Gjutbetong JB 1000/3

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Gjutbetong 1000/3 är en betong för krävande gjutningar som expanderar innan den binder och har mycket hög hållfasthet. Den maximala kornstorleken är 3,0 mm.

  • Hållfasthetsklass C 60/75 (28 dagar, +20°C)
  • Utmärkta gjutegenskaper (smidig, lätt flöde)
  • God vidhäftningsförmåga
  • Liten krympning vid torkning
  • SILKO-godkänd
  • Frosttåligt

Användningsområden

  • Fäst- och monteringsgjutning av maskiner
  • Fogning av pelare
  • Fogning av brolager
  • Krävande gjutning i trånga utrymmen och vid svåra förhållanden
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841530233 Gjutbetong JB 1000/3 53023 25 kg
6416841330239 Gjutbetong JB 1000/3 33023 1000 kg

Underlaget

Underlaget måste också vara oskadat, rent och tillräckligt fuktigt för att mörkna. Ta vid behov bort skiktet av cementpasta. Bäst vidhäftning uppnås med ett strävt underlag. Formen måste vara tät, eftersom gjutbetongen är mycket smidig och flyter lätt. Normal gjutning kan utföras från en sida. Den sidan av formen byggs högre än vanligt och vid behov också bredare, så att gjutbetongen kan fylla gjututrymmet med hjälp av sin egen vikt. När du använder galvaniserat stål måste du vara helt säker på att ytbeläggningen är passiverad.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till tre minuter. Låt putsbruket vila i ca fem minuter och blanda igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Den färdiga betongen är arbetsbar i ca en timme.

Arbetsinstruktioner

Vi rekommenderar att gjutningen görs så snart som möjligt efter blandningen eftersom expansionen hos betongen då utnyttjas på bästa sätt. Massan är så smidig att kompaktering vanligtvis inte är nödvändigt. Flödet kan förbättras genom att packning eller lätt vibrering. Vid tjocka gjutningsskikt (över 50 mm) bör gjutningen göras i flera lager. Varje skikt måste få härda i minst en dag före nästa gjutning. En annan metod att uppnå tjocka gjutningskikt är att lägga till grov ballast (6–10 mm) (omkring 15 % av torrvikten) till betongen. Man bör dock testa detta i förväg. Låt inte nygjuten betong frysa. Den lägsta användningstemperaturen är +5 °C.

Härdning

Den gjutna ytan ska sprejas med vatten och/eller skyddas med plastfilm. Behovet av efterbehandling är beroende av förhållandena. Den ska pågå i 7 dagar.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Vattenbehov 2,7–3,3 l/25 kg
Färdig massa 11–12 l/25 kg säck
Sammansättning portlandcement, natursand (max. kornstorlek 3,0 mm), och tillsatser som förbättrar arbetsbarhet och väderbeständighet, och även får den färska betongen att expandera.
Förpackningsstorlek 25 kg och 1000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Brukstid 1 h
Hållfasthetsklass C 60/75
Ändring i densitet < +5 %
Belastningsklasser XC 4, XD 3, XS 3, XF 4, XA 1 (XA 2) (100 år)
Kloridhalt 0,01 %
Köldtålighet (SILKO) ingen erosion vid 50 frost-/saltcykler
Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.