Nanten Akryl Primer 101

Be om mer information

Produktbeskrivning

Lågvisköst snabbt härdande universalprimer med god vidhäftning för akrylbeläggningsmetoder. Emissionssnål produkt.

Användningsområden

Används som primer för betongkonstruktioner i Nanten-akrylbeläggningsmetoder.

GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN AKRYL PRIMER 101 10 KG 15421 10 kg
NANTEN AKRYL PRIMER 101 180 KG 15422 180 kg

Förblanda önskad mängd Nanten Akryl Primer 101,

uppskatta temperaturens inverkan på behövlig mängd härdare och tillsätt härdare till blandningskärlet. Fortsätt blanda i cirka två minuter.

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGS-
FÖRHÅLLANDEN

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/C30 med slitstyrka 3. Betongens relativa fuktighet ska vara under 95 % och ytans temperatur minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Arbetet bör utföras i ett välventilerat utrymme. Luktolägenheter under arbetets gång kan elimineras genom undertrycksreglering.

 

FÖRBEHANDLING

Nytt betonggolv

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement antingen genom ytslipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm.

 

Gammalt betonggolv

Avlägsna cementlim och vittrande betong genom slipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt underlaget. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming. Avlägsna eventuell gammal målfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

ASFALTUNDERLAG

Underlaget ska vara rent och torrt. Vi rekommenderar att göra en provpriming för att försäkra att den använda primern inte mjukar upp bitumen.

Häll ut ett välblandat stråk Akryl Primer 101 på golvet och applicera med roller eller gummiskrapa. Applicera kalksand (kornstorlek < 1,5 mm) på den färska primern i takt med att arbetet framskrider för att underlätta applicering av beläggningsmassan och säkra vidhäftningen. Primern måste täppa till alla porer i betongen och bilda en tät, hel och enhetlig film.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Färglös
Förpackningsstorlek Levereras i 10 kg plåtkärl och 180 kg tunnor.
Lagring

+5 °C ...+ 20 °C, lagringstid högst sex månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.

Blandningstid Cirka två minuter
Täthet

0,99kg/l

Användningstemperatur

+3°C...+30°C

Brukstid Uthälld på golvet cirka 15 minuter. Tiden förkortas när temperaturen stiger.
Torktid

Beläggningsbar efter 45–60 min. Fullt belastningsbar efter cirka två tim.

Vidhäftningshållfasthet

> 2,5 MPa

Draghållfasthet

10,3 MPa

Brandbeständighet Efl-S1
Luftens relativa fuktighet < 80%
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Applicering Applicera med pensel eller roller.
Viskositet

(+25°C): 100-130 mPas, DIN 53018.

VOC-halt

VOC <0g/l. EU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 500g/l (2010)