Reparationsbruk KL 40+

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Reparationsbruk KL 40+ är en polymermodifierad torrmortel med ytterligare material. Kan användas för att lappa hål i betongkonstruktioner, reparationer och utjämning av betongstrukturer i golv, väggar och tak. Lämplig för inomhus- och utomhusbruk. Största kornstorlek 1,2 mm. 

Ny produktkvalitet tillgänglig från produktionsdatum 10 juni 2024.

 • Lätt att använda
 • Innehåller korrosionshämmare
 • Vidhäftningshållfasthet R3
 • Tryckhållfasthet 40-50 MPa
 • Kan appliceras för hand eller medelst sprutning
 • Gnids in

Användningsområden

 • Underlagets styrka 35-50 MPa
 • Reparationer av betongytor och för lappning av hål
 • Lutningskorrigeringar av balkongplattor
 • Rätning och utjämning av betongtak och väggar
 • Ökad strukturell hållfasthet
 • Skikttjocklek med enkel fyllning 2-20 mm
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841450197 Reparationsbruk KL 40+ 1,2 mm 25 kg 45019 25 kg

Underlag 

 • Underkonstruktionens temperatur bör ligga mellan +5°C och +25°C.
 • Betongbasen ska vara ren och dammfri. Lösa lager, skadad betong, cementlim och andra föroreningar avlägsnas mekaniskt från underlaget. Detta för att säkerställa vidhäftningen. Avlägsnande kan utföras, till exempel genom stickning, fräsning, sand- eller vatten-sandblästring. Bästa fäste fås på ett grovt underlag.
 • I utomhusområden rekommenderas att rengöra underlaget med vatten med en högtryckstvätt, i vilket fall det inte är nödvändigt att fukta underlaget separat.
 • Blottade armeringsjärn ska rengöras från lös rost till rengöringsklass Sa2.
 • Järnen får endast skäras i enlighet med konstruktionsingenjörens instruktioner.
 • Vid behov kan Fescon Limbruk TL användas för att skydda armeringsjärnen enligt anvisningarna på produktkortet.
 • Vid behov installeras nya armeringsjärn enligt ritningarna.

Primer 

 • Betonggrunden fuktas med vatten till en matt yta, så att den torra basen inte absorberar fukt som finns i reparationsmorteln. Det får inte finnas rinnande vatten.
 • Det rekommenderas att börja fukta underlaget kvällen före installationen så att vattnet kan tränga in tillräckligt djupt i underlaget. På renoveringsplatser med mycket torra och fuktabsorberande underlagskonstruktioner rekommenderas att man fuktar flera gånger.
 • Fescon Limbruk TL kan användas för att förbättra infektionen enligt anvisningarna på produktkortet. Vid användning av ett limbruk appliceras reparationsmorteln innan limbruket torkar enligt den så kallade våt-våtprincipen eller alternativt efter att limbruket har härdat helt efter 1-2 dagar, beroende på förhållandena.
 • Man får inte använda separata vätskor för vidhäftningsprimer. 

Blandning och användning 

 • Arbetsområdet ska skyddas mot stark vind, solsken och regn.
 • Under applicering och härdning av murbruk bör temperaturen på luften och underlaget ligga mellan +5°C och +25°C.
 • Blanda en påse (25 kg) torrt pulver med 2,8 till 3,0 liter rent vatten. Vi rekommenderar att du först blandar minsta mängden vatten och sedan tillsätter vatten vid behov. Överskrid inte den vattenmängd som anges i bruksanvisningen, eftersom detta minskar produktens styrka, ökar risken för särskiljande och förlänger torktiden. Vid utförande av väggytor är mängden vatten i produkten lämplig när produkten inte dräneras vid installation.
 • Med en blandningsvisp är blandningstiden 2-3 min och med en betongblandare 10 min. Efter blandning får massan stå i 10 minuter, varefter en kort efterblandning görs.
 • Arbetstiden är ca 2 timme från blandning.
 • Produkten kan appliceras genom sprutning eller för hand, t.ex. med en stålspatel. Vid behov slipas den bearbetade ytan till den kvalitetsnivå som krävs för användningen, t.ex. med ett slipverktyg av polyuretan och/eller en stålspackel. Gnidning av ytan kan utföras efter att produkten har torkat något.
 • För rätning av ytor kan styrremsor eller brädor längs vilka linjalen dras användas. Vid rätning av hörnen används en styrbräda mot vilken produkten kan appliceras korrekt.
 • Rekommenderad skikttjocklek är 2 — 20 mm. Tjockare lager skapas i flera lager så att det föregående skiktet får härda i minst en dag innan nästa lager appliceras. Vid behov fuktas det föregående lagret av murbruk till en matt konsistens.
 • Verktygen tvättas med vatten omedelbart efter avslutat arbete. 

Beläggning 

 • Reparationsbruk KL 40+ kan beläggas med cementbaserad beläggning t.ex. Fescon Fasadbeläggning JSP. Alternativt kan beläggningen göras med Silikonhartsbeläggning MC eller Fescosan-Beläggning.
 • Ytan kan målas med Fescon Stenfärg S, Silikat fasadfärg, Skyddsfärg, Silikonhartsfärg eller Fescosan-Fasadfärg.
 • Vid användning på balkonggolv kan beläggningen göras med polyuretan- eller epoxibeläggningar. Ytan kan också vara vattentät och kaklad. Kontrollera från tillverkaren kraven för beläggningen.
 • Val av beläggning eller färg enligt Fescon betongbalkonger design, reparation och arbetsinstruktioner.

Efterbehandling 

 • Ytan hålls fuktig i 2 till 5 dagar, beroende på förhållandena och platsen, antingen med vattenspray eller plastfolie.
 • Tillräcklig fuktning av murbruk bör tas om hand under härdningen så att härdningsreaktionen fungerar korrekt och uppnår önskad styrka. Detta förhindrar också att sprickor uppstår och att ytan lossnar från underlaget.
 • Speciellt på våren och i uppvärmda områden bör efterbehandling påbörjas omedelbart och utföras noggrant, eftersom i detta fall luftens relativa luftfuktighet ofta är under 40% RF. Den låga relativa luftfuktigheten i kombination med solljus och vind torkar ut ytan mycket snabbt.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

1,8 kg/m²/mm

Vattenbehov 2,8–3,0 l/25 kg
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

1,2 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Skikttjocklek

2–20 mm

Användningstemperatur

+5°C...+25°C

Brukstid ca 1 h
Tryckhållfasthet

ca 40–50 MPa (28 dagar)

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 MPa (R3)

Krympning

ca 0,8 ‰

Brandbeständighet A2 (848/2017, 927/2020)
Köldtålighet frosttålig
Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.