Nanten Akryl 319 M1

Be om mer information

Produktbeskrivning

Medelviskös snabbt härdande elastisk ytlack. Emissionssnål produkt.

Användningsområden

  • För lokaler inom livsmedels- och processindustrin
  • Storkök och tvätterier
  • Lastkajer, soptak och lagerut-rymmen
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN AKRYL 319-M1 20 KG 15400 20 kg
NANTEN AKRYL 319-M1 180 KG 15401 180 kg

Förblanda önskad mängd Nanten Akryl Sealer 319-M1, uppskatta temperaturens inverkan på behövlig mängd härdare och tillsätt härdare till blandningskärlet. Fortsätt blanda i cirka två minuter.

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGS-
FÖRHÅLLANDEN

Akrylytan som ska lackeras ska vara ren och torr. Yttemperaturen ska vara minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Arbetet bör utföras i ett välventilerat utrymme.  Luktolägenheter under arbetets gång kan elimineras genom undertrycksreglering.

 

Häll ut ett välblandat stråk Nanten Akryl Sealer 319-M1 på golvet och applicera med korthårig roller eller gummiskrapa. Gör vid behov en andra behandling efter att ytlacken torkat.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Ljust lilafärgat. Kan också tonas med kompatibla pastor.
Förpackningsstorlek Levereras i tunna på 180 kg och för-packningar på 20 kg.
Lagring

+5 °C ...+ 20 °C, lagringstid högst sex månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.

Blandningstid Cirka två minuter
Täthet

0,98kg/l

Användningstemperatur

+10°C...+30°C

Brukstid Uthälld på golvet cirka 15 minuter. Tiden förkortas när temperaturen stiger.
Torktid

Kan lackas på nytt efter cirka 60 min. Fullt belastningsbar efter cirka två tim.

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 MPa

Brandbeständighet Efl-S1
Luftens relativa fuktighet < 80%
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Applicera med gummispatel eller mohairrulle.
Viskositet

(+25°C): 100 mPas

VOC-halt

VOC för bruksfärdig blandning < 0 g/l. EU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 500 g/l (2010).

Mycket låga VOC-emissioner/AgBB och TVOC/M1.

 

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.