Nanten Akryl Sealer 305

Be om mer information

Produktbeskrivning

Högvisköst snabbhärdande elastiskt ytlack för Nantens akrylbeläggningsmetoder. Emissionssnål produkt.

Användningsområden

Används som ytlack för akrylbeläggningsmetoder i utrymmen som utsätts för mekanisk påfrestning samt belastas av exempelvis kemikalier och fetter.

GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN AKRYL SEALER 305 180 KG 15408 180 kg

Förblanda önskad mängd Nanten Akryl Sealer 305, uppskatta temperaturens inverkan på behövlig mängd härdare och tillsätt härdare till blandningskärlet. Fortsätt blanda i cirka två minuter.

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGS-
FÖRHÅLLANDEN

Akrylytan som ska lackeras ska vara ren och torr. Yttemperaturen ska vara minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Arbetet bör utföras i ett välventilerat utrymme.  Luktolägenheter under arbetets gång kan elimineras genom undertrycksreglering.

Häll ut ett välblandat stråk Nanten Akryl Sealer 305 på golvet och applicera med korthårig roller eller gummiskrapa. Gör vid behov en andra behandling efter att ytlacken torkat.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Färglös
Förpackningsstorlek Levereras i 10 l plåtkärl och 180 kg tunnor.
Lagring

+5 °C ...+ 20 °C, lagringstid högst sex månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.

Blandningstid Cirka två minuter
Täthet

1 kg/l

Användningstemperatur

+3°C...+30°C

Brukstid Uthälld på golvet cirka 10 minuter. Tiden förkortas när temperaturen stiger.
Torktid

Kan lackas på nytt efter cirka 60 min. Fullt belastningsbar efter cirka två tim

Vidhäftningshållfasthet

> 2,5 MPa

Draghållfasthet

42 MPa

Brandbeständighet Efl-S1
Luftens relativa fuktighet < 80%
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Applicera med gummispatel eller mohairrulle.
Viskositet

(+25°C): 40-60 mPas

VOC-halt

VOC <0g/l. EU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 500g/l (2010)