MPa för betong (7 dagar +20°C, RH 50%)

Böjningsdraghållfasthet F 5 (EN 13813)
Adhesionsdraghållfasthet > 1,5 MPa (28 dagar, +20°C, RH 50 %) på samma sätt som med Fescorapid
Köldtålighet frosttålig, lämpligt för inom- och utomhusbruk
pH < 11 låg-alkalisk (förhårdnat material)
Vattentålighet

vattentät

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.