Kaitsevärv

 • Veepõhine akrülaatvärv, mis kaitseb betoonpinda karboniseerumise eest
 • Semendipõhise tasandus- või viimistluskrohviga töödeldud pinnad
 • Sobib kasutamiseks mere- ja tööstuslikus keskkonnas

Silikoonvaikkrunt MC

 • Nakke tagav ja imavust ühtlustav lahustivaba krunt betoon-, plaat- ja mörtpindadele ning heas seisukorras värvipindadele
 • Krunt silikoonvaikkrundi ja pinnakatte Fescosan alla
 • Valge või toonitud
 • Kasutamiseks sise- ja välistingimustes

Silikoonvaik-pinnakate MC

 • Vedel, veega lahjendatav silikoonvaikpinnakate
 • Tugevasti hingav ja hüdrofoobne tugev pinnakate uutele ja varem pinnatud kivipindadele fassaadidel
 • Fescotermi õhekrohvisüsteemi pinnakattetoode
 • Terasuurused 1,5 mm, 2,0 mm või 3,0 mm

Silikoonvaik-pinnakate Piirto

 • Vedel, veega lahjendatav silikoonvaikpinnakate
 • Tugevasti hingav ja hüdrofoobne tugev pinnakate uutele ja varem pinnatud kivipindadele fassaadidel
 • Fescotermi õhekrohvisüsteemi pinnakattetoode
 • Terasuurused 1,5 mm, 2,0 mm või 3,0 mm

Pinnakate-Fescosan

 • Silikoonvaigupõhine pinnakate minimeerib fassaadi määrdumist ja takistab mustuse kleepumist fassaadi külge
 • Toode on hüdrofoobne, laseb läbi niiskust ja on ilmastikukindel
 • Fescotermi õhekrohvisüsteemi pinnakattetoode
 • Terasuurused 1,5 mm, 2,0 mm või 3,0 mm

Süvakrunt

 • Vesialuseline, lahustivaba, vähese lõhnaga akrüül- polümeervaigu sideaine põhine värvitu kruntmaterjal
 • Krunt imavate aluspindade imavuse piiramiseks ja ühtlustamiseks
 • Kasutusalad müüritis-, krohvi-, betoon- ja dispersioonvärvipinnad ning imavad ja vastupidavad vanad värvipinnad
 • Kasutamiseks sise- ja välistingimustes

Silikoonvaikvärv

 • Kvaliteetne, mati pinnaga, silikoonvaikfassaadivärv, mis laseb hästi niiskust läbi
 • Hea ilmastikukindlusega, mustus ei nakku, on hüdrofoone
 • Sobivad alused on näiteks mineraalsed krohvipinnad, vastupidavad fassaadipinnad ja faktuurkrohvipinnad
 • Veepõhine 

Fescosan-Fassaadivärv

 • Tugevalt vetthülgav, äärmiselt kvaliteetne ja suurepärase katvusega fassaadivärv
 • Mikropoorne ja süsinikdioksiidi läbilaskev, ilmastiku- ja leelisekindel
 • Akistab ja pidurdab vetikate ja seente kasvu töödeldud pinnal.
 • Veepõhine

Silikaatkrunt

 • Värvitu krunt silikaatfassaadivärvi jaoks
 • Sobib mineraalsete aluspindade tugevdamiseks
 • Väga imavate ja puruliste pindade imavuse ühtlustamiseks
 • Silikaatvärvi lahustamiseks sise- ja välistingimustes

Silikaatfassaadivärv

 • Kõrge kvaliteediga, kaaliumvesiklaasil põhinev fassaadivärv
 • Moodustab eriti ilmastikikindlad, auru hästi läbi laskvad fassaadipinnad
 • Sobivad alused on müüritud seinad, varem krohvitud pinnad ja vastupidavad, varem silikaatpindega kaetud pinnad
 • Veepõhine