Flow GS 3,0 mm gipsgolvspackel

Be om mer information

Produktbeskrivning

Flow GS 3,0 mm gipsgolvspackel är ett lätt utjämnade golvspackel som har bindemedel av gips och som är pumpningsbart och som har utmärkta arbets- och utjämningsegenskaper. Speciellt lämplig för termiska golvstrukturer. 

 • Skikttjocklek 20-80 mm (uppdelning max. 100 mm).
 • Pumpbar och utjämnbar för hand
 • Konstruktionslösningar för termiska golv, dB-golv och flytande golv
 • Lätt att jämna ut
 • Krympfritt golvspackel

Användningsområden

 • Termiska golv, dB-golv och flytande golvsystem
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841331496 Flow GS 3,0 mm Gipsgolvmassa 33149 1000 kg
Underlag
 • Betongunderlag, ihåliga plattor, trä- och gipsplattor samt isoleringsskivor
 • Underlaget ska vara rent, fast, dammfritt och dammsuget
 • För att garantera god vidhäftning mellan underlaget och golvspacklet ska lösa skikt, cementlim och andra orenheter avlägsnas mekaniskt
 • Underlaget ska vara tillräckligt hårt, orörligt och bärkraftigt
 • Golvet måste göras som en flytande struktur om underlaget är trä-, gips- eller isoleringsskiva. Den flytande golvkonstruktionen ska avlägsnas från underlaget med Fesco separationsduk och från vertikala konstruktioner med Fesco kantband
 • Temperaturen på undergolvkonstruktionen är > +10oC och den relativa fuktigheten < 90% RH. Den relativa fuktigheten i undergolvkonstruktionen påverkar golvspacklets torkning.
 • Vid behov fylls ojämnheterna med Fescos LM 5000 eller Flow HS innan golvspacklandet inleds
 • Eventuella läckagepunkter har spacklats
Grundning
 • Grundarbetet görs enligt anvisningarna för Fescos Flow Primer, beroende på underlaget
Bruksanvisning
 • Arbetsplatsen måste vara helt skyddad från vind, drag, sol och regn
 • Vid golvarbeten ska inomhustemperaturen vara mellan +10°C och +25oC och inomhusluftens relativa fuktighet ska vara  > 40% RH
 • En säck med spackel (20 kg) blandas i 3,6-4,0 liter kallt vatten
 • Spacklet blandas till en jämn massa med hjälp av en automatisk blandare eller en rörblandare
 • Spacklet appliceras med en stålmurslev eller med pump på ytan som ska utjämnas
 • Arbetstid ca 0,5 h från att vattnet tillsattes
 • Arbetsredskapen tvättas omedelbart med vatten efter avslutat arbete
 • Det torkade spacklet avlägsnas mekaniskt
 • Den minsta skikttjockleken bör säkerställas av entreprenören
 • Säkerställ tillräcklig ventilation efter golvspackelarbetet
 • Vid behov kan torkningstiden för golvet förkortas genom slipning av ytan, eftersom det minskar vattenångans motstånd på golvspacklets yta
 • Förhållandena på arbetsplatsen, ventilationen och mängden vatten som använts i golvspacklet har en avgörande inverkan på torktiderna
 • Pumpning från tankbil rekommenderas inte < -25°C
 • Golvets belastningskapacitet bedöms per arbetsplats tillsammans med entreprenören som ansvarar för golvavjämningen
Beläggning
 • Fescos Flow GS 3,0 mm gipsgolvspackel kan direkt beläggas med brädparkett och laminat
 • Vid beläggning med keramiska plattor ska gipsgolvspacklets yta poleras grundligt, t. ex. med en golvvårdsmaskin av Wetrok-typ, följt av noggrann dammsugning. Grundningen görs en gång med Fesco Flow Primer fästmedel (med ett blandningsförhållande på 1:3) innan saneringsbruket appliceras. Som saneringsbruk väljs Fescos saneringsbruk ILL eller VSL beroende på vilka plattor som används
 • Beläggningar av plast eller textilmatta kräver utjämning med Fesco FlowPlan handspackel. Vid överspackling poleras gipsgolvspacklets yta noggrant, t. ex. med en golvvårdsmaskin av Wetrok-typ, följt av noggrann dammsugning. Grundningen görs en gång med Fesco Flow Primer fästbruk (med ett blandningsförhållande på 1:3). När Flow Primer-fästbruket torkat görs överspackling med Fescos FlowPlan handspackel i enlighet med anvisningarna på produktkortet.
 • Eventuella rakhetsavvikelser i samband med beläggningsarbetet korrigeras med Fesco golvvärmespackel LL 5500 (minsta skikttjocklek 10 mm). Gipsgolvspacklets yta poleras noggrant till exempel med en diamantslipmaskin, följt av noggrann dammsugning. Grundningen görs två gånger med Fesco Flow Primer fästmedel; första gången med ett blandningsförhållande på 1:3 och andra gången med 1:1. När Flow Primer-fästmedlet torkat utjämnas ytan enligt instruktionerna på produktkortet för Fesco Golvvärmespackel LL 5500
 • När golvbeläggningar installeras måste det säkerställas att gipsgolvspacklet uppfyller de tekniska egenskaperna som golvbeläggningstillverkaren och RYL kräver av underlag som ska beläggas med beaktande av hela konstruktionen. Avjämningsytans rakhet mäts vid behov i enlighet med RT-riktlinjen 14-11039
 • Golvet beläggs när golvspacklet nått den torrhetsgrad som beläggningen kräver
 • Kontrollera hela golvkonstruktionens fuktighet innan du lägger på beläggningen
 • Golvspacklets goda torkförhållanden förutsätter att inomhusluftens relativa fuktighet är under 50 % RH och temperaturen över +20°C. Dåliga förhållanden fördröjer utvecklingen av golvspacklets hållfasthetsegenskaper och förlänger torktiden

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

c. 1,8 kg/m²/mm

Vattenbehov 3,2-3,6 l / 20 kg (115-120 mm spridningmätt med Fescons spridningsskiva)
Konsisten pulver
Bindemedel gips
Färg ljus färg
Maximal kornstorlek

3,0 mm

Förpackningsstorlek 1000 kg
Lagring

ca 6 månader vid förvaring på en torr plats

Skikttjocklek

20-80 mm (fördelning max. 100 mm), för flytande golvkonstruktion min. 30 mm över golvvärmerör min. 16–20 mm

Fiber icke fiberförstärkt
Tillsatsämnen

ämnen som förbättrar bearbetbarheten, kaseinfri

Användningstemperatur

+10°C...+25°C

Brukstid c. 1 h
Kan beläggas c. 2 – 12 veckor (+20°C, RH 50 %)
Kan beträdas c. 4 - 6 h
Hållfasthetsklass C 20 (EN 13813)
Tryckhållfasthet

n. 25 MPa (28 dagar, +20°C, RH 50 %)

Vidhäftningshållfasthet

> 1,0 MPa för betong (28 dagar +20°C, RH 50 %)

Böjningsdraghållfasthet F 5 (EN 13813)
Adhesionsdraghållfasthet > 1,0 MPa (28 dagar, +20°C, RH 50 %)
Brandbeständighet A1
Köldtålighet ej frostbeständig, för inomhusbruk
pH < 11 låg-alkalisk (förhårdnat material)