Nanten Akryl Sealer 319

Be om mer information

Produktbeskrivning

Högvisköst snabbhärdande elastiskt ytlack för Nanten-akrylbeläggningsmetoder. Emissionssnål produkt.

Användningsområden

  • För lokaler inom livsmedels- och processindustrin
  • Storkök och tvätterier
  • Utomhusbruk
  • Lastkajer, soptak och lagerutrymmen
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN AKRYL SEALER 319 10 KG 15402 10 kg
NANTEN AKRYL SEALER 319 180 KG 15403 180 kg
NANTEN AKRYL SEALER 319 COLOR - FÄRGTON 10 KG 15404 10 kg

Förblanda önskad mängd Nanten Akryl Sealer 319, uppskatta temperaturens inverkan på behövlig mängd härdare och tillsätt härdare till blandningskärlet. Fortsätt blanda i cirka två minuter.

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGS-
FÖRHÅLLANDEN

Akrylytan som ska lackeras ska vara ren och torr. Yttemperaturen ska vara minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Arbetet bör utföras i ett välventilerat utrymme.  Luktolägenheter under arbetets gång kan elimineras genom undertrycksreglering.

Häll ut ett välblandat stråk Nanten Akryl Sealer 319 på golvet och applicera med korthårig roller eller gummiraka. Gör vid behov en andra behandling efter att ytlacken torkat.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Färglös
Förpackningsstorlek Levereras i 10 l plåtkärl och 180 kg tunnor.
Lagring

+5 °C ...+ 20 °C, lagringstid högst sex månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.

Blandningstid Cirka två minuter
Täthet

0,98kg/l

Användningstemperatur

+3°C...+30°C

Brukstid Uthälld på golvet cirka 15 minuter. Tiden förkortas när temperaturen stiger.
Torktid

Kan lackas på nytt efter cirka 60 min. Fullt belastningsbar efter cirka två tim.

Vidhäftningshållfasthet

> 2,5 MPa

Draghållfasthet

13,4 MPa

Brandbeständighet Efl-S1
Luftens relativa fuktighet < 80%
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Applicera med gummispatel eller mohairrulle.
Viskositet

(+25°C): 160-200 mPas

VOC-halt

VOC <0g/l. EU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 500g/l (2010)

 

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.