Nanten EP W2 Maali ja lakka

Kysy lisätietoa

Tuotekuvaus

Vesiohenteinen kulutusta kestävä epoksimaali vanhoille ja uusille betonilattioille. Vähäpäästöinen.

Betonimaali kestää vettä, normaaleja pesuaineita, suoloja, ja tilapäisrasituksena laimeita happoja ja emäksiä.

Käyttökohteet

  • Kevyemmän kulutuksen alaiset varasto- ja kellaritilat
  • Lämmönjakohuoneet
  • Autotallit
  • Soveltuu myös seinäpintojen maalaamiseen
EAN-koodi Tuotenimi Tuotenumero Pakkauskoko
NANTEN EP W2 MAALI A-OSA - SÄVY NANTEN 257 3 L 15100 3 l
NANTEN EP W2 MAALI A-OSA - MUUT SÄVYT 3 L 15102 3 l
NANTEN EP W2 LAKKA A-OSA 3 L 15108 3 l
NANTEN EP W2 MAALI JA LAKKA B-OSA 6 L 15199 6 l
Sekoitus

Esisekoita EP W2 Epoksin A-osa ja B-osa omissa astioissaan, arvioi tarvittava seosmäärä huomioiden käsiteltävän alueen koko ja seoksen käyttöaika. Yhdistä komponentit oikeassa tilavuussuhteessa toisiinsa ja sekoita huolellisesti mekaanisesti hidaskierroksisella sekoittimella noin kahden minuutin ajan välttäen ilman sekoittumista massan joukkoon. Pohjustettaessa lisää vesi viimeisenä komponenttinen sekoittamisen jälkeen ja jatka sekoittamista noin 2 minuuttia.

Riittoisuus

Seoksen menekki on noin 4-5 m2 litralla / kaksi käsittelyä alustan huokoisuudesta riippuen.

 

Alustan vaatimukset ja pinnoitusolosuhteet

Betonin lujuusluokan on oltava vähintään C25/C30 ja kulutuskestävyysluokan 3. Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 98 % ja pinnan lämpötilan vähintään 3 ⁰C yli kastepistelämpötilan. Pinnoitustyön ja pinnoitteen kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja pinnoitteen lämpötilan olla yli + 10 ⁰C ja ilman suhteellisen kosteuden RH alle 80 %. Varmista maalin soveltuvuus pinnoitettavalle alustalle.

Uusi betonilattia

Sementtiliima ja mahdollinen kovettumaton sementti poistetaan joko pintahionnalla tai sinkopuhdistuksella. Kaikki irtonainen tartuntaa heikentävä aines poistetaan ja sementtipöly imuroidaan huolellisesti pois.

Vanha betonilattia

Sementtiliima ja huonokuntoinen betoni poistetaan hiomalla tai sinkopuhdistuksella. Kaikki irtonainen tartuntaa heikentävä aines poistetaan ja alusta imuroidaan huolellisesti. Likaiset lattiat on syytä pestä ja huuhdella synteettisellä pesuaineella ennen muita pohjakäsittelytöitä. Alustassa oleva mahdollinen vanha maalikalvo poistetaan kokonaan.

Pohjustuskäsittely

Pohjustettaessa lisää lämmin (noin 30°C) vesi viimeisenä komponenttinen sekoittamisen jälkeen ja jatka sekoittamista noin 2 minuuttia. Pohjusteen pitää sulkea kaikki betonin huokoset siten, että pintaan muodostuu tiivis ja ehjä yhtenäinen kalvo.

Paikkaukset

Pienet kolot ja halkeamat puhdistetaan ja täytetään esim. HM Epoksista ja hienosta täytehiekasta valmistetulla epoksikitillä. 

Työohje

Mikäli pohjustus on kahta vuorokautta vanhempi, on suoritettava karhennushionta ja hiontajätteiden poisto. Pinnoitus tehdään ohentamattomalla EP W2 Betonimaalilla. Esisekoita EP W2 A-osa ja B-osa omissa astioissaan, arvioi tarvittava seosmäärä huomioiden käsiteltävän alueen koko ja seoksen käyttöaika. Yhdistä komponentit oikeassa tilavuussuhteessa toisiinsa ja sekoita huolellisesti mekaanisesti hidaskierroksisella sekoittimella noin kolmen minuutin ajan välttäen ilman sekoittumista massaan. Massa kaadetaan lattialle lammikoksi tai yhtenäiseksi vanaksi, josta se levitetään telalla tai kumilastalla + telaamalla.

Puutteellinen sekoittaminen voi aiheuttaa epätasaisen kovettumisen tai sävyeroja valmiiseen pintaan. Älä kaavi astian reunoille jäävää seosta lattialle.

Varastointi ja jätteen käsittely
Katso erillinen varastointi ja hävitysohje https://www.fescon.fi/materiaalipankki

Väri Nanten värikartan vakiosävy 257. Lakka on väritön.
Pakkauskoko 9 litran (3 l + 6 l) sarjoissa
Varastointi

+ 5°C…+ 25°C, varastointiaika enintään 12 kuukautta. Varastoitava lämpimässä, tiiviisti suljetuissa alkuperäisissä astioissaan.

Sekoitusaika Noin kaksi minuuttia
Käyttölämpötila

+15°C...+25°C

Käyttöaika Lattialle kaadettuna n. 45 min. Aika lyhenee lämpötilan noustessa.
Kuivumisaika

Kosketuskuiva 5 h (+ 25°C) ja 9 h (+ 15°C).

Kuiva, kevyen liikennöinnin kestävä noin 12 h (+ 25°C) ja noin 24 h (+ 15°C). Täysin kovettunut 7 vrk.

Tartuntalujuus

> 1,5 N/mm2

Paloluokka Bfl-S1
Vesihöyryn läpäisevyys

Luokka I < 5 m

Ilman suhteellinen kosteus Pinnoitustyön ja pinnoitteen kuivumisen aikana alle 80%
Kemikaalien kestävyys Luokka II
Ohenne Pohjustuksessa ohennus lämpöisellä vedellä noin 20 %. Pinnoituksessa ei ohennusta.
Levitystapa Levitys lyhytnukkaisella telalla, pensselillä tai lastalla. Seinäpintojen maalauksessa voidaan käyttää korkeapaineruiskua.
Sävytettävyys Voidaan sävyttää Nanten ja RAL kartan mukaan.
VOC-pitoisuus

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) enimmäispitoisuus käyttövalmiissa seoksessa on alle 140g/l (Direktiivi 2004/42/EC, luokka A/j).

Pysy ajantasalla uusista tuotteista ja ratkaisuista   Tilaa uutiskirjeemme