SILKO Korro SKC C35/45

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon SILKO Korro C 35/45 10 mm är en specialbetong för krävande gjutarbeten

 • SILKO-godkänd (SILKO-testad den 4 feb 2014)
 • Tryckhållfasthet C35/45
 • Lätt att kompaktera
 • Bra saltfrostbeständighet
 • God vidhäftningsförmåga
 • Mycket långsam karbonatisering

 

Minsta leverans 3 stora säckar.

Användningsområden

 • Krävande gjutning med salt- och frostangrepp
 • Broar, hamnar och parkeringsgarage
 • Formgjutning, horisontella ytor
 • Kraftigt förstärkta platser
 • Fyllning och fogning av elementstrukturer
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841333049 SILKO Corro SKC C35/45 10 mm 33304 1000 kg
Underlaget

Lämpar sig utmärkt för omgjutning av konstruktionselement. Där ny betong möter gammal betong måste underlaget vara oskadat, strävt, tillräckligt fuktigt för att ha mörknat och tillräckligt stark (se tryckhållfasthet). Det får inte finnas cementpasta på ytorna. Börja väta ytan föregående dag. Mängden väta som behövs är beroende av väderförhållandena och t.ex. underlagets styrka. Se alltid till att det inte finns stillastående vatten på underlaget när putsningen påbörjas. Förstärk strukturen vid behov.

Tillblandning

Totalt ska ca 2,6 l tillsättas per 25 kg torrprodukt. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda i ca en till två minuter med cementblandare. Låt stå i fem minuter och blanda sedan igen en kort stund. Tillsätt vid behov vatten för att ge bruket den slutliga konsistensen. Den totala vattenmängden ska dock vara mindre än 11 % av torrprodukten. Det färdiga putsbruket är arbetsbart i ca en timme.

Arbetsinstruktioner

Vidhäftning till underlagsbetongen säkerställs genom noggrann kompaktering och, om nödvändigt, genom att applicera ett separat adhesionsskikt på underlaget med pensel. Låt inte adhesionsskiktet torka innan spacklet breds ut. Använd Adhesive Plaster vid behov. Minsta tjockleken på gjutskiktet är 30 mm. (Maximalt cirka 200 mm som kontinuerlig yta, om inte avkylningen sker separat.) Gjutningar måste alltid ske med form och vid behov armeras. Lägsta arbetstemperatur är +5 °C.

Härdning

Efterbehandlingen måste inledas omedelbart efter att putsbruket spridits ut och måste fortsätta i minst sju dagar. Vi rekommenderar användning av plastskydd/betonghärdare och huv. Efterbehandlingen sker i steg. När du gjuter nytt på gammal betong måste du ägna särskild uppmärksamhet inte bara åt efterbehandlingen, utan även förbereda underlaget och själva gjutningsarbetet för att undvika sprickor. Planeringsarbetet är viktigt, och behovet av förstärkning måste bedömas från fall till fall.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Vattenbehov ca 2,6 l/25 kg
Färdig massa 11–12 l/25 kg säck
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

10 mm

Förpackningsstorlek 1000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid 1 h
Hållfasthetsklass C 35/45
Tryckhållfasthet

K 45

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 MPa

Hållfasthetsutvckling

7 dagar ca 40–50 MPa
28 dagar ca 50-60 MPa

Brandbeständighet A1
Belastningsklasser XF 4, XC 4, XS 3, XD 3 (50 år) XF 3, XC 4, XS 3, XD 3 (100 år)
Karbonatisering

0 mm (enligt Silkos testprogram)

Köldtålighet vidhäftningsstyrka > 1,5 MPa (ingen sprickbildning, erosion eller laminering)