Nanten Akryl Primer 107

Be om mer information

Produktbeskrivning

Lågvisköst snabbt härdande primer med god vidhäftning för akrylbeläggningsmetoder. Emissionssnål produkt.

Användningsområden

Används som primer för betongkonstruktioner i Nanten-akrylbeläggningsmetoder på fuktig betong och täta underlag.

GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
NANTEN AKRYL PRIMER 107 10 KG 15417 10 kg
NANTEN AKRYL PRIMER 107 180 KG 15418 180 kg
Sekoitus

Esisekoita haluamasi määrä Nanten Akryyli Primer 107, arvioi lämpötilan vaikutus tarvittavaan kovettajan määrään ja lisää kovettaja sekoitusastiaan. Jatka sekoittamista noin kahden minuutin ajan.

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGS-
FÖRHÅLLANDEN

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/C30 med slitstyrka 3. Betongens relativa fuktighet ska vara under 98 % och ytans temperatur minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Det får inte stiga upp mer fukt i konstruktionen på grund av kapillärfenomenet. Arbetet bör utföras i ett välventilerat utrymme. Luktolägenheter under arbetets gång kan elimineras genom undertrycksreglering.

 

FÖRBEHANDLING

Nytt betonggolv

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement antingen genom ytslipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm.

 

Gammalt betonggolv

Avlägsna cementlim och vittrande betong genom slipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt underlaget. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming. Avlägsna eventuell gammal målarfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

Applicera med pensel, roller eller gummiskrapa.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Förpackningsstorlek Levereras i 10 kg plåtkärl och 180 kg tunnor.
Lagring

+5 °C ...+ 20 °C, lagringstid högst sex månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.

Blandningstid Cirka två minuter
Täthet

(+ 25°C) Tiheys 0,99 kg /l, ISO 2811.

Användningstemperatur

+3°C…+30°C

Brukstid Uthälld på golvet cirka 15 minuter. Tiden förkortas när temperaturen stiger.
Torktid

Beläggningsbar efter 45–60 min. Fullt belastningsbar efter cirka två tim.

Härdningstid

Cirka två tim

Vidhäftningshållfasthet

> 2,5 MPa.

Draghållfasthet

13,8 MPa.

Applicering Levitys pensselillä, telalla tai kumilastalla.
Viskositet

Viskositet (+ 25°C) 100 – 130 mPas, DIN 53018.

VOC-halt

VOC för bruksfärdig blandning < 0 g /l. EU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 500 g/l (2010).

Vikt

10kg eller 180kg. 

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.