Produktbeskrivning

Flow CS är ett cementbaserat golvspackel med hög hållfasthet. Särskilt lämplig på golvbjälklag under polyuretan- och epoxibeläggningar i bostäder, affärslokaler och skolor samt på sjukhus och kontor. Produkten innehåller inga fibrer som kan störa beläggningsarbetet. Vid användning av akrylbeläggningar ska du kontrollera produkternas kompatibilitet hos beläggningens tillverkare. Flow CS kan appliceras med spackel eller genom pumpning. Med en skikttjocklek på minst 5 mm kan produkten användas som alkaliskydd. 

 • Skikttjocklek 2 – 30 mm (fördelning max. 50 mm)
 • Pumpbar produkt som kan jämnas manuellt
 • Hållfasthetsklass C 30
 • Adhesionsdraghållfasthet > 2,0 MPa

Användningsområden

 • För golvbjälklag under polyuretan- och epoxibeläggningar
 • Som underlag för mattor på offentliga platser
 • Med en skikttjocklek på minst 5 mm som alkaliskydd
 • För utjämning av ihåliga plattor och betonggolv vid objekt som kräver höga hållfasthetsegenskaper
 • Som underlag för limmade ytmaterial
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841202475 Flow CS 20 kg 20247 20 kg
6416841338174 Flow CS 1000 kg 33817 1000 kg

Underlag

 • Som underlag för betongplattor och ihåliga plattor
 • Underlaget bör vara rent, dammfritt, fast och orörligt
 • För att garantera god vidhäftning mellan underlaget och golvspacklet ska lösa skikt, cementlim och andra orenheter avlägsnas mekaniskt
 • Underlaget ska vara tillräckligt hårt, orörligt och bärkraftigt
 • Underlagets draghållfasthet ska vara > 1,5 MPa
 • Temperaturen på undergolvkonstruktionen är > +10oC och den relativa fuktigheten < 95% RH. Den relativa fuktigheten i undergolvkonstruktionen påverkar golvspacklets torkning.
 • Fyll vid behov eventuella ojämnheter med ett för ändamålet lämpligt Fescon-golvspackel före spackling av hela golvet.
 • Eventuella läckagepunkter har spacklats

Grundning

 • Grundarbetet görs enligt anvisningarna för Fescos Fästbruk eller Flow Primer, beroende på underlaget
 • Förbehandling av icke-absorberande ytor (t.ex. keramiska plattor, epoxi, metallytor) enligt anvisningarna för Fästbruk PLUS

Bruksanvisning

 • Arbetsplatsen måste vara helt skyddad från vind, drag, sol och regn
 • Vid pumpning bör minimiskikttjockleken säkerställas av golvarbetsentreprenören
 • Vid golvarbeten ska inomhustemperaturen vara mellan +10°C och +25oC och inomhusluftens relativa fuktighet ska vara  > 40% RH
 • En säck (20 kg) med spackel blandas i 3,8-4,2 liter kallt vatten
 • Överdosering av vatten är förbjudet, eftersom det försvagar golvspacklets hållfasthetsvärden, ökar risken för separation och förlänger torktiden för golvspacklet
 • Spacklet blandas till en jämn massa med hjälp av en borr med en visp eller genom pumpning med en automatisk blandare eller rörblandare
 • Spacklet appliceras med en stålmurslev eller med pump på ytan som ska utjämnas. Efter golvspackling med spackelpump utjämnas en skikttjocklek på 10–30 mm med spackelroller och tjockare skikt med nivåraka.
 • Arbetstid ca 0,5 h från att vattnet tillsattes
 • Arbetsredskapen tvättas omedelbart med vatten efter avslutat arbete
 • Det torkade spacklet avlägsnas mekaniskt
 • Säkerställ tillräcklig ventilation efter golvspackelarbetet
 • Vid behov kan torkningstiden för golvet förkortas genom slipning av ytan, eftersom det minskar vattenångans motstånd på golvspacklets yta
 • Förhållandena på arbetsplatsen, ventilationen och mängden vatten som använts i golvspacklet har en avgörande inverkan på torktiderna
 • Pumpning från tankbil rekommenderas inte < -25°C
 • Golvets belastningskapacitet bedöms per arbetsplats tillsammans med entreprenören som ansvarar för golvavjämningen

Beläggning

 • Kan beläggas med polyuretan- och epoxiprodukter med en skikttjocklek på över 3 mm.
 • Kan beläggas med keramiska plattor, plastbeläggningar, textilmattor, vinylplattor, brädparkett/laminat och kork. Vid behov avjämning med Fescos handspackel, till exempel FlowPlan för slutbehandling.
 • Lämplig som underlag för limmade trägolv eller för målning.
 • Det måste dock säkerställas att spacklet uppfyller de tekniska egenskaperna som golvbeläggningstillverkaren och RYL kräver av underlag som ska beläggas med beaktande av hela konstruktionen. Avjämningsytans rakhet mäts vid behov i enlighet med RT-riktlinjen 14-11039
 • Golvspacklet får inte lämnas utan beläggning i mer än 3 månader på grund av risken för att det spricker eller lossnar
 • I förhållanden under Rh 40% bör efterbehandlingens begynnelsetidpunkt observeras särskilt. Behovet av efterbehandling bedöms från fall till fall
 • Kontrollera hela golvkonstruktionens fuktighet innan du lägger på beläggningen
 • Golvspacklets goda torkförhållanden förutsätter att inomhusluftens relativa fuktighet är under 50% RH och temperaturen över +20°C. Dåliga förhållanden fördröjer utvecklingen av golvspacklets hållfasthetsegenskaper och förlänger torktiden
 • Under förhållanden med Rh under 40 % bör särskilt tidpunkten för inledning av efterbehandling uppmärksammas. Behovet av efterbehandling bedöms från fall till fall.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

ca 1,7 kg/m²/mm

Vattenbehov 3,8 – 4,2 l / 20 kg (spridningmätt med Fescons spridningsskiva)
Konsisten pulver
Bindemedel specialcement
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,6 mm

Förpackningsstorlek 20 kg, 1000 kg
Lagring

ca 10 månader vid förvaring på en torr plats

Skikttjocklek

2 - 30 mm (fördelning max. 50 mm)

Fiber icke fiberförstärkt
Tillsatsämnen

ämnen som förbättrar bearbetbarheten, kaseinfri

Användningstemperatur

+10°C...+25°C (underlaget och innertemperatur)

Brukstid ca. 0,5 h
Kan beläggas ca 1–3 veckor beroende på förhållanden och skikttjocklek (+20°C, RH 50%) < 30 mm, skikttjocklekar > 30 mm förlänger torktiden
Kan beträdas ca. 4 – 6 h
Hållfasthetsklass C 30 (EN 13813)
Tryckhållfasthet

> 30 MPa (28 vrk, +20°C, RH 50%)

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 MPa för betong (28 dag +20°C, RH 50%)

Böjningsdraghållfasthet F 6 (EN 13813)
Adhesionsdraghållfasthet > 2,0 MPa
Slitstyrka

RWA 20, AR 0,5

Köldtålighet ej frostbeständig, för inomhusbruk
pH < 11 låg-alkalisk (förhårdnat material)
Vattentålighet

vattenbeständigt 

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.