FescoBlaster FBL brukspump

  • Handdriven brukspump för applicering av spackel och betong, till exempel i fogar, och för hålreparation i betong- och stenkonstruktioner
  • En mycket högklassig pump konstruerad för yrkesanvändning
  • Lätt och enkel att använda
  • Maximal kornstorlek hos massan upp till 4 mm