Nanten Akryl 20N

Be om mer information

Produktbeskrivning

Bindemedel för akrylbeläggningsmetoder. Emissionssnål produkt. Golv som utsätts för mekanisk och kemisk påfrestning. Kan installeras vid låga temperaturer. Den snabba torktiden underlättar ibruktagning av utrymmena och förkortar produktionsstoppen. Lågvisköst universalbindemedel.

Användningsområden

  • Livsmedels- och processindustrin
  • Storkök och tvätterier
  • Utomhusbruk 
  • Lastkajer, soptak och lagerutrymmen
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN AKRYL 20N 20 KG 15415 20 kg
NANTEN AKRYL 20N 180 KG 15416 180 kg

BLANDNING AV KOMPONENTER

Förblanda önskad mängd Nanten Akryl 20 N-bindemedel, uppskatta temperaturens inverkan på behövlig mängd härdare och tillsätt härdare till blandningskärlet. Fortsätt blanda i cirka två minuter. Tillsätt nödvändig mängd vald färgsand i blandningen och fortsätt blanda. Undvik att blanda in luft i massan.

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGS-
FÖRHÅLLANDEN

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/C30 med slitstyrka 3. Betongens relativa fuktighet ska vara under 95 % och ytans temperatur minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Arbetet bör utföras i ett välventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på < 80 %. Luktolägenheter under arbetets gång kan elimineras genom undertrycksreglering.

 

FÖRBEHANDLING

Nytt betonggolv

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement antingen genom ytslipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm.

 

Gammalt betonggolv

Avlägsna cementlim och vittrande betong genom slipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt underlaget. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming. Avlägsna eventuell gammal målarfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

BELÄGGNING

På det underlag som ska beläggas ska ha utförts priming med Nanten Akryl Primer (101 eller 107) och ytan ska vara sådd med vidhäftande sand.

Häll ut den välblandade Nanten Akryl 20N massan (bindemedel + fyllsand) i ett stråk på golvet och applicera i önskad skiktstyrka med inställbar raka. Efterbehandla omedelbart ytan med stålbrätte. Du kan påverka ytans struktur genom valet av färgsandens kornstorlek. Nanten Akrylrivputs ytlackeras med den för användningsmiljön bäst lämpade Nanten Akryl Sealer 319- eller Sealer 304-ytlack.

Små hål och sprickor rengörs och fylls med akrylkitt som blandats till av akrylbindemedel och förtjockande fiber (Sylothix). Större och mer omfattande överfyllning, avjämning och fall kan göras med fyllnings-/avjämningsmassa tillverkad av Nanten Akryl 20 N-bindemedel och fyllsand. Fyllningens skikttjocklek får inte överstiga 15 mm under en behandling.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Förpackningsstorlek Levereras i 20 kg plastkärl och 180 kg tunna.
Lagring

+5 °C ...+ 25 °C, lagringstid högst sex månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.

Blandningstid cirka två minuter
Täthet

(+ 25°C): 0,98 kg/l

Brukstid (+20°C) Uthälld på golvet cirka 15 minuter. Tiden förkortas när temperaturen stiger.
Torktid

Beläggningsbar efter 45–60 min. Fullt belastningsbar efter cirka två tim.

Tryckhållfasthet

beläggningsmetod 50–83 MPa.

Vidhäftningshållfasthet

> 2,5 MPa

Draghållfasthet

8,2 N/mm2 (ISO 527)

Brandbeständighet Bfl-s1
Vattenångans genomträngningsförmåga

Klass III: SD >50 m

Vattengenomträngning

w < 0,1 kg/m2 x h 0,5

Luftens relativa fuktighet < 80%
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Hyvin sekoitettu Nanten Akryyli 20N massa (sideaine+värihiekat) kaadetaan lattialle vanaksi, josta se levitetään säätölastalla haluttuun kerrosvahvuuteen
Viskositet

(+25°C): 80-100 mPas

VOC-halt

VOC < 5 g/l

EU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 500g/l (2010)