Nanten Matacryl

Be om mer information

Produktbeskrivning

Tvåkomponents polyuretanmodifierad elastisk, snabbhärdande, akrylbaserad (MMA) vattentät membranbeläggning för betongkonstruktioner. 

Tack vare en snabb reaktionstiden kan nödvändiga fortsatta behandlingar slutföras redan inom några timmar. Bevarar sina elastiska egenskaper även vid mycket låga temperaturer. För att säkerställa vattentätning måste skiktstyrkan vara minst 1,5 mm.

Användningsområden

  • För utrymmen som utöver konstant vattenpåfrestning utsätts för höga temperaturer/värmechocker samt hård mekanisk och kemisk påfrestning.

  • Använd som nivellerande beläggning på sprickor och/eller som vattenisolering i form av ett vattentätt mellanskikt i det certifierade Nanten System TR-systemet.

GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN MATACRYL 25 KG 15423 25 kg

Uppskatta nödvändig mängd Matacryl-membran efter storleken på det behandlade området och blandningens brukstid. Beakta temperaturens inverkan på mängden härdare. Förblanda hartsdelen i sitt eget kärl. Tillsätt nödvändig mängd katalytpulver i kärlet och blanda med långsam blandare cirka två min. Undvik att blanda in luft i massan.

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGS-
FÖRHÅLLANDEN

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/C30 med slitstyrka 3. Betongens relativa fuktighet ska vara max. 95 % och yttemperaturen minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Under beläggningsarbetet och medan beläggningen torkar måste luftens relativa fuktighet vara mindre än 90 %.

 

FÖRBEHANDLING

NYTT BETONGGOLV

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement antingen genom ytslipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm.

 

GAMMALT BETONGGOLV

Avlägsna cementlim och vittrande betong genom slipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt underlaget. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming. Avlägsna eventuell gammal målarfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

 

LAGNING

För att säkerställa vattentätheten, pikhugg en 2–3 cm djup och ca 5 cm bred avfasning runt golvbrunnarna och fyll med en fyllningsmassa som blandats till av akrylbindemedel och fyllsand före beläggningen. Gör på samma sätt i andra motsvarande anslutningskonstruktioner. Utför eventuella reparationer av fall och andra nödvändiga fyllningar med akrylfyllningsmassa

Häll ut den blandade massan, som nått en jämn kvalitet, i ett stråk på golvet och applicera med inställbar raka i ett skikt av önskad tjocklek. Efterbehandla omedelbart ytan med stålbrätte. Lackera den hårdnade massan med Nanten Akryl Sealer 319 eller 304.

I Nanten System TR appliceras ett nytt primerlager av elastiska Nanten Sealer 319 över Matacryl-membranet med roller. På primerskiktet sås i takt med att arbetet framskrider vidhäftande System TR-sand för att underlätta appliceringen av System TR-massbeläggningen (Nanten 20 N Akryl).

Arbetet bör utföras i ett välventilerat utrymme. Dålig ventilation fördröjer torkningen.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Färglös
Förpackningsstorlek 25 kg metallkärl
Lagring

+5°C ...+20°C, lagringstid högst sex månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.

Blandningstid Cirka två minuter
Täthet

1,23g/l

Användningstemperatur

+3°C…+30°C

Brukstid Applicerad på betongunderlag ca 15 min. Tiden förkortas när temperaturen stiger.
Torktid

Fullt belastningsbar efter cirka tre tim.

Vidhäftningshållfasthet

B2.0

Draghållfasthet

11 N/mm2, DIN53455

Slitstyrka

AR0,5

Brandbeständighet Bfl
Luftens relativa fuktighet < 80%
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Applicera med justerbar raka och efterbehandla med stålbrätte.
Viskositet

100-130 mPas, DIN 53214.