Vinterbultbruk SR

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Bultbruk SR är ett pumpbart specialbruk avsett för förstärkningsarbeten i bergkonstruktioner. Bindemedlet är sulfatresistent cement. Användningsföremål är tunnelgrävning och berg- och infrabyggande. Ett industriellt tillverkat, bruksfärdigt torrbruk som är CE-märkt och som uppfyller kvalitets- och hållfasthetskraven. 

 • Kan användas i vinterförhållanden, lägsta temperatur -10°C
 • Hållfasthetsklassad och bruksfärdig torrprodukt
 • God pumpbarhet och fyllningsförmåga
 • Hålls i vertikala hål
 • Hållfasthetsklass C 30/37
 • Belastningsklasser XC4, XS3, XD3, XA2 (100 års livslängd)

Minimileverans 3 pallar.

Användningsområden

 • Lödning av kamstålsbultar som används vid bergbyggnad    
 • Efterinjektering av expanderande ankarbultar (t.ex. CT-bultar eller liknande)
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841533319 Vinterbultbruk SR 53331 25 kg
Underlaget
 • Borrhålet har en temperatur på -10°C…+5°C. Snö och is smälter från borrhålet. 
 • Borrhålet har sköljts med tryckvatten och, vid behov, blåsts med tryckluft.
 • Bulthålen ska vara rena, fasta och dammfria.
Grundning
 • Borrhålet grundas inte
Arbetsinstruktioner
 • Arbetsplatsen skyddas helt mot vind, sol och regn.
 • Medan bultningsarbetet pågår och bruket härdas ska luften och borrhålet ha en temperatur på < -10°C.
 • En säck (25 kg) blandas i 4,7–5,0 liter kallt vatten. Vid pumpning ska man blanda i en mängd vatten som motsvarar 18–20 % av torrproduktens vikt. Vattenmängden är optimal när bultbruket inte rinner ut från uppåtriktade borrhål.
 • Vattenmängden ska överensstämma med det som anges i produktkortets instruktioner. Om man inte följer den rekommenderade vattenmängden kommer det att ge försvagade hållfasthetsvärden, en ökad risk för separation, försämrad bearbetbarhet samt påverka bultbrukets hållfasthetsutveckling.
 • Bultbruket blandas till en jämn massa (t.ex. med hjälp av tvångsblandare eller rörblandare).
 • Bultbruket pumpas in i borrhålen i berget med en lämplig spackelpump. Bultbruket ska fylla hela borrhålet.
 • Bultbruket ska skyddas mot mekaniska påfrestningar under dess hållfasthetsutveckling.
 • Bearbetbar i ca 1 h efter tillsättning av vatten
 • Arbetsredskapen rengörs med vatten omedelbart efter att arbetet är klart.
 • Torkat Vinterbultbruk avlägsnas mekaniskt.
Observera
 • Arbetet utförs enligt infraRYL-instruktionerna.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

ca 2,90 kg/lm torrprodukt (ca 1,60 l/m färdigt spackel) då man använder ø 25 mm kamstålsbultar i 52 mm borrhål 

Vattenbehov 4,7-5,0 l/25 kg
Konsisten pulver
Bindemedel sulfatresistent cement
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,6 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Fiber icke fiberförstärkt
Tillsatsämnen

ytterligare frostskyddsmedel

Användningstemperatur

-10°C...+5°C

Brukstid ca 1 h
Hållfasthetsklass C 30/37
Tryckhållfasthet

> 40 MPa

Brandbeständighet A1
Belastningsklasser XC4, XS3, XD3, XA2 (100 års livslängd)
Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.