Parvekkeiden korjaus

Korjaustuotteilla ja pinnoitteilla voidaan korjata ja ennaltaehkäistä tyypillisimmät betonivauriot, kuten liian ohuen terästä suojaavan betonikerroksen, pakkasvauriot (heikko betoni), karbonatisoitumisesta johtuvat terästen korroosiot, suunnittelu- ja työvirheet ja kloridien aiheuttaman korroosion.

Parvekkeiden korjauksen tuotevalikoima kattaa ohuiden ja paksujen rakenteiden korjaamiseen tarkoitetut tuotteet. Lisäksi saatavilla on sekä pika- että pumpattavia tuotteita.


Parvekkeen korjaus

Ratkaisuun soveltuvat tuotteet


Parvekkeen kaide ja sivuseinä

1. Terästen suojaus: Tartuntalaasti TL
2. Kolojen paikkaus: Valumaton täyttölaasti VTL
3. Pinnan tasaus: Ylitasoituslaasti YTL tai Korjauslaasti KL 40
4. Pinnoitus: Julkisivupinnoite JSP


Parvekelaatan yläpinta

5. Terästen suojaus: Tartuntalaasti TL
6. Kolojen paikkaus: Valumaton täyttölaasti VTL
7. Kallistukset: Ruiskukorrobetoni RKB tai Korjauslaasti KL 40
8. Pinnoitus: 2 K Primer
9. Pinnoitus: 1 K Elastic


Parvekelaatan alapinta

10. Alapinnan tasaus: Ylitasoituslaasti YTL
11. Alapinnan pinnoitus: Julkisivupinnoite JSP tai Kiviväri S


Ratkaisukuvaus parvekkeen korjaukseen

BETONIPARVEKKEIDEN KORJAUS FESCON-TUOTTEILLA 


Alustan esikäsittely 

Vaurioitunut betoni poistetaan piikkaamalla, vesihiekkapuhalluksella tai jyrsimällä, vaurion laadusta ja laajuudesta riippuen. Kolot muotoillaan ja ruostuneet teräkset puhdistetaan tai korvataan uusilla. Korjattavilta pinnoilta poistetaan lika, tartuntaa haittaavat aineet ja vanhat pinnoitteet. Sileät pinnat karhennetaan ja lopuksi alusta puhdistetaan irtopölystä esim. painepesulla. Ennen korjaustyön aloitusta alusta kostutetaan mattakosteaksi. 


Vauriokohtien paikkaus
 

Teräkset sivellään Fescon Tartuntalaastilla ja kolot paikataan Fescon Korjauslaastilla, jonka tartunta varmistetaan Tartuntalaastilla märkää märälle periaatteella. Korjauslaastin raekoko valitaan mahdollisimman suureksi kolon syvyyden mukaan. Tarvittaessa paikkaus tehdään useampana kerroksena. Tällöin kunkin kerroksen tulee kovettua vähintään yksi (1) vuorokausi ennen uuden kerroksen tekoa. Alemman kerroksen pinta jätetään karkeaksi. Nurkissa ja kulmissa olevien vauriokohtien paikkaukseen ja muotoiluun käytetään Fescon Valumatonta täyttölaastia. Pinnan viimeistely on tehtävä huolellisesti, ettei paikan tartunta alustaan heikkene. Korjatut alueet jälkihoidetaan vesisumutuksella. Jälkihoidon tarve riippuu olosuhteista. Vähintään sen tulisi kestää 1-3 vuorokautta. 


Parvekelaatan yläpinta 

Parvekelaatan yläpinta vaatii usein kolopaikkauksen lisäksi tasausta ja kaatojen uudelleenmuotoilua. Kaatokorjaukset tehdään Fescon Korjauslaastilla 1,2 tai 3,0 tai Ruiskukorrobetonilla. Jos pinnoitteena käytetään epoksipinnoitteita, kaadot korjataan Fescon Korjauslaastilla K 40 tai Ruiskukorrobetoni RKB:lla. Laasti levitetään mattakosteaan alustaan lastalla tai ruiskulla ja hierretään haluttuun profiiliin. Suositeltava kerrospaksuus kaatokorjauksissa on 10-30 mm. Työn voi aloitta 2-3 vuorokauden kuluttua kolopaikkauksesta. 30-40 mm korjausvalut tehdään Ruiskukorrobetonilla RKB ja yli 40 mm korjausvalut joko Pikabetoni PB:lla tai Korrobetonilla. Vaikeilla alustoilla Korjauslaastien tartunta varmistetaan Fescon Tartuntalaastilla. Korjauslaasti levitetään Tartuntalaastin päälle märkää märälle periaatteella. 

Pinnoitus tehdään yksikomponenttisella Fescon 1-K Elastic polyuretaanipinnoitteella tai suunnittelijan ohjeiden mukaan. Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja alin työskentelylämpötila on + 5 °C. Pohjustuksessa käytetään Fescon 2-K Primeriä. Hyvin sekoitettu Primer levitetään kumilastalla, telataan tai sivellään alustaan. Erittäin huokoiset alustat pohjustetaan kahteen kertaan. Pohjustus tehdään siten, että kalvopinta on yhtenäinen, eikä pinnassa ole huokosia. Betonin tulee olla lujuudeltaan yli 20 MPa ja vähintään 4 viikon ikäistä ennen pohjustusta. Pohjusteen annetaan kuivua ennen pinnoitusta 12-24 tuntia. Jos pohjuste on kuivunut yli 3 vuorokauden ajan, pohjustus uusitaan. 

Fescon 1-K Elastic pinnoite levitetään pohjustetulle pinnalle esim. lastalla tai telalla 0,4 l/m2 - 1,5 l/m2. Tällöin märkäkalvopaksuus on noin 0,3 – 1,05 mm. Pystypinnat sivellään pensselillä. Tarvittaessa pinnoite voidaan karhentaa hiekalla tai lasikuulilla. Hiutaleet voi lisätä heti pinnoitteen levityksen jälkeen. 1-K Elastic täyttää M1 luokan päästövaatimukset, joten sitä voi käyttää myös lasitetuilla parvekkeilla.


Parvekelaatan alapinta, etulevy ja sivuseinät 

Korjatut betonipinnat pinnoitetaan joko Fescon Ylitasoituslaastilla, Korjauslaasti 40 tai Korjauslaastilla 1,2. Laasti levitetään ruiskulla tai teräslastalla mattakosteaan alustaan. Lopuksi laasti hierretään tai harjataan haluttuun profiiliin. 

Etulevy ja sivuseinät viimeistellään Fescon Julkisivupinnoitteilla, Kiviväri S sementtimaalilla tai Suojamaalilla. Alapinnan viimeistelyssä käytetään Silikonihartsipinnoitetta, Silikonihartsimaalia, Julkisivupinnoitetta tai Kiviväri S sementtimaalia. 

Julkisivupinnoite levitetään kahteen kertaan ruiskulla tai teräslastalla mattakosteaan alustaan. Ensimmäinen kerros ruiskutetaan 1-3 mm vahvuisena ja toinen 1-2 mm vahvuisena pinnoitteen raekoosta riippuen. Ensimmäisen pinnoitekerroksen annetaan kuivua kosketuskuivaksi ennen toista ruiskutusta. Pinnoitteen ja alustan lämpötilan pitää olla vähintään + 5 °C. 

Kiviväri S sementtimaali levitetään kahteen kertaan ruiskulla, telalla tai siveltimellä mattakosteaan alustaan. Ensimmäisen kerroksen annetaan kuivua kosketuskuivaksi ( n. 1 vrk ) ennen toisen kerroksen tekoa. Maalin ja alustan lämpötilan pitää olla vähintään + 5 °C. 

Fescon Suojamaali levitetään kuivalle alustalle kahteen kertaan telalla tai ruiskulla. Toisen maalikerroksen voi levittää kun ensimmäinen on kuivunut kosketuskuivaksi. Maalin ja alustan lämpötilan pitää olla vähintään + 10 °C ja ilman suhteellinen kosteus korkeintaan 80 %. 

Ennen pinnoitus- ja maalaustyön aloitusta tehdään koepinnoitus / -maalaus, jolla varmistetaan värisävy ja pinnan struktuuri. 

Sementin vesiliukoiset suolat ja sementin kovettuessa syntyvät suolat saattavat kulkeutua kosteuden mukana pintaan ja näkyä ns. suolahärmeenä. Suolahärmettä aiheuttaa voimakas vesisade liian pian maalauksen jälkeen ja rakenteen sisäinen kosteus. Riskiä voidaan pie- nentää suojaamalla tuore pinta vesisateelta. Samasta syystä uusien betonipintojen tulisi antaa kuivua vähintään yhden lämmityskauden ennen maalausta.


Jälkihoito 

Tuoreet pinnat suojataan vesisateelta. Hyvin kuivissa olosuhteissa käsitelty alue tulee jälkihoitaa kostuttamalla sitä hyvin kevyellä vesisumutuksella (vesi ei saa valua) vähintään 1-3 vrk:n ajan. Tarkemmat jälkihoito-ohjeet löytyvät kyseisten tuotteiden tuoteselosteista. 

Fesconin betoninkorjaustuotteet on kehitetty ja testattu Suomen vaativiin olosuhteisiin.

Kysy lisää myynnistä

Keijo Neffling

Tuotepäällikkö
Alue 1
Julkisivutuotteiden projektimyynti ja betoninkorjaustuotteet

Eetu Jäntti

Tuotepäällikkö
Uusimaa, Lahti, Tampere, Turku
Julkisivutuotteiden projektimyynti ja betoninkorjaustuotteet
Kysy lisätietoa
Pysy ajantasalla uusista tuotteista ja ratkaisuista   Tilaa uutiskirjeemme