Golvspackel fin LT 4000

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Golvspackel fin LT 4000 är en kaseinfri avjämningsmassa som förs på manuellt. Den har ett speciellt cementbaserat bindemedel som gör den lätt att jämna till, samt får den att härda och torka snabbt. 

 • Jämnas till manuellt
 • För skikttjocklek 3 - 30 mm
 • Torkar genom hydratisering
 • För golv med golvvärme
 • Korrigering av gjutningar
 • Upprätning av hålplattafogar före spacklet påförs med pump

Användningsområden

 • Avjämning och upprätning av betonggolv inomhus
 • Applicering av avjämningsmassa för hand i objekt där konstruktionen måste färdigställas snabbt
 • Korrigering av fallspacklingar och som underlag för vattentätning
 • Fallspackling genom flytspackling
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841202031 Golvspackel fin LT 4000 20203 20 kg
Underlaget
 • Rent, solitt och dammfritt
 • Tillräcklig styrka, bärförmåga och stabilitet
 • Relativ luftfuktighet < 95% RH
 • Temperatur > +10°C
 • Lösa skikt, cementpasta och andra föroreningar måste tas bort mekaniskt
Grundning
 • Grundningen ska utföras enligt anvisningarna för Fescon Adhesive Primer beroende på underlaget
 • Se till att det inte finns pölar av primer innan avjämningen påbörjas
Bruksanvisning
 • Blanda en säck (20 kg) avjämningsmassa med 3,6-4,0 kallt vatten
 • Blanda avjämningsmassan till en konsistent pasta med en blandarstav
 • För på avjämningsmassan med en murslev av stål på den avjämnade ytan
 • Arbetsbar i ca en och en halv timme efter tillsättning av vatten
 • Tvätta verktygen omedelbart efter avslutat arbete
 • Torkad avjämningsmassa ska tas bort mekaniskt
Golvbeläggning
 • Kan beläggas med keramikplattor, plast- eller textilmattor, vinylplattor, parkett eller kork
 • Vi rekommenderar inte att golvmassan lämnas utan beläggning

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

1 mm skikt ca 1,5 kg/m²

Vattenbehov max. 3,6–4,0 l/20 kg
Bindemedel specialcement
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,6 mm

Förpackningsstorlek 20 kg
Lagring

ca 12 månader vid förvaring på en torr plats

Skikttjocklek

3 - 30 mm

Användningstemperatur

+10°C...+25°C

Brukstid ca 0,5 h
Torktid

ca 1 dag/10 mm (RH 50 % +20°C)

Kan beträdas ca 3 h
Härdningstid

ca 1 dag vid +20°C

Tryckhållfasthet

> 20 MPa (28 dagar, +20°C, RH 50 %)

Vidhäftningshållfasthet

28 dagar > 1 MPa

Böjningsdraghållfasthet F 5 (EN 13813)
Adhesionsdraghållfasthet > 1,0 MPa (28 dagar , +20°C, RH 50 %)
Vattentålighet

vattentät

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.