Reparationsbruk KL 40

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescon Reparationsbruk KL 40 är ett cementbaserat, polymermodifierat cementbruk med tillsatsmedel. Den maximala kornstorleken är 1,2 mm. 

  • Lätt att använda
  • God vidhäftning vid underlaget
  • God arbetbarhet

Användningsområden

  • Fallkorrigeringar av balkongplattor och terrasser
  • Reparationer av betonggolv och -ytor
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841450197 Reparationsbruk KL 40 1,2 mm 25 kg 45019 25 kg
Underlaget

Avlägsna skadad beläggning och betong med exempelvis mejsel eller genom vattensandblästring. Rengör rostiga armeringsjärn till grad St 2, eller ersätt dem med nya vid behov. För på ett eller två skikt Fescon Adhesive Plaster på de rengjorda armeringsjärnen. Reparera hålrum med Fescon Reparationsbruk. Rengör underlaget från löst sittande damm och smuts med t.ex. högtryckstvätt. Ytan måste vara så pass fuktig att den har mörknat innan avjämningen påbörjas. Ytan ska helst vätas kvällen före.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till två minuter. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga putsbruket är arbetbart i ca en timme.

Arbetsinstruktioner

Sprid Reparationsbruk 40 över underlaget och gradera med exempelvis en stålspackel. Den rekommenderade tjockleken på en fyllning är 2-15 mm. Gör större fyllningar i lager och låt varje skikt härda över natten innan ett nytt skikt förs på. Om det behövs, fukta ytan innan bruket sprids ut. Beroende på arbetsförhållanden och skikttjocklek avslutas ytan efter 30-60 minuter med att bruket breds ut med putsbräde av trä eller stålspackel. För att säkerställa vidhäftningen av reparationsbruket rekommenderar vi att man använder Fescon fästbruk. Applicera reparationsbruket innan fästbruket har torkat, eller efter det att plåster har torkat helt (1–2 dagar beroende på förhållandena).

Härdning

Håll ytan fuktig genom att spreja med vatten och skydda den med plastfilm i minst två dagar. Behovet av efterbehandling är beroende av förhållandena. Börja efterbehandlingen när bruket känns torrt.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

1,8 kg/m²/mm

Vattenbehov 2,8–3,0 l/25 kg
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

1,2 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Skikttjocklek

2–15 mm

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid ca 1 h
Tryckhållfasthet

ca 40–50 MPa (prisma 28 dagar)

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 MPa

Krympning

ca 0,8 ‰ (28 dagars prisma)

Brandbeständighet A2