Skyddsfärg

 • Vattenlöslig akrylatfärg som skyddar betongytor från karbonatisering
 • Ytor behandlade med cementbaserad avjämnings- eller efterbehandlingsbruk
 • Lämplig för användning i marina och industriella miljöer

 

Silikonhartsprimer MC

 • Lösningsmedelsfri primer som ger vidhäftning och jämn absorption på betong- och skivytor, putsade ytor och målade ytor i gott skick
 • Primer som appliceras före silikonhartsytbeläggning och Fescosan ytbeläggning
 • Vit eller tonad
 • För utom- och inomhusbruk

Silikonhartsytbeläggning MC

 • En flytande, vattenlösligt och silikonhartsbaserad ytbeläggning
 • Extremt diffusionsöppet och vattenavvisande slitstarka ytbeläggning är lämpligt för nya och befintliga ytskikt på fasader
 • Det är även en ytbeläggning som ingår i Fescoterm tunnputssystem
 • Kornstorlek 1,5 mm, 2,0 mm eller 3,0 mm

Silikonhartsytbeläggning Riv

 • En flytande, vattenlösligt och silikonhartsbaserad ytbeläggning
 • Extremt diffusionsöppet och vattenavvisande slitstarka ytbeläggning är lämpligt för nya och befintliga ytskikt på fasader
 • Det är även en ytbeläggning som ingår i Fescoterm tunnputssystem
 • Kornstorlek 1,5 mm, 2,0 mm eller 3,0 mm

Fescosan-Ytbeläggning

 • Silikonhartsbaserade ytbeläggningen minimerar smutsansamling på fasaden
 • Produkten är mycketvattenavvisande, väderbeständigt och släpper igenom vattenånga
 • Det är även en ytbeläggning som ingår i Fescoterm tunnputssystem
 • Kornstorlek 1,5 mm, 2,0 mm eller 3,0 mm

Djupgående primer

 • Vattenlöslig, lösningsmedelsfri, nästan luktfri och färglös primer med akrylpolymerhartsbindemedel
 • Primer för att begränsa och utjämna sugförmågan hos absorberande underlag
 • Användningsområden mur-, puts-, betong- och dispersionsfärgytor samt sugande och slitstarka gamla färgytor
 • För inom- och utomhusbruk

Silikonhartsfärg

 • En matt silikonhartsfärg av hög kvalitet för ytbeläggning av fasader som är mycket genomsläpplig för vattenånga
 • God väderbeständighet, god smuts- och vattenbeständighet
 • Mineraliska putsytor, intakta fasadytor och putsade ytor med textur är lämpliga underlag
 • Vattenlöslig

Fescosan-Fasadfärg

 • Starkt vattenavvisande, mycket högklassig fasadfärg med utmärkt täckförmåga
 • Mikroporös och koldioxidgenomsläpplig, väder- och alkalibeständig
 • Förebygger och förhindrar alg- och svampväxt på den behandlade ytan
 • Vattenlöslig

Silikatprimer

 • Färglös primer för silikatfasadfärg
 • Lämplig för att stärka mineraliska underlag
 • För utjämnad absorption av högabsorberande och porösa ytor
 • För förtunning av Fescon Silikatfärg för inom- och utomhusbruk

 

Silikatfasadfärg

 • En kaliumsilikatbaserad fasadfärg av hög kvalitet
 • Bildar ett extremt väderbeständigt ytskikt för fasader med god genomsläpplighet för vattenånga
 • Lämpliga underlag är murade väggar, tidigare putsade ytor samt ytor behandlade med silikatfärg
 • Vattenlöslig