Nanten Akryl Sealer 304

Be om mer information

Produktbeskrivning

Används som ytlack för akrylbeläggningsmetoder i utrymmen som utsätts för mekanisk påfrestning samt belastas av exempelvis kemikalier och fetter.

Användningsområden

För områden som belastas av kemikalier och fetter

GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN AKRYL SEALER 304 180 KG 15410 180 kg

Förblanda önskad mängd Nanten Akryl Sealer 304, uppskatta temperaturens inverkan på behövlig mängd härdare och tillsätt härdare till blandningskärlet. Fortsätt att blanda i cirka två minuter.

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGS-
FÖRHÅLLANDEN

Akrylytan som ska lackeras ska vara ren och torr. Yttemperaturen ska vara minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Arbetet bör utföras i ett välventilerat utrymme.  Luktolägenheter under arbetets gång kan elimineras genom undertrycksreglering.

Akrylytan som ska lackeras ska vara ren och torr. Yttemperaturen ska vara minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Arbetet bör utföras i ett välventilerat utrymme.  Luktolägenheter under arbetets gång kan elimineras genom undertrycksreglering.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Färglös
Lagring

+5 °C ...+ 20 °C, lagringstid högst sex månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.

Täthet

(+25°C): 0,99kg/l, ISO 2811.

Användningstemperatur

+3°C…+30°C

Brukstid Uthälld på golvet cirka 15 minuter. Tiden förkortas när temperaturen sti-ger.
Torktid

Kan lackas på nytt efter cirka 60 min. Fullt belastningsbar efter cirka två tim.

Härdningstid

Kan lackas på nytt efter cirka 60 min. Fullt belastningsbar efter cirka två tim.

Vidhäftningshållfasthet

> 2,5 MPa.

Draghållfasthet

(+20°C): 35 MPa.

Belastningsklasser BC5-MEC (by 54/BLY 12)
Applicering Applicera med gummispatel eller mohairrulle.
Viskositet

(+ 25°C): 70-90 mPas, DIN 53018.

VOC-halt

VOC för bruksfärdig blandning < 0g/l. EU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 500g/l (2010).

Vikt

10kg eller 180kg