Nanten Akryl 101-M1

Be om mer information

Produktbeskrivning

Används som primer för betongkonstruktioner i Nanten 20N-M1-akrylbeläggningsmetoder.

Användningsområden

  • För lokaler inom livsmedels- och processindustrin
  • Storkök och tvätterier
  • Utomhusbruk
  • Lastkajer och soptak
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN AKRYL 101-M1 20 KG 15419 20 kg
NANTEN AKRYL 101-M1 180 KG 15420 180 kg

Förblanda önskad mängd Nanten Akryl Primer 101-M1, uppskatta temperaturens inverkan på behövlig mängd härdare och tillsätt härdare till blandningskärlet. Fortsätt blanda i cirka två minuter.

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGS-
FÖRHÅLLANDEN

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/C30 med slitstyrka 3. Betongens relativa fuktighet ska vara under 95 % och ytans temperatur minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Arbetet bör utföras i ett välventilerat utrymme. Luktolägenheter under arbetets gång kan elimineras genom undertrycksreglering.

 

FÖRBEHANDLING

Nytt betonggolv

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement antingen genom ytslipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug noggrant upp cementdamm.

 

Gammalt betonggolv

Avlägsna cementlim och vittrande betong genom slipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug noggrant underlaget. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming. Avlägsna eventuell gammal målarfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

Häll ut ett välblandat stråk Akryl Primer 101-M1 på golvet och applicera med roller eller gummiraka. Applicera kalksand (kornstorlek < 1,5 mm) på den färska primern i takt med att arbetet framskrider för att underlätta applicering av beläggningsmassan och säkra vidhäftningen. Primern måste täppa till alla porer i betongen och bilda en tät, hel och enhetlig film.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Färglös
Förpackningsstorlek Levereras i 10 l plåtkärl och 180 kg tunnor.
Lagring

+5 °C ...+ 20 °C, lagringstid högst sex månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.

Blandningstid Cirka två minuter
Täthet

0,99kg/l

Användningstemperatur

+10°C…+30°C

Brukstid Uthälld på golvet cirka 15 minuter. Tiden förkortas när temperaturen stiger.
Torktid

Beläggningsbar efter 35–45 min. Fullt belastningsbar efter cirka två tim.

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 MPa

Brandbeständighet Efl-S1
Luftens relativa fuktighet alle 95%
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Applicera med pensel, roller eller gummiraka.
Viskositet

(+25°C): 110-120 mPas, DIN 53018

 

VOC-halt

VOC <0g/l. EU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 500g/l (2010)

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.