Korrogard R 0,6 mm

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Korrogard R 0,6 mm Avjämningsbruk är ett polymermodifierat, fiberförstärkt avjämnings- och skyddsbruk för betongstrukturer. 

  • Silko-godkänd (24 aug 2012)
  • Tryckhållfasthet ca 40 MPa
  • Liten krympning vid torkning
  • Lämpligt för manuell påföring eller sprutning
  • Frostbeständig (salt- och frostbeständighet)
  • God vidhäftningsförmåga

Användningsområden

  • Avjämning, skydd och spackling av betongytor
  • För både liggande och stående ytor
  • Tillför ett skyddande betongskikt
  • Slutbehandling av reparationer
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841533067 Korrogard R 0,6 mm 25 kg 53306 25 kg
Underlaget

Underlaget måste också vara oskadat, rent och tillräckligt fuktigt för att mörkna. Det får inte finnas cementpasta på ytan. Vattensandblästra och högtryckstvätta ytorna vid behov. Börja väta ytan föregående dag. Mängden väta som behövs är beroende av väderförhållandena och t.ex. underlagets styrka. Underlag med hög styrka kräver mer vätning. Se alltid till att det inte finns stillastående vatten på underlaget när putsningen påbörjas. 

Tillblandning

Totalt tillsätts ca 3,6 l vatten per 25 kg torrprodukt. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda i ca en till två minuter med cementblandare. Låt stå i fem minuter och blanda sedan igen en kort stund. Tillsätt vid behov vatten för att ge bruket den slutliga konsistensen. Den totala vattenhalten ska dock vara ca 14,4 % av torrprodukten. Det färdiga putsbruket är arbetbart i ca en timme.

Arbetsinstruktioner

Var särskilt försiktig vid manuell applicering. Vid maskinell påföring av massan ska tillräckligt kraftfull pumputrustning, till exempel en brukspump, användas. Testa vid behov att utrustningen är lämplig innan den används. Den rekommenderade skikttjockleken vid en enda sprutning är 2–4 mm. Du kan använda tjockare fyllning när enskilda håligheter lagas. Den lägsta arbetstemperaturen är +5 C. Temperaturen får inte heller vara lägre än detta under efterbehandlingen. Efterbehandlingen måste inledas omedelbart efter att putsbruket spridits ut och måste fortsätta i minst fem dagar. Vi rekommenderar att plastskydd och en huv används. Efterbehandlingen sker i steg. SILKO:s riktlinjer ska naturligtvis även följas under efterbehandlingen.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

n. 2,0 kg / m2 / 1 mm skikt

Vattenbehov ca 4,0 l / 25 kg
Färdig massa ca 13-14 l / 25 kg torr produkt
Sammansättning portlandcement, 0,6 mm natursand, polymer och fiberförstärkning
Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

produkten håller i 12 månader från tillverkningsdatumet om den förvaras oöppnad på en torr plats

Brukstid max. ca 1 h
Tryckhållfasthet

7 dagar ca 35 MPa
28 dagar ca 40 MPa (EN 12190)
styrkan beror på mängden vatten som används och efterbehandlingen

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 MPa (EN 1542)

Brandbeständighet A2
Karbonatisering

4 mm (enligt Silkos testprogram)

Köldtålighet frosttåligt (EN 13687)