Nanten Akryl 319 M1

Be om mer information

Produktbeskrivning

Medelviskös snabbt härdande elastisk ytlack. Emissionssnål produkt.

Användningsområden

  • För lokaler inom livsmedels- och processindustrin
  • Storkök och tvätterier
  • Lastkajer, soptak och lagerut-rymmen
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN AKRYL 319-M1 20 KG 15400 20 kg
NANTEN AKRYL 319-M1 180 KG 15401 180 kg

Förblanda önskad mängd Nanten Akryl Sealer 319-M1, uppskatta temperaturens inverkan på behövlig mängd härdare och tillsätt härdare till blandningskärlet. Fortsätt blanda i cirka två minuter.

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGS-
FÖRHÅLLANDEN

Akrylytan som ska lackeras ska vara ren och torr. Yttemperaturen ska vara minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Arbetet bör utföras i ett välventilerat utrymme.  Luktolägenheter under arbetets gång kan elimineras genom undertrycksreglering.

 

Häll ut ett välblandat stråk Nanten Akryl Sealer 319-M1 på golvet och applicera med korthårig roller eller gummiskrapa. Gör vid behov en andra behandling efter att ytlacken torkat.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Ljust lilafärgat. Kan också tonas med kompatibla pastor.
Förpackningsstorlek Levereras i tunna på 180 kg och för-packningar på 20 kg.
Lagring

+5 °C ...+ 20 °C, lagringstid högst sex månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.

Blandningstid Cirka två minuter
Täthet

0,98kg/l

Användningstemperatur

+10°C...+30°C

Brukstid Uthälld på golvet cirka 15 minuter. Tiden förkortas när temperaturen stiger.
Torktid

Kan lackas på nytt efter cirka 60 min. Fullt belastningsbar efter cirka två tim.

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 MPa

Brandbeständighet Efl-S1
Luftens relativa fuktighet < 80%
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Applicera med gummispatel eller mohairrulle.
Viskositet

(+25°C): 100 mPas

VOC-halt

VOC för bruksfärdig blandning < 0 g/l. EU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 500 g/l (2010).

Mycket låga VOC-emissioner/AgBB och TVOC/M1.