Quick Drill 45

Be om mer information

Produktbeskrivning

Konceptet Fescon Quick Drill är ett nytt system för att påskynda borrningsgjutning (injektering) vid prospektering. Systemet består av snabbcement med Ciment Fondu Lafarge- och Quick Drill 45-tillsatspaket, som kan användas för att reglera egenskaperna hos cementpasta. 

  • Förbättrar injekteringsegenskaperna för cementpasta i bergssprickor 
  • Påskyndar bindningen och härdningen av injekterad cement 

Användningsområden

  • Ett system för att påskynda borrningsgjutning (injektering) vid prospektering

GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841631800 Quick Drill 45 2,5 l 63180 2,5 l
6416841533807 Quick Drill 45 20 l 53380 20 l
Tillblandning

Ett 0,25 l mått av QD-45 tillsats blandat med en 25 kg säck Ciment Fondu Lafardge ger cirka 45 min bearbetningstid för injekteringspastan. Efter detta stelnar injekteringspastan snabbt. Borrningen kan påbörjas cirka två timmar efter att vattnet är tillsatt i cementen. Tillsatsen är en sur blandning, så du måste bära gummihandskar, andnings- och ögon skydd.

I blandningsfasen är det viktigt att tillsatsen blandas jämnt ut med cementen. Om du blandar de torra ingredienserna först, häll cementen i omröraren, varefter tillsatsen långsamt hälls i den roterande omröraren. Blandningen blandas torrt en stund innan du tillsätter vatten.

Tillsatsen kan alternativt blandas ut med blandningsvattnet innan cementen tillsätts i vattnet. Låt tillsatsen lösas upp i ca 3 min. För att undvika segmentering av injekteringspastan, lämna inte en färdig pasta att stå under längre tid utan omrörning.

Arbetsinstruktioner

10 liter vatten används för blandning av en 25 kg cementsäck (rent drickbart vatten): om blandningsvattnet är naturvatten kan dess surhetsgrad fördröja injekteringspastans bindningstid. Om ett utfört test på arbetsplatsen ger indikationer på detta, beakta fördröjningen när arbetet planeras.

Observera

Vid kall väderlek fördröjs cementens bindningstid och vid varma väderförhållanden påskyndas bindningstiden. Surt blandvatten fördröjer även injekteringspastans bindningstid. Vi rekommenderar alltid att bindningstiden kontrolleras för gällande arbetsplatsförhållanden innan arbetet påbörjas. Arbetsplatstest kan till exempel göras på följande sätt:

  • Blanda 2,5 kg Ciment Fondu-cement och 25 ml QD-45 tillsats med varandra
  • Tillsätt 1 l av det blandvatten som används på arbetsplatsen till cementtillsatsblandningen och blanda

Detta blandningsförhållande bör ge ca 45 minuter arbetstid och betongen borde blir kraftigt uppvärmd ca 10–20 minuter efter att bindningen börjat, varefter betongen småningom kyls ner. Cirka två timmar efter tillsatt vatten är betongen hård nog så att borrningsarbetet kan inledas. Om man vill att betongen ska vara ännu hårdare, väntar man ca 3 h efter att vattnet tillsattes.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

QD-45-tillsatsen levereras i 20-liters behållare, som räcker till en 80 CFL-cementsäck. Ett doseringsmått (0,25 liter) för tillsatsen medföljer förpackad inuti tillsatsbehållaren.

Vattenbehov 10 l / 25 kg
Förpackningsstorlek 2,5 l och 20 l
Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.