Müürimört M100/600

 • Fassaadi- ja vaheseinte müüritöödeks
 • Põletatud telliste ja silikaatmüürikivide müürimiseks
 • Suurim terasuurus 2,0 mm
 • Survetugevus M 5

Müürimört M100/600 Talvine

 • Fassaadimüüritise jaoks talvetingimustes temperatuurivahemikus -15°C …+5°C
 • Põletatud tellistest ja silikaatmüürikividest müüritistele talvetingimustes
 • Suurim terasuurus 2,0 mm
 • Survetugevus M 5

Tihendussegu M100/600

 • Müürimört raskete ilmastikutingimustega kokkupuutuvatele objektidele
 • Objektidele, kus kaldvihma koormus on kõrge
 • Suurim terasuurus 2,0 mm
 • Survetugevus M 5

Tihendussegu M100/600 Talvine

 • Müürimört objektidele, mis puutuvad kokku raskete talvetingimustega temperatuurivahemikus -15°C …+5°C
 • Objektidele, kus kaldvihma koormus on kõrge
 • Suurim terasuurus 2,0 mm
 • Survetugevus M 5

Tihendussegu Heavy M100/600

 • Müürimört väga raskete ilmastikutingimustega kokku puutuvatele objektidele
 • Eelkõige mereäärsete objektide kaitseks tuule- ja ilmastikukoormuse eest
 • Suurim terasuurus 2,0 mm
 • Survetugevus M 5

Tihendussegu Heavy M100/600 Talvine

 • Müürimört objektidele, mis puutuvad kokku eriti raskete talvetingimustega temperatuurivahemikus -15°C …+5°C
 • Eelkõige mereäärsete objektide kaitseks tuule- ja ilmastikukoormuse eest
 • Suurim terasuurus 2,0 mm
 • Survetugevus M 5

Talvine müürimört TML

 • Väikeplokkide ladumiseks talvetingimustes 
 • Kasutustemperatuur -15°C...+5°C
 • Suurim terasuurus 3 mm
 • Survetugevus M 10

Plokkidesegu M100/500

 • Kergkruusaplokkide ladumiseks
 • Suurim terasuurus 3 mm
 • Tugevusklass M 10

Plokkidesegu M100/500 Talvine

 • Keramsiitväikeplokkide ladumiseks talvetingimustes
 • Kasutustemperatuur -15°C...+5°C
 • Suurim terasuurus 3 mm
 • Tugevusklass M 10

Kiviliim KVL

 • Silikaattelliste ja -plokkide õhevuugiga ladumiseks
 • Sobib ka puistepaigaldamiseks
 • Suurim terasuurus 0,6 mm

Sulundväikeploki mört PHL

 • Kergkruusaplokkide peenvuukidega ladumiseks
 • Sise- ja välistingimustes
 • Suurim terasuurus 1,2 mm
 • Tugevusklass M 10

Sulundväikeploki mört PHL Talvine

 • Õhevuugiga laotavate keramsiitväikeplokkide talvisteks müüritöödeks ettenähtud kuivmört
 • Kasutustemperatuur -15°C...+5°C
 • Suurim terasuurus 1,2 mm
 • Tugevusklass M 10

ELT telliselemendi vuugimört

 • Värviline monolitiseerimismördi tüüpi vuugimört
 • Tööstuslike telliselementide vuugitäiteks
 • Suurim terasuurus 1,2 mm
 • Survetugevus u 30 MPa

ELK klinkerelemendi vuugimört

 • Monolitiseerimismördi tüüpi vuugimört
 • Tööstuslike klinkerelementide vuugitäiteks
 • Suurim terasuurus 0,6 mm
 • Survetugevus u 30 MPa