Reparationsbetong RKB

Be om mer information

Produktbeskrivning

Reparationsbetong RKB är en multifunktionell, hållfasthetsklassad, fiberförstärkt specialbetong som uppfyller kraven i EN 1504-3, klass R3 för strukturella reparationsmaterial och inte rinner. Reparationsbetong kan användas för att fylla ut och laga betongkonstruktioner, reparera och belägga golv-, vägg- och takytor samt för att öka betongens strukturella styrka. Lämplig för inom- och utomhusbruk. Även lämplig för användning som gjuten betong och som sprutbetong i applikationer som kräver hög hållfasthet och bra väderbeständighet. Maximal kornstorlek 3,0 mm. 

 • Salt- och frostbeständig, SILKO-godkänd
 • Utmärkt bearbetbarhet, rinner inte längs vertikala ytor
 • Hållfasthetsklass C 30/37
 • Vidhäftningshållfasthet R4, tryckhållfasthet R3
 • Belastningsklasser: XC4, XF4, XS1, XD2 (50 v). XC4, XF3, XS1, XD2 (100 v)
 • Kan bearbetas för hand, genom utspridning, pumpning eller sprutning
 • M1-godkänd

Användningsområden

 • Förbättring av strukturell styrka (även i bärande konstruktioner) på väggytor 10–30 mm med en fyllning, på takytor 10–50 mm, fyllning och lagning av hål 10–150 mm. 
 • Ytgjutning och fallgjutning av balkonggolv samt betonggjutning 20–100 mm
 • Passar även för vertikala fogar i betongelement och som underlagsmassa för betongelement, för eftertätning av naturstenskonstruktioner, reparation av socklar och trappor samt isoleringsrappning på objekt som kräver hög mekanisk beständighet krävs.
 • För gjutning, fyllning, upprätning och för att skapa golv med fall både inom- och utomhus
 • Ökar säkerhetsavståndet mellan armeringsjärn
 • Reparationer och betongsprutning vid broar, tunnlar och bassänger
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841530073 Reparationsbetong RKB 53007 25 kg
6416841330055 Korro sprutbetong RKB 33005 1000 kg
Underlag
 • Temperaturen i underbyggnaden bör vara +5°C...+25°C.
 • Underlaget är betongbotten eller en isoleringsskiva som lämpar sig för isolering.
 • Underlaget bör vara rent, dammfritt, fast och orörligt
 • Lösa lager, cementlim och andra föroreningar ska tas bort mekaniskt för att säkerställa vidhäftning mellan produkter och underlaget. Bästa fäste fås på ett grovt underlag.
 • För utomhusbruk rekommenderas att rengöra substratet med vatten med hjälp av en högtryckstvätt, vilket också ger den nödvändiga fukten
 • Järnstängerna rengörs från löst rost.
 • Montera ny armering om det behövs.
 • Gjuten betong ska utföras som en flytande, förstärkt struktur om underlaget är svag betong (underlagets draghållfasthet < 0,5 MPa) eller isolering. En flytande golvkonstruktion måste tas bort från underlaget med Fescon isoleringstyg och från vertikala strukturer med Fescon Kantband
 • Galvaniserat gipsnät används alltid vid isolering
Grundning
 • Betongunderlaget fuktas med vatten till en matt yta. Det får inte finnas rinnande vatten. Det rekommenderas att börja fukta underlaget kvällen före installationen så att vattnet kan tränga in tillräckligt djupt i underlaget. På renoveringsplatser med mycket torra och fuktabsorberande underlagskonstruktioner rekommenderas att man fuktar flera gånger.
 • Betongunderlaget måste vara tillräckligt fuktigt för att förhindra att vattnet i produkten absorberas in i underlaget för snabbt. 
 • Man får inte använda separata vätskor för vidhäftningsprimer.
 • Isoleringsskivan behöver inte grundas eller fuktas.
Blandning och applicering
 • Arbetsplatsen ska skyddas från stark vind, sol och regn
 • Temperaturen under gjutning och härdning ska vara +5°C...+25°C
 • Blanda en påse (25 kg) torrt pulver med 3,5 till 4,1 liter rent vatten. Vi rekommenderar att du först blandar minsta mängden vatten och sedan tillsätter vatten vid behov. Överskrid inte den vattenmängd som anges i bruksanvisningen, eftersom detta minskar produktens styrka, ökar risken för särskiljande och förlänger torktiden. För vertikala ytor är vattenmängden i produkten lämplig när produkten inte rinner under installationen.
 • Produkten blandas till en jämn massa med en murbrukblandare, betongblandare, paddel- eller rörblandare.
 • När du blandar med blandarvisp eller betongblandare ska massan vila i ca 5 minuter, sedan blanda igen en kort stund
 • Arbetstiden är ca 1 timme från blandning.
 • RKB påförs genom pumpning, sprutning eller manuellt på underlaget, förseglas och justeras med en rätskiva. Vid behov jämnas den bearbetade ytan till den kvalitetsnivå som krävs för appliceringen, t.ex. med en putsbräda av polyuretanskum eller en stålspackel. Ytan jämnas efter Korro sprutbetong har stelnat lite
 • På stora ytor är den rekommenderade skikttjockleken 10–50 mm. Skapa tjockare lager genom att applicera bruket i flera skikt, och låt varje skikt torka en dag före nästa skikt läggs på. Vid lagning av hål kan djupet för de enskilda hålen vara 150 mm som mest.
 • Tvätta arbetsredskapen omedelbart efter arbetet med vatten
Beläggning
 • Inomhus kan keramiska plattor, plastbeläggningar, textilmattor, vinylplattor, lamellparkett/laminat och kork användas som beläggning. Vid behov slipas ytan och/eller slätas över med Fescon vägg- eller golvspackel
 • Produkts hållfasthetsvärden och andra tekniska egenskaper räcker som underlag för nästan alla beläggningsmaterial. Säkerställ dock att de tekniska egenskaperna av massan uppfyller beläggningstillverkarens krav på underlaget och även underlagets fuktighet.
 • Produkt behöver inte beläggning eller bestrykning
Härdning
 • Under härdningen måste man se till att den installerade produkten är tillräckligt fuktad så att härdningsreaktionen fungerar korrekt och den önskade hållfastheten uppnås. Detta förhindrar också att sprickor uppstår och att ytan lossnar från underlaget.
 • Ytan på den installerade produkten hålls fuktig i 2 till 5 dagar. Beroende på förhållandena och stället kan fuktning ske antingen med vattenspray, plastfilm eller Fesco-efterbehandling.
 • Särskilt på våren bör efterbehandlingen påbörjas omedelbart och utföras noggrant, eftersom den relativa luftfuktigheten ofta är lägre än 40 % RH. Den låga relativa luftfuktigheten i kombination med solljus och vind torkar ut ytan mycket snabbt.
Övriga punkter att notera
 • I golvkonstruktioner där RKB gjuts på underlagsbetong är skikttjockleken 20–100 mm
 • Kan användas i flytande, förstärkta golv (t.ex. #150/5mm). Skikttjockleken i detta fall 50–100 mm. För gjutgods tjockare än 100 mm bör Fescon Korro Betong K45  med en maximal kornstorlek på 10 mm användas.
 • Golvytan som gjuts på en gång bör vara mindre än 15m². Vid gjutning av mer än 15 m² ökar risken för sprickbildning, vilket innebär att ett tillräckligt antal krympfogar ska planeras enligt instruktioner i BY45/BLY 7 Betonggolv 2014. Den maximala storleken på en golvyta som gjuts på en gång är ca 50–100 m2.
 • När du lägger på stora ytgolv på underlaget måste underlagsbetongen ha draghållfasthet > 1,5 MPa. Vid dimensionering av ytplattan är vidhäftning till underlaget en viktig faktor för att förhindra att ytplattan lossnar från underlaget genom krympning.
 • Den torkade produkten kan endast avlägsnas mekaniskt.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

ca. 2,0 kg/mm/m²

Vattenbehov 3,5 – 4,1 l/25 kg
Färdig massa 12 – 13 l/25 kg
Konsisten pulver
Bindemedel specialcement
Färg grå
Maximal kornstorlek

3,0 mm

Förpackningsstorlek 25 kg och 1000 kg
Lagring

ca 12 månader vid förvaring på en torr plats

Skikttjocklek

10-100 mm (flytande och förstärkt min. 50 mm)

Fiber fiberförstärkt
Tillsatsämnen

ämnen som förbättrar bearbetbarheten

Användningstemperatur

+5°C...+25°C (underlaget och innertemperatur)

Brukstid ca 1 h
Kan beträdas ca 8 h
Hållfasthetsklass C 30/37 (R3, EN 1504-3)
Tryckhållfasthet

> 37 Mpa (28 dag, +20°C, RH 50 %)

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 MPa (R4, EN 1504-3)

Brandbeständighet A1
Belastningsklasser XC4, XF4, XS1, XD2 (50 v.), XC4, XF3, XS1, XD2 (100 år)
Köldtålighet frostbeständig, för inom- och utomhusbruk
Vattentålighet

vattenbeständigt