Tunnputsbruk S 06

 • För reparation och lagning av gjutdefekter
 • Reparation och ytlagning av betongväggar och tak
 • Maximal kornstorlek 0,6 mm

Finbetong S 30 C30/37

 • Lämplig för gjutning av tunn golvbeläggning och korridorplattor
 • Reparation av gjutdefekter och betongkonstruktioner
 • Största kornstorlek 3 mm
 • Hållfasthetsklass C 30/37

Vinterbetong TB S 30 C30/37

 • Specialbetong för eftergjutning och betongarbeten
 • Största kornstorlek 3 mm
 • Hållfasthetsklass C 30/37
 • Arbetstemperatur -15°C...+5°C

Korrobetong K 45

 • En cementbetong för platser där det krävs täta betongytor som är resistenta mot slitage och frätande ämnen
 • God slitstyrka och täthet
 • Största kornstorlek 3 mm
 • Hållfasthetsklass C 35/45

Korrobetong SR C35/45

 • Salt- och frostbeständig
 • Sulfatresistent cement som bindemedel
 • Största kornstorlek 4 mm
 • Hållfasthetsklass C 35/45

Grovbetong S 100

 • Betong för allmänna gjutningsarbeten
 • Fundament, trappor, grundmurar, golv
 • Största kornstorlek 10 mm
 • Tryckhållfasthet ca 25 MPa

Gjutbetong JB 600/3

 • Höghållfast betong som expanderar innan den binder
 • Installation och fogning av prefabricerade betongelement och olika ankarinfästningar
 • Största kornstorlek 3 mm
 • Hållfasthetsklass C 50/60
 • SILKO-godkännande

Gjutbetong JB 1000/3

 • För krävande gjutningar som expanderar innan den binder och har mycket hög hållfasthet
 • Gjutningar med hög noggrannhet, t.ex. när man gör fastsättnings- och installeringsgjutning för maskiner
 • Största kornstorlek 3 mm
 • Hållfasthetsklass C 60/75
 • SILKO-godkänd

Gjutbetong SR JB 1000/3

 • För trånga och svåra kompletteringsfyllningar och fyllningsgjutningar
 • Salt- och frostbeständig
 • Sulfatresistent cement som bindemedel
 • Hållfasthetsklass C 60/75

Gjutbetong TJB Vinter

 • Specialbetong som expanderar innan den binder, avsedd för injektering, mindre betongarbeten och ankarfästning
 • Största kornstorlek 3 mm
 • Hållfasthetsklass C40/50
 • Arbetstemperatur -15°C...+5°C

Vertikalfogbetong PSB K30

 • För vertikal och horisontell fogning av ingjutning av betongelement
 • Specialbetong som inte rinner
 • Största kornstorlek 4 mm
 • Hållfasthetsklass C 25/30 

Vintervertikalfogbetong TPSB K30

 • För vertikal och horisontell fogningar av betongelement under vinterförhållanden, arbetstemperatur -15°C...+5°C
 • Specialbetong som inte rinner
 • Största kornstorlek 4 mm
 • Hållfasthetsklass C 25/30

Vertikalfogbetong PSB K40

 • För vertikal och horisontell fogning av ingjutning av betongelement
 • Specialbetong som inte rinner
 • Största kornstorlek 4 mm
 • Hållfasthetsklass C 30/37

Vintervertikalfogbetong TPSB K40

 • För vertikal och horisontell fogningar av betongelement under vinterförhållanden, arbetstemperatur -15°C...+5°C
 • Specialbetong som inte rinner
 • Största kornstorlek 4 mm
 • Hållfasthetsklass C 30/37

Vertikalfogbetong PSB K50

 • För vertikal och horisontell fogning av ingjutning av betongelement
 • Specialbetong som inte rinner
 • Största kornstorlek 4 mm
 • Hållfasthetsklass C 40/50

Vintervertikalfogbetong TPSB K45

 • För vertikal och horisontell fogningar av betongelement under vinterförhållanden, arbetstemperatur -15°C...+5°C
 • Specialbetong som inte rinner
 • Största kornstorlek 4 mm
 • Hållfasthetsklass C 35/45

Snabbetong PB

 • Snabb specialbetong med hög hållfasthetsutveckling
 • För lagning av betongkonstruktioner, påfyllningsgjutning och gjutning av golv
 • Största kornstorlek 3 mm
 • Hållfasthetsklass C 30/37

Specialbetong PIKIS

 • Cementbaserad specialbetong som stelnar på 10 minuter
 • Uppförandet av staketstolpar, lappning av läckor
 • Största kornstorlek 1,2 mm
 • Kan också användas på vintern tack vare den snabba hårdhetsutvecklingen