Rock paint FRP Grottfärg

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Rock paint FRP Grottfärg är en sprutfärg med cementbindande medel som har mycket låg åtgång, 0,5–0,8 kg/m2, och utmärkt täckförmåga. Lämpar sig för sprutmålning av sprutbetong- och betongytor i tunnlar, grottsystem och parkeringsanläggningar för att ge ökat ljus. Med stenfärg får du på samma gång en färdig yta som även reflekterar ljuset väl. Standardfärgen är vit, övriga färger enligt Fescons färgkarta.

Rock paint FRP Grottfärg bildar ingen tät hinna över konstruktionen så att det påverkar andningen, utan eventuella vattenläckage kan tränga igenom så det är lätt att lokalisera läckagepunkterna. Produkten är polymermodifierad så du behöver inga separata adhesionsmedel behövs. Stenfärgen har utmärkta hållfasthets- och vidhäftningsegenskaper i fuktiga och underjordsförhållanden. Stenfärgen har goda underhållsegenskaper eftersom ytbehandlingen tål trycktvätt och milda tvättmedel.   

Brandbeständighet A2-s1, d0, kornstorlek 0,1 mm, draghållfasthet > 1,5 MPa.

Användningsområden

 • För ytbehandling och målning av sprutbetongytor för att öka ljuset
 • Ytbehandling av grottsystem, tunnlar och parkeringsanläggningar
 • Materialåtgång ca 0,5 – 0,8 kg/m2
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841430601 Fescon Rock paint FRP Grottfärg 20 kg 43060 20 kg

Underlaget

 • Sprutbetongyta eller betongunderlag.
 • Temperaturen i underbyggnaden bör vara +5°C...+25°C.
 • Underlaget bör vara rent, dammfritt, fast och orörligt.
 • Lösa lager, cementlim och andra föroreningar ska tas bort mekaniskt för att säkerställa vidhäftning mellan produkter och underlaget.

Grundning

 • Under normala, fuktiga tunnelförhållanden behövs ingen primer.
 • I objekt med en mycket torr och fuktabsorberande underbyggnad fuktas underlaget med vatten dagen innan.
 • Flytande vidhäftningsprimer används inte.

Blandning och applicering

 • Arbetsutrymmet ska genomgående vara skyddat mot drag, vattenläckor och extra värme.
 • Under härdningen av besprutningen och målningen ska luften och temperaturen vara +5°C...+25°C.
 • En säck (20 kg) blandas i ca 14,0 liter kallt vatten. Vid pumpning blandas vattnet med cirka 70 % av den torra produktens vikt. Produkten har rätt vattenmängd när färgen inte rinner ner från den yta som ska målas.
 • Vattenmängden ska motsvara anvisningarna på produktkortet. Avvikelser från den anvisade mängden vatten orsakar att färgen rinner på ytan och förlänger torkningstiden.
 • Blanda omsorgsfullt till en jämn och flytande färg
 • Spruta produkten med lämplig bruksspruta och applicera som ett jämnt lager på den yta du vill behandlas. Önskad skikttjocklek uppnås med en enda behandling.
 • Arbetstiden är ca 2 h från tillsättning av vatten.
 • Tvätta arbetsredskapen omedelbart efter arbetet med vatten.
 • Torkad produkt avlägsnas mekaniskt.

Övriga punkter att notera

 • Arbetet utförs enligt infraRYL-anvisningarna.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

0,5 - 0,8 kg/m², en mycket ojämn plattform ökar materialåtgång

Vattenbehov 13 - 15 l
Konsisten pulver
Färg vit, övriga färger enligt Fescons färgkarta
Maximal kornstorlek

0,1 mm

Förpackningsstorlek 20 kg
Lagring

ca 12 månader vid förvaring på en torr plats

Fiber icke fiberförstärkt
Tillsatsämnen

 

polymermodifierade tillsatser som förbättrar bearbetningsbarheten

Användningstemperatur

+5°C...+25°C

Brukstid ca 1-3 timmar
Vidhäftningshållfasthet vid dragning > 1,5 MPa
Brandbeständighet A2-s1, d0
Köldtålighet frosttålig
Vattenångans genomträngningsförmåga

0,37 m (Klass I s0 < 5 m; EN ISO 7783-14)

Kapillär vatteninträngning

0,045 kg/m2h½

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.