Golvbetong LB 7

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Golvbetong LB 7 är en kemiskt torkande golvbetong med speciellt cementbindemedel för torra, fuktiga och våta utrymmen. 

 • För skikttjocklek 30–150 mm
 • Utmärkt pumpbarhet
 • Ger en yta som kan göras vattentät med bara en arbetsfas
 • Kan beläggas efter 3–7 dygn
 • Torkar och blir hållbar snabbt
 • God bearbetbarhet också vid applicering för hand
 • Fiberförstärkt
 • Golvbetong LB 7 blandas på marknivå och pumpas sedan till arbetsplatsen
 • Orsakar inga dammproblem eller stänk på arbetsplatsen. Inga mer säckar som ligger i vägen när man utför andra arbetssteg

Användningsområden

 • Golvgjutningar i nybyggen och renoveringsobjekt där konstruktionen måste färdigställas snabbt
 • För gjutning, fallspackling, igensättning och upprätning av betonggolv inomhus (både torra och våta utrymmen)
 • Lämpar sig väl för igensättning av rörslitsar inomhus tack vare den korta torktiden
 • Ger en yta som kan göras vattentät med bara en arbetsfas
 • Golv med golvvärme
 • Kan användas för flytande och armerade (t.ex. med # 150/5 mm) golv. I så fall måste tjockleken vara minst 50 mm
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841202154 Golvbetong LB 7 20215 20 kg
6416841333407 Golvbetong LB 7 33340 1000 kg
 
 
Underlaget
 • Rent, solitt och dammfritt
 • Tillräcklig styrka, bärförmåga och stabilitet
 • Relativ luftfuktighet < 95 % RH
 • Temperatur > +10oC
 • Lösa skikt, cementpasta och andra föroreningar måste tas bort mekaniskt
 • För tunna skikt rekommenderar vi att produkten borstas på underlaget
Primer
 • Vid gjutning av golv ska grundningen ske enligt anvisningarna för Fescon Fästprimer beroende på underlaget
 • Se till att det inte finns pölar av primer innan gjutningen påbörjas
Bruksanvisning
 • Arbetsplatsen ska skyddas helt mot vind, drag, sol och regn
 • Medan golvarbetet pågår ska inomhustemperaturen vara +10°C…+25°C och inomhusluftens relativa fuktighet > 40% RH
 • En säck (20 kg) av golvbetong blandas i 2,5–3,0 liter kallt vatten. Vid pumpning mäts vattenmängden med hjälp av ett fallbord som levereras av Fescon. Plattan höjs 15 gånger, efter vilket utbredningsmåttet ska vara 180–200 mm.
 • Att tillägga för mycket vatten är förbjudet då det försämrar golvbetongens hållfasthetsvärden, ökar risken för separation och förlänger golvbetongens torktid
 • Golvbetongen blandas till en jämn massa
 • Golvbetongen sprids på underlaget för hand eller genom pumpning. Ytan tätas och jämnas ut med hjälp av en rätskiva. Vid behov kan det gjutna ytan slipas för att fylla den kvalitetsnivå som krävs i användningsobjektet (till exempel genom att slipa ytan med en rivbräda i polyuretan och/eller spackelspade).
 • Bearbetbar i ca 1 h efter tillsättning av vatten
 • Arbetsredskapen rengörs med vatten omedelbart efter att arbetet är klart
 • Torkat plaster avlägsnas mekaniskt
 • Ifall cementlimmet separeras i golvbetongens yta i samband med slipningen bör ytan slipas med en diamantskiva innan vattentätningen dras på.
Golvbeläggning
 • Golvbetong LB 7 kan vattentätas direkt med produkter från Fescons certifierade tätskiktssystem
 • Kan beläggas med keramiska plattor, plastbeläggning, textilmatta, vinylplattor, parkett, laminat eller kork. Vid behov slipas och/eller helspacklas ytan med Fescon handspackel, till exempel Fescorapid eller FlowPlan
 • Ytan kan även målas eller beläggas med epoxi. Kontrollera att massans tekniska egenskaper uppfyller kraven som beläggningens tillverkare ställer på underlaget.
 • I våtrum används produkter från Fescons certifierade tätskiktssystem. Tätskiktet kan appliceras efter ca 3–7 dygn (+ 20 °C, RH 50 %)
 • Behovet av efterbehandling bedöms från fall till fall med beaktande av användningsändamål och torkningsförhållanden
 • Ytan efterbehandlas antingen genom att täcka den med en plastfilm eller att använda Fescons efterbehandlingsämne. Ytan får inte vätas.
 • Golvbetongen får inte lämnas utan ytbeläggning i längre än 3 månader, då detta kan leda till sprickbildning och öka risken för separation.
 • Golvstrukturens fukthalt ska kontrolleras innan beläggningen appliceras
 • Optimala torkningsförhållanden för golvbetong innebär att inomhusluftens relativa fuktighet ligger under 50% RH och inomhustemperaturen är minst +20°C. Dåliga förhållanden förlänger torktiden och bromsar golvbetongens hållfasthetsutveckling.
 • Kontrollera att spacklets tekniska egenskaper uppfyller kraven som tillverkaren av golvbeläggningen och RYL ställer på ytan som ska beläggas, med hänsyn till hela strukturen. Vid behov mäts den avjämnade ytans rakhet enligt RT-anvisningen 14-11039.
Andra överväganden
 • Rekommenderad skikttjocklek 30–150 mm. En gjutningstjocklek på 10 mm är möjlig lokalt, till exempel vid golvbrunnar.
 • Vi rekommenderar att ytan som ska gjutas är högst 15 m2. Om ytan som gjuts är större än 15 m2 ökar risken för sprickbildning. Då ska man göra tillräckligt många krympfogar i golvkonstruktionen (se anvisningen BY45/BLY 7 Betonilattiat 2014). När det gäller ytgolv är den största möjliga ytan som kan gjutas på en gång ca 50–100 m2
 • Vid gjutning av stora ytgolv som fästs i underlaget måste underlagsbetongens draghållfasthet vara > 1,5 MPa. Vid dimensionering av ytplattan är vidhäftningen i underlaget en central faktor, då det förhindrar att ytplattan lossnar från underlaget på grund av krympning
 • Vi rekommenderar att pumpningen utförs med en effektiv putspump eller annan liknande pump (t.ex. Cura-201).

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

ca 1,8 kg/m2/mm

Vattenbehov 2,5 - 3,0 l/20 kg
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

3 mm

Förpackningsstorlek 20 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Skikttjocklek

30–150 mm

Fiber plastfibrer
Användningstemperatur

+10°C...+25°C

Brukstid > 1 h
Kan beläggas 7 dagar (temperatur (+20°C, RH 50%)
Kan beträdas ca 1 dag
Hållfasthetsklass C 30 (EN 13813)
Tryckhållfasthet

28 dagar ca 40 MPa

Vidhäftningshållfasthet

28 dagar > 1,0 MPa

Böjningsdraghållfasthet 28 dagar ca 4,0 MPa
Vattentålighet

vattentät