Produktbeskrivning

Fescorapid är en kaseinfri reparationsmassa med ett speciellt cementbaserat bindemedel som härdar och torkar snabbt. 

 • Lätt att arbeta med
 • För skikttjocklek 2 – 20 mm.
 • Torkar genom hydratisering
 • För golv med golvvärme
 • Pastalik konsistens

Användningsområden

 • För reparation av hål i betonggolv, korrigering av golvfall och reparation och avjämning av trappor
 • Reparationer på betongytor inklusive vägg- och takytor
 • Lämpligt för inom- och utomhusbruk
 • Kan användas i brunnar, vattentorn och reservoarer där reparationsblandningen kommer i kontakt med kallt hushållsvatten
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841631015 Fescorapid 5 kg 63101 5 kg
6416841202352 Fescorapid 20 kg 20235 20 kg
Underlag
 • Betongunderlag
 • Underlaget ska vara rent, fast och dammsuget
 • För att garantera god vidhäftning ska lösa skikt, cementlim och andra orenheter avlägsnas mekaniskt
 • Släta betongytor ruggas upp
 • Tillräcklig styrka, bärförmåga och stabilitet
 • Underlagets draghållfasthet ska vara > 1,0 MPa
 • Temperaturen på undergolvkonstruktionen är > +10oC och den relativa fuktigheten < 95% RH. Den relativa fuktigheten i undergolvkonstruktionen påverkar golvspacklets torkning
Grundning
 • Priming is performed according to the instructions of Fescon Adhesive Primer or Flow Primer, depending on the base
 • Produkten är avsedd för grundning av icke-sugande ytor (t.ex. keramiska plattor, epoxi, metallytor) enligt bruksanvisningarna för Fescon Primer PLUS
 • För utomhusbruk används inte primer. Grundningen utförs genom att fukta underlaget med vatten ungefär en timme innan Fescofine appliceras. Ytan ska vara lätt fuktig, pölar får inte finnas på underlaget
Bruksanvisning
 • Arbetsplatsen ska skyddas helt mot vind, drag, sol och regn
 • Medan arbetet pågår ska temperaturen vara +10°C…+25°C och den relativa luftfuktigheten > 40% RH
 • En säck (20 kg) av spackel blandas i 4,0–4,4 liter kallt vatten.
 • Att använda mer vatten är förbjudet, då detta kan försvaga lagningsmassans hållfasthetsvärden, förlänga dess torktid och öka risken för separation
 • Lagningsmassan blandas till en jämn massa med hjälp av en borrvisp
 • Lagningsmassan appliceras med en spackelspade på ytan som ska jämnas ut
 • Arbetstiden är ca 15 minuter efter tillsättning av vattnet
 • Tvätta verktygen omedelbart efter avslutat arbete
 • Torkad avjämningsmassa ska tas bort mekaniskt
Beläggning
 • Fescorapid kan beläggas direkt med Fescons certifierade tätskiktssystem
 • Kan beläggas med keramiska plattor, plastbeläggningar, textilmattor, vinylplattor, brädparkett/laminat och kork
 • Passar även som underlag för limmade trägolv
 • Beläggningar tjockare än 3 mm kan målas eller använda epoxibeläggning
 • Det måste dock säkerställas att efterbehandling spackel uppfyller de tekniska egenskaperna som golvbeläggningstillverkaren och RYL kräver av underlag som ska beläggas med beaktande av hela konstruktionen 
 • För de goda torkningsförhållandena måste den relativa luftfuktighetens RH-värde inomhus vara under 50% och temperaturen över +20°C. Dåliga förhållanden bromsar utvecklingen av avjämningsmassans hållfasthetsegenskaper och förlänger torktiden

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

1 mm skikt ca 1,5 kg/m²

Vattenbehov 4-4,4 l/20 kg
Bindemedel specialcement
Stommaterial Kalkstenspulver och natursand. Kalkstenspulver innehåller små mängder kvarts, men viktinnehållet av alveolär kvarts är mindre än 1%, så produkten klassificeras inte som skadlig när det gäller kvarts.
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,3 mm

Förpackningsstorlek 5 kg och 20 kg
Lagring

ca 10 månader / säck och ca 12 månader / behållare vid förvaring på en torr plats

Användningstemperatur

+10°C...+25°C

Brukstid ca 15 min
Kan beläggas ca 2 h
Kan beträdas ca 0,5 h
Tryckhållfasthet

> 30 MPa (28 dagar, +20°C, RH 50%)

 

Vidhäftningshållfasthet

28 dagar > 1,5 MPa

Böjningsdraghållfasthet F 5 (EN 13813)
Adhesionsdraghållfasthet > 1,5 MPa (28 dagar, +20°C, RH 50%)