Bultbruk SR

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Bultbruk SR är ett pumpbart specialbruk avsett för förstärkningsarbeten i bergkonstruktioner. Bindemedlet är sulfatresistent cement. Användningsföremål är tunnelgrävning och berg- och infrabyggande. Ett industriellt tillverkat, bruksfärdigt torrbruk som är CE-märkt och som uppfyller kvalitets- och hållfasthetskraven. 

 • Hållfasthetsklassad och bruksfärdig torrprodukt
 • God pumpbarhet och fyllningsförmåga
 • Hålls i vertikala hål
 • Hållfasthetsklass C 35/45
 • Belastningsklasser XC4, XS3, XD3, XA2 (100 års livslängd)
 • Bultbruk SR uppfyller EN 1504-6-standardens krav på utdragningsmotstånd i enlighet med standarden EN 1881.

 

Användningsområden

 • Lödning av kamstålsbultar som används vid bergbyggnad    
 • Efterinjektering av expanderande ankarbultar (t.ex. CT-bultar eller liknande)

 

Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841533357 Bultbruk SR 53335 25 kg
Underlaget
 • Borrhålet har en temperatur på +5°C…+25 °C.  
 • Borrhålet har sköljts med tryckvatten och, vid behov, blåsts med tryckluft.
 • Bulthålen ska vara rena, fasta och dammfria
 • Borrhålet grundas inte
Grundning
 • Borrhålet grundas inte
Arbetsinstruktioner
 • Arbetsplatsen skyddas helt mot vind, sol och regn.
 • Medan bultningsarbetet pågår och bruket härdas ska luften och borrhålet ha en temperatur på +5°C…+25°C.
 • En säck (25 kg) blandas i 4,7–5,0 liter kallt vatten. Vid pumpning ska man blanda i en mängd vatten som motsvarar 18–20 % av torrproduktens vikt. Vattenmängden är optimal när bultbruket inte rinner ut från uppåtriktade borrhål.  
 • Vattenmängden ska överensstämma med det som anges i produktkortets instruktioner. Om man inte följer den rekommenderade vattenmängden kommer det att ge försvagade hållfasthetsvärden, en ökad risk för separation, försämrad bearbetbarhet samt påverka bultbrukets hållfasthetsutveckling. 
 • Bultbruket blandas till en jämn massa (t.ex. med hjälp av tvångsblandare eller rörblandare).
 • Bultbruket pumpas in i borrhålen i berget med en lämplig spackelpump. Bultbruket ska fylla hela borrhålet.  
 • Bultbruket ska skyddas mot mekaniska påfrestningar under dess hållfasthetsutveckling.
 • Bearbetbar i ca 1 h efter tillsättning av vatten
 • Arbetsredskapen rengörs med vatten omedelbart efter att arbetet är klart. 
 • Torkat bultbruk avlägsnas mekaniskt.
Andra överväganden
 • Arbetet utförs enligt infraRYL-instruktionerna 

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

ca 2,90 kg/lm torrprodukt (ca 1,60 l/m färdigt spackel) då man använder ø 25 mm kamstålsbultar i 52 mm borrhål

 

Vattenbehov 4,7-5,0 l/25 kg
Konsisten pulver
Bindemedel sulfatresistent cement
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,6 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Användningstemperatur

+5°C...+25°C

Brukstid ca 1 h
Hållfasthetsklass C 35/45
Tryckhållfasthet

> 45 MPa

Brandbeständighet A1
Belastningsklasser XC4, XS3, XD3, XA2 (100 års livslängd)