Primer PLUS

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Primer PLUS är ett vattenlösligt, syntetiskt gummilatex tillsatsmedel som förbättra vidhäftningen. Produkten är avsedd för grundning av icke-sugande ytor före avjämning. Inte lämplig för användning tillsammans med lösningsmedelsbaserade lim. För inomhusbruk. 

 • Bruksfärdig
 • För grundning av icke-sugande ytor
 • Torktid ca 1 h

Användningsområden

 • Natursten
 • Filmbelagd plywood
 • Keramik- och glasytor
 • Stålytor
 • Kvartsvinylplattor och andra liknande hårda golvmaterial
 • För grundning av Gipsrappningsbruk GL på hårda och icke-sugande prefabricerade betongytor
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841769060 Primer PLUS 76906 5 kg

Förbehandling av underlaget

 • Underlaget måste vara tillräckligt starkt och orörligt och ha tillräcklig bärförmåga
 • Underlagets utdragshållfasthet måste vara minst 0,5 MPa
 • Den relativa luftfuktigheten måste vara lägre än kravet på ytmaterialet
 • Ta bort damm, smuts, olja, fett och allt löst material från underlaget
 • Skydda korrosionskänsliga metallytor före grundning

Blandning

 •  Produkten är färdig att använda

Applicering av primer

 • Den välblandade primern appliceras i ett tunt, jämnt lager genom borstning (undvik pölar)
 • Primern måste ha torkat innan arbetet fortsätter. Torktid ca 1 timme (+15°C/50 % RH)
 • Tvätta verktygen och utrustningen med vatten omedelbart
Andra överväganden
 • Inte lämplig för användning tillsammans med lösningsmedelsbaserade lim.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

c. 150 g / m2 (c. 33 m2/ 5 kg)

Färg blå
Förpackningsstorlek 5 kg
Lagring

12 månader i sluten behållare på sval plats, låt inte frysa

Täthet

1 l = 1,5 kg

Användningstemperatur

+10°C…+25°C

Torktid

c. 1 h (+15oC, RH 50 %)

Förtunning vatten
Applicering borstning
Transport varm transport
Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.