Lerugnsbruk SUL

 • Lerbruk till bränt tegel i ramverk och rökkanaler i vedeldade eldstäder inomhus. Rekommenderas inte att användas i eldstäder med en bra förbränning, dvs en hög temperatur
 • Maximal kornstorlek 1,5 mm

 

Eldfast murbruk TKM

 • För murning av eldfast tegel i eldstäder som uppvärms av ved inomhus.
 • Värmehållfasthet över +1200oC
 • Maximal kornstorlek 0,5 mm

Eldfast gjutmassa TKV

 • För de delar av ugnar, spisar, grillar och bastuugnar som måste vara brandsäkra
 • Maximal arbetstemperatur +1200oC
 • Maximal kornstorlek 5,0 mm

Eldfast reparationsbruk TKK

 • För lagning av sprickor och håligheter i hushållseldstäder
 • Värmetålighet +1300°C
 • Maximal kornstorlek 2,0 mm

FPTL-165 Industribruk

 • Ett kemiskt-keramiskt bindande bruk för användningsställen med en temperatur på maximalt +1650ºC
 • Passar för murning av både chamotte- och aloxtegel
 • Maximal kornstorlek 0,5 mm