Fästbruk TL

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Fästbruk är ett cementbaserat, polymermodifierat torrbruk med tillsatsmedel. Den maximala kornstorleken är 0,6 mm.

  • Lätt att använda
  • God vidhäftningsförmåga
  • Påförs med borste eller spruta
  • Kloridfritt
  • Långsam karbonatisering
  • Skyddar stål mot rost

Användningsområden

  • Fästbruk för reparationsbruk som används i reparationer av betongstrukturer
  • Korrosionsskydd av armeringsjärn som blottas under reparation av betongkonstruktioner
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841631268 Fästbruk TL 5 kg 63126 5 kg
6416841450265 Fästbruk TL 45026 25 kg
Underlaget

Rengör underlaget från löst sittande damm och smuts. Innan bruket läggs på ska området fuktas så pass att färgen mörknar.

Bruksanvisning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas i putsbruket. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till två minuter. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga putsbruket är arbetbart i ca två timmar.

Breda ut bruket

Bruket fördelas ut med spruta, roller eller borste över underlaget som är så pass fuktat att färgen mörknat. För bästa vidhäftning är borstning den bästa metoden. Sprid reparationsbruk över vidhäftningsbruket när det fortfarande är vått eller har torkat helt.

Förbehandling av förstärkningar

Avlägsna skadad betong från den skadade förstärkningen med exempelvis mejsel eller genom vattensandblästring. Gör hålen tillräckligt stora och forma dem så att alla rostiga förstärkningar kan rengöras eller vid behov ersättas med nya. Välj rengöringsmetod som är lämplig för situationen (t.ex. stålborstning, blästring eller vattensandblästring) så att en renhetsnivå på Sa 2 eller St 2 uppnås. Rengör slutligen underlaget från löst sittande damm och smuts med t.ex. högtryckstvätt.

Skydda förstärkningar

Påför ett eller två skikt Fescon Fästbruk på de rengjorda armeringsjärnen. Applicera det första skiktet så snart som möjligt efter det att förstärkningarna har rengjorts. Tjockleken på ett skikt är cirka 1 mm. Ytterligare ett lager kan appliceras 2-3 timmar efter det att bruket har härdat tillräckligt för att kännas torrt vid beröring. Den lägsta arbetstemperaturen (luft och de behandlade ytorna) är +5 °C. När gipset har stelnat tillräckligt för att kännas torrt vid beröring, fyll i det reparerade stället med Fescon Reparationsbruk eller stabilt fyllnadsbruk.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

1 mm skikt 0,1–0,2 kg per löpmeter med stålskydd, efter storlek
1,5–2,0 kg/m² som fästbruk

Vattenbehov ca 6 l/25 kg
Färdig massa 12–13 l/25 kg
Konsisten pulver
Färg grå
Förpackningsstorlek 5 kg, 25 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid 2 h
Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 MPa

Brandbeständighet A2
Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.