Golvmassa LM 6000

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Golvmassa LM 6000 är en kaseinfri avjämningsmassa som förs på manuellt. Den har ett speciellt cementbaserat bindemedel som får den att härda och torka snabbt. 

 • Kaseinfri
 • Jämnas till manuellt
 • För skikttjocklek 10-250 mm
 • Torkar genom hydratisering

Användningsområden

 • För gjutning, upprätning och fyllning av betonggolv och för att skapa golv med fall i lägenheter, kontor och offentliga byggnader
 • Vid behov kan ytan slutbehandlas med golvavjämningsmassorna Fescon LT 4000 
 • Kan användas på flytande, förstärkta golv. Den minsta tjockleken är då 50 mm
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841202000 Golvmassa LM 6000 20200 20 kg

Underlaget

 • Rent, solitt och dammfritt
 • Tillräcklig styrka, bärförmåga och stabilitet
 • Relativ luftfuktighet < 95 % RH
 • Temperatur > +10°C...+25°C
 • Lösa skikt, cementpasta och andra föroreningar måste tas bort mekaniskt

Grundning

 • Grundningen ska utföras enligt anvisningarna för Fescon Adhesive Primer beroende på underlaget
 • Se till att det inte finns pölar av primer innan avjämningen påbörjas

Bruksanvisning

 • Blanda en säck (20 kg) torrmassa med 1,7–2,0 kallt vatten
 • Blanda LL 6000 till en konsistent pasta med en blandarstav
 • Sprid ut massan på underlaget och avjämna eller glätta den med en murslev av stål. Sprid ut, jämna av och glätta i ett arbetssteg. Använd vibrator om kompaktering är nödvändig.
 • Arbetsbar i ca en och en halv timme efter tillsättning av vatten
 • Tvätta verktygen omedelbart efter avslutat arbete
 • Torkad avjämningsmassa ska tas bort mekaniskt
 • Om underlaget består av svag betong (vidhäftningsförmåga < 0,5 MPa), trä eller isolering måste golvet konstrueras som en flytande, förstärkt struktur.

Beläggning

 • Gjutna ytor ska övertäckas med Fescons manuella avjämningsmassa.
 • Vi rekommenderar inte att golvmassan lämnas utan beläggning

Andra överväganden

 • Kontrollera att avjämningsmassans tekniska egenskaper uppfyller kraven som golvbeläggningens tillverkare och RYL ställer på ytan som ska beläggas, med hänsyn till hela strukturen. Vid behov mäts den avjämnade ytans rakhet enligt RT-anvisningen 14-11039.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

1 mm skikt ca 1,8 kg/m²

Vattenbehov 1,7-2,0 l / 20 kg
Färdig massa 10–11 l/20 kg
Konsisten pulver
Bindemedel specialcement
Färg grå
Maximal kornstorlek

1,2 mm

Förpackningsstorlek 20 kg
Lagring

ca 12 månader vid förvaring på en torr plats

Användningstemperatur

+10°C...+25°C

Brukstid ca 0,5 h
Kan beläggas ca 24 h (+20°C/RH 50 %)
Kan beträdas ca 3 h
Härdningstid

ca 1 dag vid +20°C

Hållfasthetsklass C 30 (EN 13813)
Tryckhållfasthet

> 30 MPa (28 dagar, +20°C, RH 50 %)

Böjningsdraghållfasthet F 5 (EN 13813)
Adhesionsdraghållfasthet > 1,0 MPa (28 vrk, +20°C, RH 50 %)
Vattentålighet

vattentät

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.