Nanten Akryl 216

Be om mer information

Produktbeskrivning

Högvisköst snabbhärdande elastiskt bindemedel för Nantens akrylbeläggningsmetoder. Innehåller inga vattenlösliga mjukgörare. Kan installeras vid låga temperaturer.

Användningsområden

  • För lokaler inom livsmedels- och processindustrin
  • Storkök och tvätterier
  • Utomhusbruk
  • Lastkajer och soptak
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN AKRYL 216 20 KG 15411 20 kg
NANTEN AKRYL 216 180 KG 15412 180 kg

Förblanda önskad mängd Nanten Akryl 216, uppskatta temperaturens inverkan på behövlig mängd härdare och tillsätt härdare till blandningskärlet. Fortsätt blanda i cirka två minuter.

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGS-
FÖRHÅLLANDEN

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/C30 med slitstyrka 3. Betongens relativa fuktighet ska vara under 95 % och ytans temperatur minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Arbetet bör utföras i ett välventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på < 80 %. Luktolägenheter under arbetets gång kan elimineras genom undertrycksreglering.

 

FÖRBEHANDLING

Nytt betonggolv

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement antingen genom ytslipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm.

 

Gammalt betonggolv

Avlägsna cementlim och vittrande betong genom slipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt underlaget. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming. Avlägsna eventuell gammal målarfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

Glättningen görs med Nanten Akryl Primer 101 eller 107 på underlag som genomgått priming. Häll ut välblandade Nanten Akryl 216 och den använda fyllsandsblandningen i ett stråk på golvet och applicera i önskad skiktstyrka med inställbar raka. Efterbehandla omedelbart ytan med stålbrätte. Vid sådd (broadcast-metoden) strös vald fyllsand över Akryl. Så fullt av sand på Akryl och borsta av överflödig sand efter att beläggningen har hårdnat. Vid användning som mellan-/membranskikt ska du applicera elastisk Akryl 216 på det primerbelagda området med en skiktstyrka på 1–1,5 mm. Före fortsatt behandling rekommenderar vi att en ny priming görs med Nanten Primer för att säkerställa att det egentliga beläggningsskiktet häftar vid. Nanten Akrylrivputs ytlackeras med den för användningsmiljön bäst lämpade Nanten Akryl Sealer 304- eller Sealer 319-ytlack.

Kan lackas på nytt efter cirka 60 min. Fullt belastningsbar efter cirka två tim.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Färglös
Förpackningsstorlek Levereras i 20 l plåtkärl och 180 kg tunnor.
Lagring

+5°C ...+20°C, lagringstid högst sex månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.

Blandningstid cirka två minuter
Täthet

0,99 kg /l

Användningstemperatur

+3°C - +30°C

Brukstid Uthälld på golvet cirka 15 minuter. Tiden förkortas när temperaturen sti-ger.
Torktid

Kan lackas på nytt efter cirka 60 min. Fullt belastningsbar efter cirka två tim.

Tryckhållfasthet

Beläggningsmetod > 82 MPa.

Vidhäftningshållfasthet

B2.0

Draghållfasthet

10,5 MPa

Slitstyrka

RWA1

Brandbeständighet Cfl-S1
Luftens relativa fuktighet < 80%
Applicering Applicera med justerbar raka och utför finishen med stålbrätte.
Viskositet

(+25°C): 620-680 mPas, DIN 53018

VOC-halt

VOC <0g/l. EU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 500g/l (2010)