Korrogard R 1,2 mm

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Korrogard R, 1,2 mm, är ett polymermodifierat och fiberförstärkt reparationsbruk för betongstrukturer. 

  • Silko-godkänd (17 februari 2012)
  • Tryckhållfasthet ca 40–50 MPa.
  • Liten krympning vid torkning
  • Lämpligt för manuell påföring eller sprutning
  • Frosttåligt
  • God vidhäftningsförmåga

Användningsområden

  • Reparation, upprätning och beläggning av betongytor
  • För både liggande och stående ytor
  • Tillför ett skyddande betongskikt
  • Ökar den strukturella styrkan
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841533029 Korrogard R 1,2 mm 25 kg 53302 25 kg
Underlaget

Underlaget måste också vara oskadat, rent och tillräckligt fuktigt för att mörkna. Det får inte finnas cementpasta på ytan. Avlägsna skadad betong med mejsel eller fräs. Se till att ingen delvis skadad betong finns kvar på ytan efter borttagning. Vattensandblästra vid behov ytorna och tvätta dem sedan med högtryckstvätt. Klass 3 är målnivån för renhet. Rengör armeringsjärnen till renhetsklass Sa2 och tvätta dem med högtryckstvätt. Vi rekommenderar att armeringsjärnen omedelbart skyddas med Fescon Adhesive Plaster. Armera efter tillverkarens anvisningar. Börja väta ytan föregående dag. Mängden väta som behövs är beroende av väderförhållandena och t.ex. underlagets styrka. Underlag med hög styrka kräver mer vätning. Se alltid till att det inte finns stillastående vatten på underlaget när putsningen påbörjas. Använd Fescon Adhesive Plaster för manuella reparationer. Använd Fescon Adhesive Plaster vid sprutning av bruk på underlag med vidhäftningsproblem på grund av exempelvis vattenabsorption eller släthet.

Tillblandning

Totalt ska ca 3,6 l tillsättas per 25 kg torrprodukt. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda i ca en till två minuter med cementblandare. Låt stå i fem minuter och blanda sedan igen en kort stund. Tillsätt vid behov vatten för att ge bruket den slutliga konsistensen. Den totala vattenhalten ska dock vara ca 14,4% av torrprodukten. Det färdiga putsbruket är arbetsbart i ca en timme.

Arbetsinstruktioner

När massan förs på manuellt ska den tryckas varsamt mot underlaget. Fästbruk ska användas vått i vått. Djupare fyllningar ska föras på i skikt så att föregående skikt hinner härda i minst en dag. Vid maskinell påföring av massan ska tillräckligt kraftfull pumputrustning, till exempel en brukpump, användas. Testa vid behov att utrustningen är lämplig innan den används. Den rekommenderade skikttjockleken för en enskild sprutning är 3-10 mm. Du kan även göra djupare fyllningar när enskilda hålrum repareras. 

Härdning

Den lägsta arbetstemperaturen är +5°C. Temperaturen får inte heller vara lägre än detta under efterbehandlingen. Efterbehandlingen måste inledas omedelbart efter att putsbruket spridits ut och måste fortsätta i minst fem dagar. Vi rekommenderar att plastskydd och/eller en huv används. Efterbehandlingen sker i steg. SILKO:s riktlinjer ska naturligtvis även följas under efterbehandlingen.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

ca 2,0 kg/m2 / 1 mm skikt

 

Vattenbehov ca 3,6 l / 25 kg
Färdig massa ca 13-14 l / 25 kg torr produkt
Färg grå
Sammansättning portland-cement, 1,2 mm natursand, polymer och fiberförstärkning
Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

produkten håller i 12 månader från tillverkningsdatumet om den förvaras oöppnad på en torr plats

Brukstid max. ca 1 h
Tryckhållfasthet

7 dagar ca 35 MPa
28 dagar 40–50 MPa (EN 12190)
styrkan beror på mängden vatten som används och efterbehandlingen

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 MPa (EN 1542)

Karbonatisering

6 mm (enligt Silkos testprogram)

Köldtålighet vdhäftningsstyrka > 2 MPa (EN 13687) (ingen sprickning eller laminering)