Puts- och slamningsbruk YTL

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Avjämningsbruk är ett cementbaserat, polymermodifierat torrbruk med tillsatsmedel som är avsett för betongytor. Den maximala kornstorleken är 0,6 mm. 

 • Lätt att använda
 • Utmärkt väderbeständighet
 • God arbetbarhet
 • God vidhäftning vid underlaget
 • Påförs med spruta
 • Separata lim behövs inte
 • Kan poleras
 • Kloridfritt
 • Kan användas för tunnputsning
 • Diffusionsöppet
 • Långsam karbonatisering

Användningsområden

 • Ytbehandling av reparationer av betongstrukturer både inom- och utomhus
 • Fasadavjämning och beläggningar
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841450814 Puts- och slamningsbruk YTL 45081 25 kg
Underlaget

Reparera djupa hål med reparationsbruk (1,2 mm eller 3,0 mm). Låt lagningarna härda så länge som möjligt innan hela ytan putsas. Ytan på lagningarna ska vara så grov som möjligt. Glätta inte ytan för att driva upp cementpastan till ytan. Rengör hela underlaget från löst sittande damm och smuts med t.ex. högtryckstvätt. Ytan måste vara tillräckligt fuktig för att mörkna innan beläggningen påbörjas. Ytan ska helst vätas kvällen före.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till två minuter. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga putsbruket är arbetbart i ca två timmar.

Arbetsinstruktioner

Spruta Fescon Avjämningsbruk i ett 1-2 mm tjockt skikt. Jämna av ytan vid behov. Glätta inte ytan för att driva upp cementpastan till ytan. När ytan härdat i minst en dag ska ett andra skikt avjämningsbruk vid behov sprutas på (skiktet ska vara ca 1 mm tjockt). Jämna av och glätta eller borsta putsbruket till önskad profil. Slutbehandlingen ska alltid utföras ytterst försiktigt så att underlagets vidhäftningsförmåga inte minskar. Ytan kan också lämnas obehandlad efter sprutning.

Härdning

Belagda ytor ska duschas med vatten och/eller skyddas med plastfilm. Behovet av efterbehandling är beroende av förhållandena och bör pågå i minst 1–3 dagar.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

1,8 kg/m2/mm

Vattenbehov 4,5 - 5,5 l/25 kg
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,6 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Skikttjocklek

1–3 mm

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid 2 h
Tryckhållfasthet

ca 20 MPa

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 MPa

Böjningsdraghållfasthet > 2,0 MPa
Krympning

ca 1,2 ‰ (28 dagars prisma)

Längdens temperaturkoefficient

(1/°C) < 15 x 10-6/°C

Brandbeständighet A2
Karbonatisering

ca 7 mm (91 dagar, övervakat test)

Vattenbindningsförmåga > 90 %