SILKO Snabbkorro SPC C35/45

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon SILKO Rapid Corro C35/45 3 mm är en specialbetong för krävande gjutarbeten

 • SILKO-godkänd (24 aug 2012)
 • Tryckhållfasthet C35/45
 • Snabb härdning och torkning
 • Lätt att kompaktera
 • Bra saltfrostbeständighet
 • God vidhäftningsförmåga
 • Mycket långsam karbonatisering

 Minsta leverans 3 stora säckar eller 3 pallar småsäckar.

Användningsområden

 • Broar, hamnar och parkeringsgarage
 • Horisontella ytor som trappor och golv
 • Tillför ett skyddande betongskikt
 • Exponeringsklasser XF4 och XC4
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841533050 SILKO Snabbkorro SPC C35/45 3 mm 53305 25 kg
6416841333056 SILKO Snabbkorro SPC C35/45 3 mm 33305 1000 kg
Underlaget

Underlaget måste vara oskadat, rent, rått och tillräckligt fuktigt för att mörkna. Det får inte finnas cementpasta på ytan. Börja väta ytan föregående dag. Mängden väta som behövs är beroende av väderförhållandena och t.ex. underlagets styrka. Se alltid till att det inte finns stillastående vatten på underlaget när putsningen påbörjas. Använd Fescon Adhesive Plaster vid behov.

Tillblandning

Totalt ska ca 2,5 l tillsättas per 25 kg torrprodukt. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda i ca en till två minuter med cementblandare. Låt stå i fem minuter och blanda sedan igen en kort stund. Tillsätt vid behov vatten för att ge bruket den slutliga konsistensen. Den totala vattenhalten ska dock vara ca 10% av torrprodukten. Det färdiga putsbruket är arbetsbart i ca en timme.

Arbetsinstruktioner

Vidhäftning till underlagsbetongen säkerställs genom noggrann kompaktering och, om nödvändigt, genom att applicera ett separat adhesionsskikt på underlaget med pensel. Låt inte adhesionsskiktet torka innan spacklet breds ut. Använd Fescon Adhesive Plaster vid behov. Tjockleken på det gjutningsskikt som läggs vid samma tillfälle är 10 till 50 mm. När du gör tjockare gjutningar, bör det undre skiktet vara grov så att vidhäftningen mellan gjutningsskikten blir så bra som möjligt. Lägsta arbetstemperatur är + 5 °C. Massan och underlaget måste alltid ha en temperatur på lägst +5 °C.

Härdning

Efterbehandlingen måste inledas omedelbart efter att putsbruket spridits ut och måste fortsätta i minst sju dagar. Vi rekommenderar användning av plastskydd/betonghärdare och huv. Efterbehandlingen sker i steg. När du gjuter stora ytor måste du ägna särskild uppmärksamhet inte bara åt efterbehandlingen, utan även förbereda underlaget och själva gjutningsarbetet för att undvika sprickor.

Härdad produkt och tomma, torra förpackningar kan lämnas vid en soptipp. Flytande produkter måste lämnas vid en avfallsstation för farligt avfall.

Materialåtgång

50 mm skikt 90 kg/m2.

Vattenbehov 2,3 - 2,5 l/25 kg
Färdig massa 11–12 l/25 kg säck
Konsisten pulver
Färg grå
Sammansättning portlandcement, natursand och tillsatser som förbättrar arbetsbarhet, väderbeständighet och kompakthet.
Maximal kornstorlek

3 mm

Förpackningsstorlek 25 kg och 1000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid 1 h
Torktid

Rh < 90 % c. 7 dag (T 20 C, Rh 50 %, med mängden vat < 10 %)

Hållfasthetsklass C 35/45
Tryckhållfasthet

K 45

Vidhäftningshållfasthet

> 2 MPa

Hållfasthetsutvckling

1 dag ca 20 MPa

7 dagar ca 40–45 MPa

28 dagar ca 45–50 MPa

Karbonatisering

0 mm (enligt Silkos testprogram)

Köldtålighet vidhäftningsstyrka > 2 MPa (ingen sprickbildning, erosion eller laminering)