Produktbeskrivning

Cementbaserat fiberförstärkt pumpbart golvspackel med hög hållfasthet. Lämpar sig för utjämning av ihåliga plattor och betonggolv i bostäder, affärslokaler och skolor samt på sjukhus och kontor. Lämpar sig för mattor på offentliga platser, med en skikttjocklek på minst 5 mm som alkaliskydd eller som underlag för limmade ytmaterial. Med en skikttjocklek på minst 5 mm kan FlowBase användas som alkaliskydd. 

 • Skikttjocklek 8 - 30 mm (fördelning max. 50 mm)
 • Pumpbar och utjämnbar för hand
 • Hållfasthetsklass C 25
 • Adhesionsdraghållfasthet > 1,50 MPa

Användningsområden

 • Utjämning av ihåliga plattor och betonggolv på objekt där det krävs höga hållfasthetsegenskaper
 • Med en skikttjocklek på minst 5 mm som alkaliskydd
 • Som underlag för mattor på offentliga platser
 • Som underlag för limmade ytmaterial

 

Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841331489 FlowBase 1000 kg 33148 1000 kg
Underlag
 • Som underlag för betongplattor och ihåliga plattor
 • Underlaget bör vara rent, dammfritt, fast och orörligt
 • För att garantera god vidhäftning mellan underlaget och golvspacklet ska lösa skikt, cementlim och andra orenheter avlägsnas mekaniskt
 • Underlagets draghållfasthet ska vara > 1,5 MPa
 • Temperaturen på undergolvkonstruktionen är > +10oC och den relativa fuktigheten < 95% RH. Den relativa fuktigheten i undergolvkonstruktionen påverkar golvspacklets torkning.
 • Fyll vid behov eventuella ojämnheter med ett för ändamålet lämpligt Fescon-golvspackel före spackling av hela golvet.
Grundning
 • Grundarbetet görs enligt anvisningarna för Fescos Fästbruk eller Flow Primer, beroende på underlaget
 • Förbehandling av icke-absorberande ytor (t.ex. keramiska plattor, epoxi, metallytor) enligt anvisningarna för Fästbruk PLUS
Bruksanvisning
 • Arbetsplatsen måste vara helt skyddad från vind, drag, sol och regn
 • Vid pumpning bör minimiskikttjockleken säkerställas av golvarbetsentreprenören
 • Vid golvarbeten ska inomhustemperaturen vara mellan +10°C och +25oC och inomhusluftens relativa fuktighet ska vara  > 40% RH
 • En säck (20 kg) med spackel blandas i 3,8 - 4,2 liter kallt vatten
 • Överdosering av vatten är förbjudet, eftersom det försvagar golvspacklets hållfasthetsvärden, ökar risken för separation och förlänger torktiden för golvspacklet
 • Spacklet blandas till en jämn massa med hjälp av en borr med en visp eller genom pumpning med en automatisk blandare eller rörblandare
 • Spacklet appliceras med en stålmurslev eller med pump på ytan som ska utjämnas. Efter golvspackling med spackelpump utjämnas en skikttjocklek på 10–30 mm med spackelroller och tjockare skikt med nivåraka.
 • Arbetstid ca 0,5 h från att vattnet tillsattes
 • Arbetsredskapen tvättas omedelbart med vatten efter avslutat arbete
 • Säkerställ tillräcklig ventilation efter golvspackelarbetet
 • Vid behov kan torkningstiden för golvet förkortas genom slipning av ytan, eftersom det minskar vattenångans motstånd på golvspacklets yta
 • Förhållandena på arbetsplatsen, ventilationen och mängden vatten som använts i golvspacklet har en avgörande inverkan på torktiderna
 • Pumpning från tankbil rekommenderas inte < -25°C
 • Golvets belastningskapacitet bedöms per arbetsplats tillsammans med entreprenören som ansvarar för golvavjämningen
Beläggning
 • Kan beläggas med keramiska plattor, plastbeläggningar, textilmattor, vinylplattor, brädparkett/laminat och kork. Vid behov avjämning med Fescos handspackel, till exempel FlowPlan för slutbehandling
 • Lämplig som underlag för limmade trägolv eller för målning.
 • Det måste dock säkerställas att spacklet uppfyller de tekniska egenskaperna som golvbeläggningstillverkaren och RYL kräver av underlag som ska beläggas med beaktande av hela konstruktionen. 
 • När golvspacklet nått den torrhetsgrad som beläggningen kräver, beläggs golvet eller efterbehandlingen inleds
 • Golvspacklet får inte lämnas utan beläggning i mer än 3 månader på grund av risken för att det spricker eller lossnar
 • Kontrollera hela golvkonstruktionens fuktighet innan du lägger på beläggningen
 • Golvspacklets goda torkförhållanden förutsätter att inomhusluftens relativa fuktighet är under 50% RH och temperaturen över +20°C. Dåliga förhållanden fördröjer utvecklingen av golvspacklets hållfasthetsegenskaper och förlänger torktiden
 • I förhållanden under Rh 40% bör efterbehandlingens begynnelsetidpunkt observeras särskilt. Behovet av efterbehandling bedöms från fall till fall

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

ca. 1,7 kg/m²/mmVattenbehov 3,8 - 4,2 l / 20 kg (130 – 135 mm spridningmätt med Fescons spridningsskiva)
Konsisten pulver
Bindemedel specialcement
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,6 mm

Förpackningsstorlek 1000 kg, bulkleverans
Lagring

ca 10 månader vid förvaring på en torr plats

Skikttjocklek

skikttjocklek 8 - 30 mm (fördelning max. 50 mm)

Fiber fiberförstärkt, plastfiber
Användningstemperatur

+10°C...+25°C (underlaget och innertemperatur)

Brukstid ca. 0,5 h
Kan beläggas ca. 1–3 veckor beroende på förhållanden och skikttjocklek (+20°C, RH 50 %) < 30 mm, skikttjockleka > 30 mm förlänger torktiden
Kan beträdas ca. 4 - 6 h
Hållfasthetsklass C 25 (EN 13813)
Tryckhållfasthet

> 25 MPa (28 dag, +20°C, RH 50%)

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 MPa för betong (28 vrk, +20°C, RH 50%)

Böjningsdraghållfasthet F 7 (EN 13813)
Adhesionsdraghållfasthet > 1,5 MPa
Köldtålighet ej frostbeständig, för inomhusbruk
pH < 11 låg-alkalisk (förhårdnat material)
Vattentålighet

vattenbeständigt